B.S. Index van de publicaties van 10 januari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk type wet prom. -- pub. 10/01/2000 numac 2000000005 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht. - Wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk. Gevolgen van haar inwerkingtreding op de aanvragen tot het bekomen van een mac Van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/01/2000 pub. 10/01/2000 numac 1999000986 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijve

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/01/2000 pub. 10/01/2000 numac 1999000987 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief inzake de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/01/2000 numac 2000000001 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissie voor regularisatie. - Oproep tot de kandidaten De magistraten of gewezen magistraten van de Rechterlijke Orde, leden of gewezen leden van een administratief rechtscollege, advocaten en niet-gouvernementele organisaties worden ervan op De mag type vacante bettreking prom. -- pub. 10/01/2000 numac 2000009007 bron ministerie van justitie Commissie voor regularisatie. - Oproep tot de kandidaten De magistraten of gewezen magistraten van de Rechterlijke Orde worden ervan op de hoogte gebracht dat er overgegaan zal worden tot de benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van De mag

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 10/01/2000 numac 1999010212 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 299 20 november 1999 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 2454/1999 van de Raad van 15 november 1999 tot wijziging van Verord(...) Verordening (E
^