B.S. Index van de publicaties van 24 januari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000007 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot aanvulling van de wet van 26 juni 2000 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gem type wet prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en de Raad van de Duitstalige Gem

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000022819 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001016010 bron ministerie van middenstand en landbouw Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen Overname goedgekeurd. - Einde van erkenning Bij koninklijk besluit van 22 december 2000 wordt de overname op 1 januari 2001, door de V.Z.W. "Algemene Sociale Kas voor Zelfstandigen", in Op dezelfde datum ho type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000011532 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van het Studiecentrum voor Kernenergie als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001009066 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 januari 2001 is de heer Dessers, J., vrederechter van de kantons Tongeren en Sint-Martens-Voeren, bevorderd tot commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001016009 bron ministerie van middenstand en landbouw Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen Statutenwijzigingen Bij koninklijk besluit van 22 december 2000 zijn de wijzigingen aan de statuten waartoe op 4 december 2000 werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van de " Vanaf 1 januar type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000011531 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van de N.V. F.B.F.C. INTERNATIONAL als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 19/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000011519 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van de N.V. Transrad als vervoerder van nucleaire stoffen type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000011530 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van de N.V. Belgoprocess als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 19/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000011515 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van de N.V. Belgonucléaire als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 19/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000011518 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van de N.V. TRANSNUBEL als vervoerder van nucleaire stoffen type koninklijk besluit prom. 19/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000011516 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van de N.V. Electrabel als exploitant van een kerninstallatie te Doel type koninklijk besluit prom. 19/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000011517 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van de N.V. Electrabel als exploitant van een kerninstallatie te Tihange type koninklijk besluit prom. 12/01/2001 pub. 24/01/2001 numac 2001012001 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 26 september 2000 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van de feestdagen van 21 juli 2001 en 11 november 2001 type koninklijk besluit prom. 11/01/2001 pub. 24/01/2001 numac 2000013019 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren type koninklijk besluit prom. 11/01/2001 pub. 24/01/2001 numac 2001012005 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000012770 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, betreffende de uitkering van een vergoeding voor de carensdag type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001007013 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3195 van 29 november 2000 : Worden bevorderd tot Officier in de Orde van **** ****, de oud militair en de gelijkgestelde, **** 1940-1945 **** type koninklijk besluit prom. 18/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000012961 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de buitengewone bijdrage aan het Sociaal Fonds voor het garagebedrijf type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000012773 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 18/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000012960 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de buitengewone bijdrage aan het Sociaal Fonds voor het garagebedrijf type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 24/01/2001 numac 2000013003 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, houdende wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de type koninklijk besluit prom. 18/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000012962 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de buitengewone bijdrage aan het Sociaal Fonds voor het garagebedrijf type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 24/01/2001 numac 2000013005 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de levenslange vorming van arbeiders van de voedingsindustrie in 1 type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 24/01/2001 numac 2000012997 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de minimumlonen van arbeiders en arbeidsters van minder dan 21 jaa type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 24/01/2001 numac 2000012984 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de groe type koninklijk besluit prom. 11/01/2001 pub. 24/01/2001 numac 2001012002 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 24/01/2001 numac 2000012983 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, houdende verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1998 type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 24/01/2001 numac 2000012998 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suike

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/01/2001 pub. 24/01/2001 numac 2001003014 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de S type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001027020 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 16 november 2000 wordt mevrouw Sandra Javaux niet erkend voor de opstelling, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg. Bij ministerieel besluit van 16 november 20 Bij ministerie type ministerieel besluit prom. 22/11/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000021627 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 22/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001007010 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit ter bepaling van het aantal aanvullingsofficieren dat als kandidaat-beroepsofficier kan aanvaard worden, beroepsonderofficieren dat als kandidaat-aanvullingsofficier kan aanvaard worden, aanvullingsonderofficieren dat als kandidaat-be

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001031014 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 september 2000, worden beschermd als monument, wegens hun historische, artistieke en esthetische waarde, de straatgevel en de be Afbakening type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001031012 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 oktober 2000, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, vanwege zijn historische Voor de ra type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001031013 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 oktober 2000, worden beschermd als geheel, wegens hun historische, artistieke, esthetische en volkskundige waarde, de straatgevels Afbakening

