B.S. Index van de publicaties van 11 april 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002022218 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 27 september 2001 wordt Mevr. Nyssen, Marie Madeleine H., met ingang van 1 juni 2002, eervol ontslag verleend uit haar functie van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid Mevr. Ny type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002012053 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijv type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 11/04/2002 numac 2001012914 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1973 gesloten in type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 11/04/2002 numac 2001001307 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juli 2001 tot wijziging van koninklijke besluiten betreffende Landbouw en Middenstand naar aanleiding van de invoering van de e type koninklijk besluit prom. 03/12/2001 pub. 11/04/2002 numac 2001001197 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 tot inschrijving door de gemeenten van de laatste wilsbeschikking inzake de type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 11/04/2002 numac 2001001316 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 juli 2001 tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineer type koninklijk besluit prom. 03/12/2001 pub. 11/04/2002 numac 2001001214 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan d type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 11/04/2002 numac 2001001320 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de programmawet van 19 juli 2001 voor het begrotingsjaar 2001 type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002022246 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie en tot vaststelling van de afzonderlijke personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie tot uitvoering van type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002012103 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, inzake tewerkstelling en vorming in uitvoering van de wet van 26 maart 1999 betreffende type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 11/04/2002 numac 2001013147 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de bedragen van de vakbondspremies voor de werklieden van de gla type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002011122 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van een Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002011124 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid honoris causa type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002011123 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag van een Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002012208 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toek type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002012093 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, inzake de inspanning voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002012089 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de invoering van de 35-urenweek type koninklijk besluit prom. 15/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002012446 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2001 gesloten in uitvoering van artikel 27 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de p type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002012094 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijver type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002003195 bron ministerie van financien Koninklijk besluit nr. 31 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de handelingen verricht door niet in België gevestigde belastingplichtigen type koninklijk besluit prom. 04/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002011106 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de verhuring van producten type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002012125 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de vorming en de tewerkstelling van de type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002012201 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002012122 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 1998 betreffende type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002012179 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en vorming type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002012178 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002012272 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 21 september 1999 : De heer ADANT Willy, BINCHE De heer ADELAIRE Francis, HOTTON De heer ADELMENT Léon, FLEURUS De heer ALLAND Robert, QUAREGNON De heer ALLARD Roger De heer ANDRIES Julius, type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002012102 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de halftijdse onderbreking van de beroep type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002012120 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de vaststelling van de classificatie van type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002012123 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 19/02/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002022204 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002003173 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2002 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te v type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002009322 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002012368 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de koppeling van de lonen aan het in

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002035457 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het bedrag, toegekend aan de diensten voor opvanggezinnen, in het kader van een verzekering persoonlijke ongevallen voor de aangesloten opvanggezinnen type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002022190 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Algemeen Coördinatiecomité. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 27 februari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2002, wordt de heer Leenknegt, R., benoemd tot werkend lid van het Alg type ministerieel besluit prom. 05/11/2001 pub. 11/04/2002 numac 2001021582 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot de leeszalen van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2001022906 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 26 november 2001 wordt Dokter Colle Isabelle, van Wetteren, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als genee type ministerieel besluit prom. 22/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002003176 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1996 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten type ministerieel besluit prom. 11/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002011109 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot het verbieden van de handel in kinderverzorgingsartikelen die vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat type ministerieel besluit prom. 01/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002022214 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 1972 dat aan bepaalde ambtenaren van de bestuursafdeling voor de volksgezondheid overdrachten van bevoegdheid verleent

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002031161 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002031159 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002031163 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002031168 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002031166 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002031162 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002031164 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002031169 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002031170 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als landschap van de bodemlaag van de Grote Markt, te Brussel, wegens haar archeologische, his AFBAKENI type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002031167 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002031165 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002031184 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002031158 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002031183 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002031185 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002031182 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2001 pub. 11/04/2002 numac 2002035349 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 1999-2000 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2001 pub. 11/04/2002 numac 2002035495 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 11 februari 2000 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere bepalingen aangaande de terbeschikkingstelling van Vlaamse uitrustingsgoederen ter bev

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002027339 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2002 wordt de gedeeltelijke wijziging van blad 62/4 van het gewestplan Philippeville-Couvin definitief aangenomen met het oog op de opneming van een ontginningsgebie Het adv type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002027338 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2002 wordt de herziening van blad 37/7 van het gewestplan Doornik-Leuze-Péruwelz voorlopig aangenomen met het oog op de opneming als ontginningsgebied van de zandgro

decreet

type decreet prom. 01/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002035442 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake het vervoer van aardgas door middel van een pijpleiding tussen het Konin type decreet prom. 01/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002035445 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, wat het volksontwikkelingswerk betreft type decreet prom. 22/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002035494 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het meerjareninvesteringsplan voor 2001-2012 van de N.M.B.S. type decreet prom. 22/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002035493 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de Vlaamse investeringsmaatschappijen, het Limburgfonds en de Permanente Werkgroep Limburg

