B.S. Index van de publicaties van 15 januari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002010163 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 26 november 2002 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tij Bij **** type wet prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002010136 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 december 2002, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/10/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013209 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het Sociaal Fonds voor de zelfstandige klein type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013271 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de bevordering van de tewerkstelling, de vorming en de arbeidsoms type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013276 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 1999 type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013275 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bij type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013266 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende he type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013288 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende toepassingsmodaliteiten tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013242 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993 houdende de wijzigi type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013311 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013267 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot vaststelling van de bijdrage van de werkgevers in de vervoerskost type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013322 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de berekening van de aanvullende vergoeding in geval van conventioneel type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013268 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de syndicale premie en andere sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013302 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013243 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende een specifieke inspanning vo type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013240 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de arbeidsvoorwaarden, de sociale voordelen, d type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013261 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1998 type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002012704 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de loo type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002012761 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de toe type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013006 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de loo type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013131 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/10/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende bepaalde toepassingsmodaliteiten tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002012974 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van de bedragen van de werkge type koninklijk besluit prom. 15/10/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013198 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013245 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de koppeling van de lonen en uitke type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013247 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei en 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen type koninklijk besluit prom. 15/10/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013202 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, tot consolidatie van de verworvenheden van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013236 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de statuten van het « Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisser type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013319 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de vaststelling van de bijdrage type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013299 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de tussenkoms type koninklijk besluit prom. 18/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013318 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de tijdelijke werkloosheid in d type koninklijk besluit prom. 18/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013312 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit : a) tot intrekking van het koninklijk besluit van 29 januari 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2002, waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 1999, geslote type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013321 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode van type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013342 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het tijdskrediet, 1/5e loopbaanvermindering, verm type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013353 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende invoering voor de jaren 1999-2000 van een stelsel van conventioneel bru type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013346 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de werkgeversbijdrage aan het " type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013352 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voo type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013347 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013345 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de toepassingsmodaliteiten van het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013341 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het br type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013351 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2001 aan het rijdend persone type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013343 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het tijdskrediet, 1/5e loopbaanvermindering, vermindering van d type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013305 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2001 aan het rijdend persone type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013310 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013334 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het nationaal akkoord voor de jaren 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013297 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013295 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013337 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het tewerkstellingsakkoord type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013317 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013309 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van een premie van 12,67 EUR type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013296 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013315 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanonderbreking en de halvering van de arb type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013298 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van een premie van 148,74 EUR type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013300 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013307 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende het stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013308 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de toekenning van een socia type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013336 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, houdende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 1972, type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013344 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste va type koninklijk besluit prom. 09/01/2003 pub. 15/01/2003 numac 2003003002 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2003, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons » type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002007283 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Veranderingen van de anciënniteit **** koninklijk besluit ****. 4178 van 24 oktober 2002, neemt kapitein-commandant vlieger, ****. Van **** ****, **** als kapitein-commandant vlieger op 12 januari 1999. Voor verdere **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002007272 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overplaatsing van korps Bij koninklijk besluit nr. 4165 van 10 oktober 2002 : Wordt de onderluitenant vlieger G. Bolle, van het korps van het varend personeel van de luchtmacht, van ambtswege, met zijn graad en zijn an Voor verder type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002007288 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. Aanstelling van kandidaat-hulpofficieren in de basisgraad Bij koninklijk besluit nr. 4187 van 5 november 2002, worden de adjudanten kandidaat-hulpofficieren : L. Lorette, T. Frippiat en N. Blanquaert aangesteld in de graad v type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002007284 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Toekenning van het brevet van ingenieur van het militair materieel Bij koninklijk besluit nr. 4181 van 24 oktober 2002, wordt het brevet van ingenieur van het militair materieel verleend aan luitenant-ter-zee B. Coppieters de Gib type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002007257 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 4143 van 30 september 2002, neemt korvetkapitein Vanoverbeke, P., van het korps van de dekofficieren, anciënniteitsrang als korvetkapitein op 26 oktober 1996. Voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 20 september 2002, wordt de heer Yves Houyet, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, in de hoedanigheid van assistent, werkcolleges te geven die betrekking he type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002000683 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2002 wordt Mevr. Gabrielle Jottrand, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2002-2003 een functie van gastdocent bij de « Ha 1° bin type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002000745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 20 november 2002 wordt de heer Bruno Lombaert, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, het deeltijds ambt van assistent uit te oefenen, aan de Rechtsfaculteit v type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002000776 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 6 december 2002 wordt de heer Tom De Waele, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, tijdens het academiejaar 2002-2003, de functie van assistent uit te oefenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002007255 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit ****. 4152 van 30 september 2002 : **** majoor ****. ****, op 1 oktober 2002, voor de duur van zijn opdracht, aangesteld in de graad van luitenant-kolonel om de **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002010079 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 14 november 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de int 2° worden type koninklijk besluit prom. 06/12/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002023071 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de toelage voor het begrotingsjaar 2002 aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek type koninklijk besluit prom. 27/12/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002022997 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden type koninklijk besluit prom. 02/12/2002 pub. 15/01/2003 numac 2003002001 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 19/12/2002 pub. 15/01/2003 numac 2003031002 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 augustus 1975 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van subsidies aan deze diensten, voor het Brusselse Gewest type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002007253 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 4083 van 2 augustus 2002, wordt luitenant W. Wayenberge van het korps van de infanterie, op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korps v Voor type koninklijk besluit prom. 19/12/2002 pub. 15/01/2003 numac 2003031003 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 augustus 1975 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van subsidies aan deze diensten, voor het Brusselse Gewest type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002010029 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de i 2° worden type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002009981 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de inter 2° worde type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002010010 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de i 2° worden type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002000846 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 2 december 2002 is de heer Eric Thibaut, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, vanaf half november 2002 tegen 20 lessen van drie uur, administratief recht te type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002000809 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2002 wordt de heer Yves Kreins, kamervoorzitter bij de Raad van State, gemachtigd het ambt van secretaris-generaal van de « Association des Conseils d'Etat type koninklijk besluit prom. 27/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013430 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 09/01/2003 pub. 15/01/2003 numac 2002003538 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 20 tot 28 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande besl