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035044 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035070 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de derde schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de Algemene Uitgavenbegroting van de Vlaamse G type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035029 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de programmatie van studiegebieden, categorieën en afdelingen in de centra voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2000-2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035043 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot subsidiëring van tijdelijke leergangen en tot toekenning van forfaitaire weddetoelagen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035053 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 28 maart 1990 houdende positieve maatregelen inzake begeleiding en vorming met betrekking tot relatiebekwaamheid en seksualiteitsbeleving type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035032 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vrijstelling voor bepaalde categorieën gehandicapte personen van de vervulling van verblijfsduurvoorwaarden om de bijstand te genieten van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035033 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 1978 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der toelagen voor onderhoud van de beschutte werkplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035040 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de financiering van de studiecentra open hoger onderwijs in 2000 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie van vastbenoemde personeelsleden, maatregelen van orde en de tucht in het gemeenschapsonderwijs en tot wijziging van het koninklijk type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035020 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer "Centrum voor Informatie, communicatie en vorming in de welzijnssector"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001027026 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de terbeschikkingstelling van pedagogische voorzieningen aan de leerlingen van het secundair tec type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001027025 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord gesloten op 4 juli 2000 door de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest in verband met de programma's voor taalbadcursussen

decreet

type decreet prom. 21/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001029032 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de telling van de leerlingen in het bijzonder onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/01/2001 pub. 24/01/2001 numac 2001009042 bron ministerie van justitie Omzendbrief betreffende het opmaken van de lijsten van gezworenen

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001019034 bron studiebeurzen Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van de Provincie Oost-Vlaanderen. - Schooljaar 2000-2001 De Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van de Provincie Oost-Vlaanderen brengt de belanghebbenden ter kennis dat de beur De Moor type bericht prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001011028 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 01/0003 : Heijmans NV/NPM Capital NV, Parnib BV en Stichting administratiekantoor Koninklijke IBC BV Op dinsdag 16 januari 2001 ont Volgens

document

type document prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001014008 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 12 december 2000 worden de personeelsleden van de voormalige Dienst voor Regeling der Binnenvaart op 1 januari 2000 ambtshalve overgeplaatst naar het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur in de Aernout

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001000045 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 januari 2001 wordt de heer Jean Luc Dehaene benoemd tot burgemeester van de stad Vilvoorde, arrondissement Halle-Vilvoorde, provincie Vlaams-Brabant. Bij koninklijke besluiten van 2 Provincie Antw

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001053922 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Rose, Arille Rose, Arille François Joseph Ghislain, weduwnaar van Totte, Georgette, g Alvorens te

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001021030 bron diensten van de eerste minister Personeel. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 19 december 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2000, wordt Mevr. De Meyer Brigitta, assistent bij financiën bij het Ministerie van Financiën, in hoedanigheid van klerk overg (.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001009067 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te : Nijvel : 1; Luik : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven word Voor elke kandida type vacante bettreking prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001021024 bron arbitragehof Vacature van rechter Een Franstalige rechter van het Arbitragehof zal op 24 april 2001 in ruste worden gesteld. In de vacature zal worden voorzien op grond van artikel 34,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001009068 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 januari 2001 is aan de heer Malchair, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik. Het is hem vergund de titel van zij Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001021029 bron arbitragehof Arrest nr. 1/2001 van 10 januari 2001 Rolnummer 1757 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 81 tot 92 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, Het Arbitr

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/11/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000033111 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 1970 houdende toekenning van een bijwedde aan sommige leden van het onderwijzend personeel die houder zijn van bijzondere diploma's

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001003034 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001000027 bron ministerie van binnenlandse zaken Benoeming van een burgemeester. - Raad van State. - Schorsing Bij arrest nr. 91.974 van 5 januari 2001 heeft de Raad van State, afdeling administratie, VIIIe kamer van de kortgedingen, volgens de procedure van hoogdringendheid, de schorsing opge Hetzelf

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschriften van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 17 januari 2001 wordt de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming Provilis V.Z.W., boulevard Frère Orban 5-6, te 5000 Namen, gema Bij minis

formule e.i.l.

type formule e.i.l. prom. -- pub. 24/01/2001 numac 2001011026 bron ministerie van economische zaken Formule E.I.L. - Vierde kwartaal 2000 De waarde van de formule E.I.L. bepaald bij ministerieel besluit van 5 november 1955 houdende reglementering der prijzen van de elektrische laagspanningsenergie, is vastgesteld op 431,4 voor het vierde kwart (...
^