B.S. Index van de publicaties van 19 september 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001009790 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 24 augustus 2001 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** **** type wet prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001021437 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 72/2001 van 30 mei 2001 Rolnummer 1935 In zake : de prejudiciële vraag betreffende het decreet van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap van 13 juli 1972 tot wijziging van de wet van 7 augustus 1931 o Het Arbit type wet prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001009755 bron ministerie van justitie Taalexamens voor kandidaat-rechters in sociale of in handelszaken Gewone zittijd van november 2001 Het Ministerie van Justitie zal binnenkort examens over de kennis van de Duitse of van de Franse taal organiseren, ten behoeve van de kandidate Deze exame

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016223 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001000935 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 5 september 2001 wordt de heer Van Cleuvenbergen, Bartholomeus, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Brasschaat voor een termijn van vijf jaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001000929 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 5 september 2001 wordt de heer Smeyers, Luc, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Grobbendonk-Herentals-Herenthout-Olen-Vorselaar voor een t type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001000939 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 5 september 2001 wordt de heer Matthijs, Julien, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Geraardsbergen-Lierde voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001000934 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 5 september 2001 wordt de heer Schepers, Jozef, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Maasmechelen voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001000931 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d.5september2001 wordt de heer Paelinck, Nicholas, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone De Panne-Koksijde-Nieuwpoort voor een termijn van vijf j type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001000927 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 5 september 2001 wordt de heer Neyrinck, Curd, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Hooglede-Roeselare-Izegem voor een termijn van vijf jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001000943 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 5 september 2001 wordt de heer Hortelan, Francis, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Lierneux-Malmedy-Stavelot-Stoumont-Trois-Ponts-Weismes type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001000928 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 5 september 2001 wordt de heer Duchi, Joos, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Middelkerke voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001000937 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 5 september 2001 wordt de heer De Maesschalck, Wim, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Buggenhout-Lebbeke voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001000942 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 5 september 2001 wordt de heer De Buck, Patrick, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Ciney-Hamois-Havelange-Somme-Leuze voor een termijn van type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001000932 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 5 september 2001 wordt de heer Vercoutter, Herman, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Bierbeek-Boutersem-Holsbeek-Lubbeek voor een termijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001000938 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 5 september 2001 wordt de heer Vervoort, Marc, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Bornem-Puurs-Sint-Amands voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016222 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016220 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016218 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en van de keuring van zaaizaad van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016221 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en van de keuring van pootaardappelen type koninklijk besluit prom. 10/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001012389 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 10/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001012404 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001012538 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001000941 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 5 september 2001 wordt de heer Verlackt, Tony, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Tongeren-Herstappe voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001000926 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 5 september 2001 wordt de heer Vercruyssen, Germain, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Laarne-Wetteren-Wichelen voor een termijn van vijf type koninklijk besluit prom. 24/08/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001022644 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de vestigingscommissies bedoeld in artikel 4, § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001000933 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 5 september 2001 wordt de heer De Bruyn, Patrick, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Dilbeek voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001022566 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001012513 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1998, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetballer type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001009771 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1999 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001000936 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 5 september 2001 wordt de heer Claes, Dirk, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Bilzen-Riemst-Hoeselt voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001000930 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d.5september2001 wordt de heer Putteman, Paul, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Dendermonde voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001000940 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 5 september 2001 wordt de heer Claes, Paul, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Hamont-Achel-Neerpelt-Overpelt voor een termijn van vijf jaa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/09/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001003429 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 september 1996-1999-2001-2003, voor de periode van 18 september 2001 tot 17 september 2003 bevestigt type ministerieel besluit prom. 30/08/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001021452 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om, binnen de wetenschap-pelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, de uitvoering te waarborgen van het statuut van he type ministerieel besluit prom. 16/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001022640 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 1999 houdende de benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst voor intensieve neonatologie type ministerieel besluit prom. 30/08/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001021451 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om, binnen de wetenschap-pelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, de uitvoering te waarborgen van het statuut van he

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036025 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1998 tot uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036029 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 2 december 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het artikel 32 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036032 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan de centra voor geestelijke gezondheidszorg inzake vorming type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036033 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan de centra voor geestelijke gezondheidszorg inzake management type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036030 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001035980 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algeme type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036038 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 betreffende de arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036035 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van organisaties, belast met de ondersteuning van voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap bij de implementatie van de kwaliteitszorg in de welzijnsvoo type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036037 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verscheidene maatregelen tot wijziging van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036012 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de subsidiëring van gemeentebesturen die een jeugdruimtebeleid voeren als onderdeel van het jeugdwerkbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het totaal aantal subsidiabele uren voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036039 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds voo type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 april 1995 houdende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg

decreet

type decreet prom. 18/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001027500 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de invoering van de euro in de aangelegenheden overgedragen naar het Waalse Gewest overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet

protocol

type protocol prom. 24/04/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001014179 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Interministeriële Conferentie voor Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie. Protocol tot regeling van de betrokkenheid van de Gewestregeringen bij het ontwerpen van de regels van de algemene politie en de reglementering op het verkeer en vervoer e

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001014181 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Betrekking van ombudsman voor telecommunicatie van de Nederlandse taalrol Oproep tot kandidaten Met toepassing van de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd door de wet van 19 december 1997, I. Functie type vacante bettreking prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001009817 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Doornik : 1 . De kandidaat voor een ambt tot gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende bri(...) Voor elke kandidatuur dient

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001003421 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 he(...) Deze overdracht, zoals gedefinieerd door de partijen in hun overdrachtsovereenkomst van 24 augustus(...)

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 19/09/2001 numac 2001011385 bron ministerie van economische zaken Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 3 september 2001, genomen krachtens het koninklijk besluit van 3 juli 1992, betreffende de veiligheid van gastoestellen, verbieden het in de handel brengen en het in g PR/001-
^