B.S. Index van de publicaties van 21 april 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001012285 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende bestaanszekerheidsvergoedingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001003191 bron ministerie van financien Overplaatsing en mutatie Bij koninklijk besluit van 22 februari 2001, wordt Mevr. Honorez, M.-L., adjunct-adviseur bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, op haar aanvraag, overgeplaatst, in de hoedanigheid van attaché van financiën, na (. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001000377 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001000386 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001000378 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001000330 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001, wordt aan de heer Herman Suykerbuyk de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Essen, provincie Antwerpen, arrondissement Antwerpen, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001000380 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001000381 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001000382 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001000384 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001000383 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001000388 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001000387 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. 05/03/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001012153 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de statuten van het "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001012282 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende maatregelen ter bevordering van de werkgeleg type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001000379 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001000385 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001000235 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de "Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen" toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend type koninklijk besluit prom. 04/04/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001022268 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de lijst wordt vastgesteld van de leningen die de Federale Staat overneemt in de stelsels van de sociale zekerheid van de werknemers en de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001012049 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001000376 bron ministerie van binnenlandse zaken Klasseverheffing der gemeenten Bij koninklijk besluit van 22 maart 2001, genomen krachtens het koninklijk besluit van 24 oktober 1978, houdende vaststelling der criteria voor de klasseverheffing van gemeenten, voorzien bij de artikelen 29 en 66 (...

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001014067 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 9 maart 2001 wordt Mevr. Françoise Brilot, klerk bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, in de zelfde graad overgeplaatst naar het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, in het Frans taalkade Bij m type ministerieel besluit prom. 28/03/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001011153 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot schrapping van erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 19/04/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001016141 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001011175 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE C/C 01/0020. - DOMO N.V./Basell Europe Holdings B.V. Op dinsdag 10 april 2001 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van ee Volgens de type bericht prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001003167 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen I. Bericht aan de werkgeve Deze berichten verschijnen in bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van heden, onder folio's - B (...)

bijakte

type bijakte prom. 16/01/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001021214 bron diensten van de eerste minister en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijakte nr. 6 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001029166 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vrijstelling van de nationaliteit voor een personeelslid van de « Université libre de Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001029175 bron ministerie van de franse gemeenschap Inruststelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 november 2000, wordt op 1 november 2000 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jean Remy, eerstaanwezend attaché. Vanaf deze datum wordt de betrokkene erto (...)

erratum

type erratum prom. 19/01/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001035446 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001000366 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001, wordt de heer Robert Bougard benoemd tot burgemeester van de gemeente Quévy, arrondissement Bergen, provincie Henegouwen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001000365 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001, wordt de heer Jean-Marie Cheffertbenoemd tot burgemeester van de stad Ciney, arrondissement Dinant, provincie Namen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001000344 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001, wordt de heer Etienne Quenon benoemd tot burgemeester van de gemeente Estinnes, arrondissement Thuin, provincie Henegouwen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001003151 bron ministerie van financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 17 september 2000 worden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Commandeur Algemeen Secretariaat De heer Amant, J.J., vertaler-directeur. Administratie va registratie en domeine

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001003176 bron ministerie van financien Vacante betrekking van auditeur-generaal van financiën bij de centrale diensten van de Administratie van het kadaster van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten Een betrekking van auditeur-generaal van financiën bij de (...) Kunnen be type vacante bettreking prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001009352 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - beambte bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Namen : 1; - administratief agent bij het parket van de arbeidsauditeur te Kortrijk, te Ieper en te Veurne : 1 . De kandidaturen voor(...) De kandidate type vacante bettreking prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001003177 bron ministerie van financien Vacante betrekking van auditeur-generaal van financiën bij de centrale diensten van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, sector der registratie en domeinen, van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten Ee(...) Kunnen ben

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001009351 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 april 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2000, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ho Bij mini

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001008175 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs (rang 10) voor de Dienst Sociale Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aange(...) Indien type bericht van selor prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001008173 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal-inspecteurs (m/v) voor het Rijksinstituut voor Kinderbijslag voor Werknemers Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indi(...) Toelaatbaarhei type bericht van selor prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001008174 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie voor Nederlandstalige geneesheren-inspecteurs (m/v) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blij(...) Indien er v type bericht van selor prom. -- pub. 21/04/2001 numac 2001008176 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (rang 26) voor de Dienst Sociale Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aange(...) Indien
^