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002000844 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 20 november 2002 wordt de heer Eric Brewaeys, Staatsraad, gemachtigd om een mandaat van lid van de Raad voor de journalistiek ingesteld bij de V.Z.W. Vereniging van type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002002305 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Regie der Gebouwen. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 19 november 2002, worden de heer Bultynck, Marc en Mevr. Postelmans, Frieda, door overgang naar het hogere niveau, bevorderd tot de graad van adjunct-adviseur respectievelijk bij d Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2003022027 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Algemeen beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2002, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt : In artikel 1, type ministerieel besluit prom. 16/12/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002023105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002010011 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2002 is Mevr. D. Duchatel benoemd tot voorzitter van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Namen en de heer Chr. Segh type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2003011011 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand december 2002 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2002 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energ N c = 1,0243 N E = 1,3219 type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002010133 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Probatiecommissie. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 29 november 2002 wordt de heer Herman Willemse benoemd tot plaatsvervangend lidambtenaar bij de probatiecommissie te Antwerpen. type ministerieel besluit prom. 22/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002023028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de bezoldigingswijze van de advocaten belast met het verdedigen van de belangen van de Bestuursdirectie van de Uitkeringen aan Personen met een Handicap van het Bestuur van de Maatschappelijke Integratie type ministerieel besluit prom. 03/10/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013207 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 05/12/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013359 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité voor de textielnijverheid en het breiwerk type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002000819 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 14 november 2002 wordt de heer Michel Leroy, Kamervoorzitter bij de Raad van State, gemachtigd om voor een termijn van vijf jaar, in de hoedanigheid van voorzitter, type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002010141 bron federale overheidsdienst justitie Algemene instructies voor de strafinrichtingen Bij ministerieel besluit van 10 december 2002 wordt een gevangenis geopend te Hasselt, stad Hasselt. Deze inrichting wordt gerangschikt in de eerste klasse(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002031433 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2002, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002031632 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep opgericht bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bevoegd inzake stage, evaluatie, afwezigheden, verloven en verklaring van type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2003031047 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Gedeeltelijke afschaffing van de buurtpaden nrs. 74 en 93 te Ukkel. - Goedkeuring UKKEL. - Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 mei 2002 beslist de gedeeltelijke afschaffing type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002031505 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2002, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002031639 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot onteigening betreffende de site « Bara » te Anderlecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002031435 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2002 wordt ingesteld de procedure (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2002 pub. 15/01/2003 numac 2003035007 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot intrekking van paragraaf drie in artikel 24 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 2000 tot reglementering van het sociale huurstelsel voor sociale huurwoningen die worden verhuurd of onderverhuurd door

