B.S. Index van de publicaties van 7 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000024012 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/06/2000 pub. 07/07/2000 numac 2000012539 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot verlenging van het Interdepartementaal begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000012130 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Orden. - Benoemingen Kroonorde Gouden Palmen Koninklijk besluit van 18 december 1996. De heer ACKX Lodewijk, DIEST De heer ADRIEN Joseph, FLEMALLE Juffrouw AERS Edithe, GENT De heer AERTS Gérard, BRASSCHAAT De heer De heer AERTS Roland, SINT type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000007177 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van het brevet honoris causa Bij koninklijk besluit ****. 2869 van 25 mei 2000, wordt het brevet honoris causa van het Koninklijk hoger instituut voor defensie toegekend aan de ***** van **** **** ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000009616 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bij koninklijk besluit van 24 juni 2000 wordt de heer Braeckman, K., gerechtelijk afdelingsinspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, met ingang van 1 juni 2000 bevorderd tot gerechtelijk commissa Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000014136 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 7 mei 2000 wordt de heer Yves Parmentier bevorderd tot de graad van adviseur-generaal in het Nederlandse taalkader van de centrale diensten van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, met ranginnem Bij kon type koninklijk besluit prom. 05/06/2000 pub. 07/07/2000 numac 2000022506 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4, § 2, 6° van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 07/07/2000 numac 2000012413 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor musici

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2000 pub. 07/07/2000 numac 2000000356 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uit type ministerieel besluit prom. 22/06/2000 pub. 07/07/2000 numac 2000007184 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van bevoegdheden inzake de toelating tot het dragen van het militair uniform type ministerieel besluit prom. 27/04/2000 pub. 07/07/2000 numac 2000000357 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen type ministerieel besluit prom. 17/04/2000 pub. 07/07/2000 numac 2000000358 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 februari 2000 tot benoeming van de leden van de Commissie Materieel type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000014114 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Overplaatsingen Bij koninklijk van 7 april 2000 wordt Mevr. Cécile Dubrulle, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, in de zelfde graad overgeplaatst naar het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, in het Frans taalkader, Bij m

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000031195 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Milieucollege. - Vervangingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 mei 2000 : Mevr. Béatrice Fraiteur en de heer Willy Decourty, plaatsvervangende leden die de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Ho (...)

decreet

type decreet prom. 23/06/2000 pub. 07/07/2000 numac 2000027276 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Waalse Regering, en de Regering van Burkina Faso, opgemaakt te Ouagadougou op 4 februari 1998

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000095031 bron ministerie van economische zaken Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet worden de volgende overdrachten bekend gemaakt : - De portefeuille van sc - De volledig

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000014148 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 mei 2000 wordt de heer Koenraad Geerts benoemd in de graad van adjunct-adviseur met ranginneming en geldelijke uitwerking op 1 november 1999. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000022297 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationale Orden. - Bevorderingen en Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 januari 2000. Kroonorde Wordt benoemd tot de graad van Officier in de Kroonorde : Mevr. PETIT Marie-Françoise, geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken Wordt benoemd

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000009618 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 1; - te Neufchâteau : 1; - te Bergen : 1; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton - plaatsvervangend rec

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000009617 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2000 : - is aan de heer Peelman, B., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen; - is aan de hee - is aan de he

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000035640 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenningen als laboratorium Bij ministerieel besluit van 17 maart 2000 werd het laboratorium Meat Control N.V., Wettersesteenweg 164, 9520 Sint-Lievens-Houtem, erkend als laboratorium De erkenn type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000035441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenning als bodemsaneringsdeskundige Opheffing Bij ministerieel besluit van 6 april 2000 wordt het ministerieel besluit van 14 maart 1997 houdende erkenning van Yvon Vermoortel al (...) type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000035638 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Ophaler van afvalstoffen. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 26 november 1999 werd A & M Garwig & C° N.V., Poelkapellestraat 18, 8650 Houthulst, erkend als ophaler van Erkenningsnummer type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000035670 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Stortverboden. - Afwijkingen Bij ministerieel besluit van 9 mei 2000 wordt aan N.V. De Kock onder een aantal voorwaarden afwijking verleend voor het storten van een aantal afvalstoffen Bij minist type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000035671 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenningen als kringloopcentrum Bij besluit van de adminstrateur-generaal van 16 juni 2000, wordt het kringloopcentrum D.D.S. C.V.B.A., Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde, erkend a Bij beslu type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000035485 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenningen als bodemsaneringsdeskundige Bij ministerieel besluit van 6 april 2000 werd de vennootschap Enviro Consult B.V.B.A., opgericht op 29 november 1988, met hoofdzetel Daalstraa Bij minist type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000035639 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Ophaler van risicomateriaal. - Erkenning Bij besluit van de administrateur-generaal van 18 april 2000 werd Nuyts N.V., Antwerpsesteenweg 340, 2390 Westmalle, erkend als ophaler van ges (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000016182 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 18 mei 2000 worden met ingang van 1 januari 2000, benoemd tot hoofd van een departement , in het Frans taalkader, bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te (...) - de heer Da

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 07/07/2000 numac 2000095030 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 29 mei 2000, wordt de overdracht (...)
^