B.S. Index van de publicaties van 11 augustus 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003365 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende invoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor aangelegenheden die ressorteren onder het Ministe type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001000784 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 augustus 2000 tot aanwijzing van de leden van de Adviesraad van burgemeesters type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2001 numac 2001000771 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 4 juli 2001, genomen krachtens het artikel 19, type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003364 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, wat de postsector betreft type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003352 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003355 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijke besluiten betreffende Landbouw en Middenstand naar aanleiding van de invoering van de euro type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003357 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen wat betreft de spilindexen type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003356 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van de wetgeving inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen wat betreft de spilindexen type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003361 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003360 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, wat betreft het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003359 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, tot wijziging van diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003366 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de reglementering voor aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003367 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen van toepassing op de Staatsdiensten die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, met het oog op de overschakeling op de euro type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003363 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiën en tot uitvoering van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003351 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet die ressorteren onder het Ministerie van Binnenlandse type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003349 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten naar aanleiding van de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en tot uitvoering van de wet van 30 oktober 1998 betr type koninklijk besluit prom. 22/06/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001015077 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003354 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003362 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financi type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003350 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uniformering van de spilindex in de materie betreffende de sluiting van ondernemingen type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003348 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Min type koninklijk besluit prom. 10/05/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012439 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende h type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012273 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 1997-1998 voor de havenarbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/08/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001000815 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende regeling van bepaalde methodes ter beveiliging van het waardevervoer tijdens de euro-omwisselingsperiode type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/08/2001 numac 2001009599 bron ministerie van justitie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht of de naburige rechten. - Reprografie Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 4 juli 2001, zijn de verdelingsregels van het deel "auteur" en het deel "uitgever&q Dit besluit heeft uitwer type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003380 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001035908 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Elektriciteitsdecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001035907 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de elektriciteitsvoorziening aan bepaalde afnemers

decreet

type decreet prom. 06/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning

protocol

type protocol prom. 30/05/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001022552 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de preventie van, en in het bijzonder de vaccinatie tegen Haemophilus influenzae type b

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het vrij confessioneel buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/05/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1999 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het officieel gesubsidieerd niet-universita type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001029298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het vrij confessioneel basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001029302 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het vrij confessioneel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/05/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001029305 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het vrij confessioneel hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001029300 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het vrij confessioneel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001029301 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het vrij confessioneel buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001029303 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het vrij niet confessioneel basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001029299 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewoon

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/08/2001 numac 2001000782 bron ministerie van binnenlandse zaken Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Wijziging van het koninklijk besluit van 20 augustus 2000 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 206 van 17 juli 2001, bladzijde 24 (...

arrest

type arrest prom. 13/05/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001031270 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot invoering van een moratorium op de opening van nieuwe bedden in rusthuizen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2001 numac 2001015074 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Honoraire Consuls Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000 werd de heer Michael SPECTOR benoemd tot honorair Consul van België te San Juan de Porto Rico met als ressort de Eilanden Porto Rico, Saint Croix, Saint John en Saint Th Bij konin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2001 numac 2001029311 bron diensten van de eerste en minister ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat generaal « Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique » Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Beweging van 15 november 2000 Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 22 maart 200 De heer Houziaux, Lé

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/06/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001031275 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2001/564 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende regeling van de erkennings- en betoelagingsnormen voor de diensten voor hulpverlening aan slachtoffers, in vrijheid gestelde beklaagden en vrijgelaten gedetineerden type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 31/05/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001031274 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2001/126 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 1996 betreffende de toepassing van het decreet van 27 april 1995 betreffende de erkenning en

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 11/08/2001 numac 2001021409 bron diensten van de eerste minister Federale diensten van de wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 12 juli 2001 wordt de heer Eifel, Yousif, van Iraakse nationaliteit, ertoe g (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003358 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, wat de bezoldigingsregeling van de magistraten en va

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 24/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003383 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^