B.S. Index van de publicaties van 22 oktober 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/03/1999 pub. 22/10/2002 numac 2002015144 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden tot herziening van het reglement ter uitvoering van artikel IX van het Tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 type wet prom. 20/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009939 bron federale overheidsdienst justitie Wer ter vervanging van artikel 293 van het Wetboek van strafvordering teneinde de beschuldigde bijstand door een advocaat te verlenen type wet prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002041310 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. 17/02/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002015038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de beveiliging van informatie, en met de Bijlagen I, II en III, gedaan te Brussel op 6 maart 1997 type wet prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de matieriële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013059 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013076 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013074 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013060 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013024 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de plu type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013078 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013064 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013073 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013026 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013072 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002009968 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2002 is Mevr. Maes, M., eresubstituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. Bij koninklijk besluit van 11 o Het koninklijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002016206 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt met ingang van 16 mei 2002, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend aan de heer Marc Fleureck uit zijn functies van informaticus. type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002007239 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenbeide komt in de kostprijs van de type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013069 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013062 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002012746 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 58 en 56 jaar in de sector van de bakkerij type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002012939 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de arbeiders van de suikernijverheid en type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002012884 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 17/07/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002012882 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de koppeling van de lonen van de arbeiders uit de voedingsnijverhei type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002012729 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de vorming van de syndicale afgevaardigden in de suikernijverheid e type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002000667 bron ministerie van binnenlandse zaken Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Wijziging van het koninklijk besluit van 20 augustus 2000 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Vervanging van één vast lid en van één plaatsvervangend lid Bij koninklij Door type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002000551 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de « Direction générale du Personnel et de la Fonction publique » van het Ministerie van de Franse Gemeenschap gemachtigd wordt toegang te hebben tot sommige informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke pers type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013085 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van bijproducten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013075 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de kandijfabrieken type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013079 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de suikerfabrieken, suikerraffina type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013088 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de gistfabrieken en de distilleer type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013080 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de maalderijen en ondernemingen v type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013089 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van bijproducten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013063 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de industriële banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 10/10/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002003431 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van instellingen die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel hebben, voor de toepassing van artikel 104, 3°, j, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013070 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector van de beschuitfabrieke

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002028011 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 25 juli 2002 wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Seneffe vanaf 13 september 2002 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffend Bij min type ministerieel besluit prom. 05/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002022810 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002036219 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002014212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 25 juli 2002 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hierna volgende ondernemingen, ing(...) Voor de raadpleging van d type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002027961 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 25 april 2002 wordt de erkenning, die overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 decembe Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002014214 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 5 augustus 2002, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hierna volgende tabel vermelde(...) Voor de raadpleging type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002014239 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 6 september 2002, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgende tabel vermeld(...) Voor de raadpleging type ministerieel besluit prom. 23/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002000732 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedure- en werkingsregels van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatrege type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002000742 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdpolitiecommissaris. - Tuchtstraf Bij ministerieel besluit van 9 oktober 2002 wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken de tuchtstraf ontslag van ambtswege opgelegd aan de heer Freddy Cabilliau, hoofdpolitiecommissaris van het politieko type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002014255 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te Land Ongeregeld vervoer . - Machtigingen Bij ministerieel besluit van 18 september 2002 wordt van de in de hierna vermelde tabel aangeduide vervoerondernemers, tegen de voor iedere onderneming vastgestelde bepalin(...) Voor de raadpleging va

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002028007 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 geniet de « A.S.B.L. Business Spirou » een afwijking van de voorwaarde van twee jaar bedoeld in artikel 3, type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2001 pub. 22/10/2002 numac 2002028008 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de structurele tussenkomsten van het Waalse Gewest in de visserijsector buiten doelstelling 1 voor de periode 2000-2006 type besluit van de waalse regering prom. 05/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002028006 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van toelagen inzake bosbeleid aan publiekrechtelijke personen

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002011410 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC - C/C - 02/0063 - Babcock Borsig AG/Pipe-Tec Op donderdag 10 oktober 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogd Volgens de aa type bericht prom. 23/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002000731 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht aan de houders van een leeropdracht rechtswetenschappen aan een Belgische universiteit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002029476 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het reglement van de procedure voor de Raad van Beroep van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" wordt goedgekeurd

erratum

type erratum prom. 02/08/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002022796 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters overhandigd mogen worden. - Erratum type erratum prom. 11/07/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002029505 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters van de Raden van Beroep voor het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan. - Erratum

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002018080 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van technici-elektriciens De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert eerlang een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van I. Toel

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002009969 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2002 is de heer Croonenberghs, V., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, op zijn verzoek, ontlast uit zijn functie van beslagrechter in deze rechtbank. Bij Bij koninklijk type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002009970 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 In de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling werd aangewezen, overeenkomstig de artikelen 4 en 6 va Rechtsg

verslag

type verslag prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002020251 bron brusselse hoofdstedelijke raad en verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Abonnementen op de publicaties voor het parlementair jaar 2002-2003 De publicaties van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschapscommissie kunnen verkregen worden onder de hierna volgende voorwaarden : Het Bekn

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002000575 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002014207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002014249 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mo Voor de raa type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 22/10/2002 numac 2002014230 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mot Voor de raa
^