B.S. Index van de publicaties van 27 november 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/10/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001022833 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001001139 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel - Opruststelling. Bij koninklijk besluit van 20 juli 2001 wordt, met ingang van 1 december 2001, de heer Gustave Lens, adviseur bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaans type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001013048 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001001184 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 8 november 2001 wordt de heer Mervielde, Franky, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Maldegem, voor een termijn van vrijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001001206 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 8 november 2001 wordt aan de heer Van Volsom, Guido, op zijn verzoek, met ingang van 1 januari 2002, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001001180 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 8 november 2001 wordt de heer Lambert, Didier, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Hoei, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001001179 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 8 november 2001 wordt de heer Gillis, Thierry, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem, voor termijn van vij type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001001185 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 8 november 2001 wordt de heer Gerarts, Godfried, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Maaseik/Dilsen-Stokkem voor een termijn van vijf jaar.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/11/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001016378 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 23/11/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001003541 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 2001 - 2006 - 2008 - en de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2001 - 2009

decreet

type decreet prom. 15/11/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001029514 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de wet van 1 april 1960 betreffende de psycho-medisch-sociale centra type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001003508 bron ministerie van financien Overeenkomst van 16 oktober 1978 tussen België en Thailand tot het vermijden van dubbele belasting . - Bericht (Addendum aan het bericht bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1984 (blz. 1(...) a) aan de inwoners van België die vanaf type bericht prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001021596 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State CVBA West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij met zetel te 8000 Brugge, Hoogstraat 37-41, Deze za

document

type document prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001003514 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelasting Voorafbetalingen Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De vierde kwartaalbetaling waa type document prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001019894 bron federale kamers Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen Onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten Overeenkomstig artikel 24 van(...) I. Samenvattingen type document prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001001183 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk d.d. 8 november 2001 wordt de heer Nuyttens, Eddy, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Deerlijk/Harelbeke, voor een termijn van vijf jaar. type document prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001001182 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk d.d. 8 november 2001 wordt de heer Koeks, Jozef, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Beersel, voor een termijn van vijf jaar. type document prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001001186 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk d.d. 8 november 2001 wordt de heer Van Parijs, Erik, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone De Haan/Bredene, voor een termijn van vijf jaar.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001029487 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 21 november 1991 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Overlegcommissie voor het onderwijs voo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001029497 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de homologatievoorwaarden voor de brevetten van animator en coördinator voor vakantiecentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001029500 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van bepaalde modaliteiten van erkenning en subsidiëring van de vakantiecentra

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001022806 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2001, wordt eervol ontslag verleend uit hun Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001013151 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van het arbeidshof te Antwerpen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevrouw de Minister van Werkgelegenheid, Administratie van de individuel(...) Voorwaarden : 1° h type vacante bettreking prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001010006 bron ministerie van justitie Rechterlijke Organisatie. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Lier : 1; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt : 1; - opsteller bij de griffie bij de politierechtb - beambte bi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001010005 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 november 2001 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. Vangronsveld, J., opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - eerstaanwezend - adjunct-griff

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001016371 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2001 wordt de heer Jan Van Looij, met ingang van 1 november 2001, in vast verband benoemd tot ingenieur in het Nederlands taalkader bij de centrale diensten van het Mi

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001036146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Sint-Truiden - Tongeren : definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren op het grondgebied van de gemeenten Bilzen, Borgloon, Heers, Hoeselt, Kortessem, Sint-Truiden, Riemst Een

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001022805 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Ben Bij

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 27/11/2001 numac 2001011457 bron ministerie van economische zaken Belgisch instituut voor normalisatie Publicaties ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Die ontwerpen zijn verkrijgbaar bij het Belgisch instituut(...) Opmerkingen
^