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002021147 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 maart 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 maart 2002, i Die zaa type bericht prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002003177 bron ministerie van financien Mededeling over de lijst van de Belgische gereglementeerde markten Overeenkomstig artikel 1,

document

type document prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002041412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 december 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002022169 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Fonds voor de beroepsziekten Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten van 13 februari 2002 wordt Mevr. Martine Laurent, adjunct-adviseur bij de Dienst voor de overzeese sociale zeke(...) Bij beslui type document prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002022224 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij besluit van de Secretaris-generaal van 28 februari 2001 wordt Mevr. Petit, Corinne, bestuursassistent bij de Rijksdienst voor Pensioenen, met ingang van 1 februari 2001, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar het Ministe Het ber type document prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002022263 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Het beroep type document prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002022251 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid genomen in zijn vergadering van 22 februari 2002, wordt Mevr. Vera Arijs, klerk 30A bij het Ministerie van Het be type document prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002022168 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 18 januari 2002, wordt Mevr. Christine Bauduin, bestuursassistent 20E bij de CDSCA, met ingang van 1 d Bij be

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002029166 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een adviescommissie voor de vakantiecentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 1998 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van de arbeidsgeneeskundige diensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2001 pub. 11/04/2002 numac 2002029093 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden van het college voor vergunning en controle van de Conseil supérieur de l'audiovisuel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002029144 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij aan de « S.A. MCM Belgique » de vergunning wordt verleend voor de productie op de kabel van een dienst voor thematische programma's en voor het opnemen van commerciële reclame in zijn dienst

erratum

type erratum prom. 14/01/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002022226 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in een verordeningsbepaling van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. - Erratum type erratum prom. 13/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002002077 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002022219 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juni 2001 wordt de heer André, François, met ingang van 1 april 2001, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur van het leefmilieu bij het Ministerie van Sociale De dat type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002011090 bron ministerie van economische zaken Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 19 april 2001 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd : Leopoldsorde Officier De heer Léon J.J. Taveirne, industrieel ingenieur b Ridder De heer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002022210 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor administratieve controle. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 februari 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, word Bij h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002022221 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 wordt Mevr. Duculot, Jacqueline, met ingang van 1 maart 2001, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van gezondheidsinspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volks De datum type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002022228 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2002 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt op haar verzoek aan Mevr. De Tremerie, R., eervol ontslag verleend uit Bij hetzel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002022229 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Fonds voor de beroepsziekten Beheerscomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2002 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van het - wordt de h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002022151 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technisch comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt, op zijn verzoek, Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002022209 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Benoeming. - Hernieuwingen Bij koninklijk besluit van 28 februari 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : Wordt - de heer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002022230 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol Wordt, bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002022189 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technisch comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 februari 2002 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek aan Bij h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002022196 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Controlecommissie ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 februari 2002, dat in werking treedt de dag van deze Eervol type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002022166 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Algemeen beheerscomité. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun Bij hetzel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002022153 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technische Raad ingesteld bij het Fonds voor de beroepsziekten Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt : - wordt eervol ontslag - wordt Mevr. B

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002022202 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 103.050 uitgesproken door de Raad van State op 31 januari 2002 vernietigt artikel 1 (a) van het koninklijk besluit van 19 juli 1995 tot wijziging van artikel 19 van het konin(...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/12/2001 pub. 11/04/2002 numac 2002022054 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002015009 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 8 januari 2002 heeft de heer Etienne Cerexhe de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van Burkina Faso te Namen uit te oefenen, met als consulair ressort het Waals Gewest. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002015010 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 18 januari 2002 heeft de heer Rudof Thomaes de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Korea te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Antwerpen. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002015043 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 11 maart 2002, heeft de heer Didier Bronne, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van het Koninkrijk Noorwegen te Luik uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Henegouwen, N type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002015014 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 25 januari 2002 heeft de heer Antoine Callaert de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van Peru te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de stad Antwerpen. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002015042 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 11 maart 2002 heeft de heer Mohamed Bensabri, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-generaal van Algerije te Brussel uit te oefenen, met als consulair ressort gans België. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002015044 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 15 maart 2002 heeft Baron Eric Poswick de Crawhez de nodige machtiging ontvangen om het amt van Ereconsul van de Republiek ten Oosten van de Uruguay te Luik uit te oefenen, met als consulair ressort het Waal type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 11/04/2002 numac 2002015002 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 17 december 2001 heeft Mevr. Irma Fassioli Manrique, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-generaal van Peru te Brussel uit te oefenen, met als consulair ressort gans België.
^