B.S. Index van de publicaties van 21 december 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003555 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken binnen het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder d type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2001 numac 2001010103 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 29 november 2001 : - is Mevr. Van Leuven, J., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen; - is de heer type koninklijk besluit prom. 07/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001001324 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot erkenning van de Syndicale Federatie van de Belgische Politiediensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2001 numac 2001001223 bron ministerie van binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle Bij koninklijke besluiten van 8 november 2001, die in werking treden op 1 september 2001, zijn aangeduid tot gemachtigden, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffend - de he type koninklijk besluit prom. 07/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001001325 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging, wat zijn bijlage betreft, van het koninklijk besluit van 25 juni 2001 houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan de officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003564 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003560 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001001222 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003549 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van de Eerste Minister type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003550 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003568 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003553 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 10/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001022942 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging georganiseerd door de ziekenfon type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003552 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003559 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003562 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1999 tot uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een Ombudsdienst Pensioenen met toepassing van artikel 15, 5° van de wet van 26 jul type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003572 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001013141 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende een aanvullende vergoeding ten voordele type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001012939 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001013052 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1991 tot to type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001012951 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken tot wijziging type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001013139 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het protocol van sectoriële collectieve arbeidsovereenkomst 1999-20 type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001013133 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1997 betreffende de te type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001012941 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een sociale premie voor gesyndiceerden type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001012930 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 1999 aan het rijdend persone type koninklijk besluit prom. 27/09/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001012969 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001013167 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondis type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001013137 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot toekenning van een bijzondere toelage ter beschikking gesteld van de raad v type koninklijk besluit prom. 08/11/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001022875 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001012940 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 1999 betr type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001013148 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001013182 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende goedkeuring van de bedragen vastgesteld door de raad van beheer in ui type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001012919 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999 gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de eindejaarspremie in de subsector van het goederenvervoer ten lande vo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001022961 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003558 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 14 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de land type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003569 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003556 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse verordeningsbepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003561 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003554 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003563 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van diverse verordeningsbepalingen betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake bijzondere graden van het personeel van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003567 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van het ministerieel besluit van 11 mei 1965 betreffende het toekennen van vergoedingen wegens verblijfkosten aan het personeel van de Regie van Telegrafie en Telefonie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001036438 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn en verenigingen zonder winstoogmerk als tegemoetkoming in de vergoeding voor de verwerving van de eigendom van de serviceflatgebouwen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001036397 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 1967 houdende vaststelling van de modaliteiten tot toepassing van de wet van 29 maart 1965 betreffende de terbeschikkingstelling van leden van het onderwijzend persone

decreet

type decreet prom. 13/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001029580 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van artikel 47 van het decreet van 17 juli 1987 over de Audiovisuele Sector

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/10/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001001170 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 13 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2002 ten behoeve van de politiezone

erratum

type erratum prom. 01/12/2000 pub. 21/12/2001 numac 2001036427 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel - Erratum type erratum prom. 13/07/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003597 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie. - Erratum type erratum prom. 13/07/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003595 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiën en tot uitvoering van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro. - Erratum type erratum prom. 13/07/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003596 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financië

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/12/2001 numac 2001010106 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luik : 1. De kandidaat voor een ambt tot gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot « De heer Minister Voor elke k

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/12/2001 numac 2001010102 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001, dat in werking treedt op 31 december 2001, is de heer Petridis, Th., arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraa Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/12/2001 numac 2001010101 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 december 2001 is Mevr. Bayard, F., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, benoemd tot rechter in de rechtbank van koophandel te Luik.

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 21/12/2001 numac 2001009964 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 279 23 oktober 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr 2031/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 tot wijziging van bij(...) L 280 24 okt

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/12/2001 numac 2001002197 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 'Medische expertise' van de FOD 'Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu' . Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 15 januari 2002 over een managementervaring van minste(...) 3. Vereist (e) type bericht van selor prom. -- pub. 21/12/2001 numac 2001002195 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 'Voedselveiligheid, bescherming van de volksgezondheid en van het leefmilieu' van de FOD 'Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu' . Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. (...) 2. Vereist (e) type bericht van selor prom. -- pub. 21/12/2001 numac 2001002196 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 'Organisatie gezondheidszorg' van de FOD 'Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 15 januari 2002 over een managementervaring van(...) 3. Vereist(e) type bericht van selor prom. -- pub. 21/12/2001 numac 2001002193 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 'Uitvoering van straffen en maatregelen' van de FOD 'Justitie' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 15 januari 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of mini(...) 3. Vereist (e
^