B.S. Index van de publicaties van 19 december 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001003623 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 161, 1°, van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten en artikel 149 van het Wetboek der successierechten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013164 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij de wachtgelden voor type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001012774 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001012965 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, houdende wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de b type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001012963 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot wijziging van artikel 13 van de overeenkomst van 13 juli 1978 tot inst type koninklijk besluit prom. 27/09/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001012970 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de oprichting van een Paritair Fonds ter bevo type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001012889 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van de ondernem type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001012896 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999 betreffende de loo type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001012784 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001012773 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, houdende reglementering van de financiële tegemoetkomingen van het Fonds voo type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001012817 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor ADR-opleiding en in de kosten voor de type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001012887 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge, betreffende een sectoraal akkoord met betrekking tot "shuttelen" voor d type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001012809 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001012770 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de meldingsplicht contracten van bepaalde duur, uitzendarbeid en onde type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001012708 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende het type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001027731 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 juli 2001 wordt het Burgerlijk Kruis 1e klasse verleend aan de heren Albert Bervaes, Jacques Chavet, Michel Dambrain, Désiré David, André Igot en Joseph Lefèvre. Bij koninklijk besluit van 13 Bij konin type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001012758 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de huisbewaarders van flatgebouwen, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 26/10/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013022 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het opnieuw instellen van de loo type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013015 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage vanaf het tweede kwartaal 200 type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013163 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de goedkeuring van de bedragen vastgesteld door de raad van beheer in type koninklijk besluit prom. 27/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013158 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot oprichting van het « Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart » type koninklijk besluit prom. 27/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013153 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de loonvorming, in uitvoering van artikel 4.1. van het nationaal akkoo type koninklijk besluit prom. 27/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013157 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 27/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013155 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 en 20 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 27/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013156 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het bijkomend pensioen type koninklijk besluit prom. 27/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013162 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de aanvullende sociale toelage voor de werklieden en werksters van de type koninklijk besluit prom. 27/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013154 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart tot coördinatie van sommige bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 26/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013144 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2001, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteit type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013142 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen, in uitvoering van artikel 4.1 van het nationaal akkoord 1 type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013130 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013135 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996 betreffende type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013043 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigi type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013108 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013143 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001012620 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/07/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001012711 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het 2e en 3 type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001012650 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rek type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001001262 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 23 november 2001 wordt aan de heer Marcellus Van Daele de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Herzele, provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Aalst, verleend. type koninklijk besluit prom. 19/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001001147 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 240 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001000860 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 mei 2001 wordt, op zijn vraag, m.i.v. 22 december 2000, aan de heer Vandercam, Paul ontslag verleend uit zijn ambt van adjunct-adviseur. type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013093 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013138 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden v type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001010090 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 7 december 2001 : - is de heer Peeters, R., vrederechter van het kanton Heist-op-den-Berg, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. - is Mevr. Charbon, M., eerste substituut-procureur des Ko Zij zal het bur type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001015139 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2001 wordt, met ingang van 31 augustus 2002 's avonds, aan Mevr. Lucette Lampe, adjunct-adviseur, eervol ontslag uit haar functies verleend. Mevr. Lucette Lampe is het v type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001015136 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2001 wordt, met ingang van 31 juli 2002 's avonds, aan de heer Czeslaw Bartkowiak, adjunct-adviseur, eervol ontslag uit zijn functies verleend. De heer Czeslaw Bartkowiak type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001001263 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 7 december 2001 wordt aan de heer Louis Haegemans de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Tremelo, provincie Vlaams-Brabant, arrondissement Leuven, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001001300 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 30 november 2001 wordt de heer Mol, Roger, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Balen/ Dessel/Mol, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001001265 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 7 december 2001 wordt aan de heer Georges Defreyne de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Ingelmunster, provincie West-Vlaanderen, arrondissement Roeselare, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001001295 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 30 november 2001, wordt de heer Paquay, Marc, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Herstal voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 26/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001001141 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 1993 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de bezoldiging door de provincies en de gemeenten van sommige personeelsleden die met bevallingsverlof zijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001001298 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 30 november 2001 wordt de heer Pauwels, Roland, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen, voor een type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001015135 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2001 wordt, met ingang van 30 juni 2002 's avonds, aan de heer Roland Vermeiren, adjunct-adviseur, eervol ontslag uit zijn functies verleend. De heer Roland Vermeiren is type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001001261 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 23 november 2001 wordt aan de heer Louis Van Ighem de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Willebroek, provincie Antwerpen, arrondissement Mechelen, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001011477 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 13 november 2001 wordt aan de voorzorgsinstelling « Hewitt Associates Pensioenfonds » , verenig(...) Dit besluit treedt in werking vana type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001001299 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 30 november 2001 wordt de heer Eeckhaut, Koenraad aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate, voor een termi type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001001296 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 30 november 2001 wordt de heer Asselman, Yves, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele, voor een termij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001021621 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Ministerieel besluit tot wijziging van de bedragen bepaald in het koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectore type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001021620 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001021622 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001027751 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitoefening van bijzondere gemachtigde opdrachten toevertrouwd aan de gespecialiseerde maatschappij « Société wallonne des Aéroports » (Waalse Maatschappij voor Luchthavens)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001001171 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 15 inzake de vertegenwoordiging van de Nederlandse taalgroep in de politieraden van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type omzendbrief prom. 07/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001001135 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 12 Basisuitrusting van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

document

type document prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001001162 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Overplaatsing Bij besluit van de Voorzitter van de Directieraad van 5 november 2001, wordt, met ingang van 1 november 2001, de heer Baillieux, Bernard, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Landsverdediging, overgeplaatst in deze

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001022788 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2001, dat u Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001022789 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2001, dat in werking treedt de dag van deze bekendmakin Bij h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001022866 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor administratieve controle. - Ontslag en benoeming van een ondervoorzitter en leden Bij koninklijk besluit van 13 november 2001 dat in werking treedt de dag van Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001010091 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 februari 2001, dat in werking treedt op 7 januari 2002, is Mevr. Verrycken M., vrederechter van het negende kanton Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensio Bij koninkl

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001016388 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 november 2001 wordt de heer Sam De Campeneere met ingang van 1 november 2001, voor een eerste mandaat van twee jaar, in het Nederlands taalkader, benoemd tot assistent bij het type benoemingen prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001016389 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 8 november 2001 wordt Mevr. Reuter, Véronique, met ingang van 1 augustus 2001 in vast verband benoemd tot industrieel ingenieur in het Frans taalkader bij het Centrum voor Landbou type benoemingen prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001015127 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2001 wordt de heer Pierre Charlier , met ingang van 1 november 2001, benoemd tot adjunct-adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Inte(...)

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 19/12/2001 numac 2001022783 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Hernieuwing Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2001, wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaand op 1 juli 2000, het mandaa - als
^