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2003021009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten Artikel 15,

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 17/10/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002021494 bron federale overheidsdienst binnenlandes zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministeire van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de Gewesten met betrekking tot het beheer van vrijgegeven afvalstoffen

document

type document prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002031625 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Instelling van de procedure tot bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juli 2002, wordt ingesteld de procedur(...) type document prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002031626 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Instelling van de procedure tot bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juli 2002, wordt ingesteld de procedur(...) type document prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002031628 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Instelling van de procedure tot bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juli 2002, wordt ingesteld de procedur(...) type document prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2003020010 bron brusselse hoofdstedelijke raad Openbare commissievergaderingen Agenda Woensdag 15 januari 2003, om 15 uur (*) Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen - Interpellatie va(...) - Beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven type document prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002031627 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Instelling van de procedure tot bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juli 2002, wordt ingesteld de procedur(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/11/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002029600 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 1995 tot vaststelling van het inschrijvingsgeld in het kunstonderwijs met beperkt leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002029587 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling van de eenheidsraden voor het niet-confessioneel gesubsidieerd vrij gewoon basisonderwijs

erratum

type erratum prom. 20/12/2002 pub. 15/01/2003 numac 2003000001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 9 december 2002 houdende oprichting van een sociale dienst bij de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2003012009 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 24 december 2002 werd de heer Walter Martens, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Antwerpen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf 25 januari 2003, he

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002000665 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt Mevr. Geneviève Martou, adjunct-auditeur, met ingang van 23 augustus 2002 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002011495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bestuur Algemene Diensten. Afdeling Human Resources. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2002 werd met ingang van 1 juni 2002 de heer Frédéric Baeyens, geboren op 25 augustus 1967, in vast verband benoemd tot de graad van adjunct- Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002000666 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2002, wordt Mevr. Vinciane Franck, adjunct-auditeur, met ingang van 23 augustus 2002 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002000664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2002, wordt de heer Laurent Jans, adjunct-auditeur, met ingang van 23 augustus 2002 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002007287 bron ministerie van landsverdediging Kabinet. - Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 4183 van 24 oktober 2002, wordt aan de benoeming tot Kabinetschef van de Minister van Landsverdediging van de heer Christian Lambert, op 31 oktober 2002 's avonds een einde gemaakt. Bij koni

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2003009025 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Schaarbeek : 1. In toepassing van artikel 43,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2003009024 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 januari 2003, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is Mevr. Sabbe, K., licentiaat in de rechten, kandidaat-not De stan

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002200019 bron arbitragehof Arrest nr. 189/2002 van 19 december 2002 Rolnummer 2373 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel XIII.2 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek, ingesteld door de v.z.w Het Arbitr

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002007254 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 4147 van 30 september 2002, wordt de heer Walter Bosschaerts, tot gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School benoemd, op 1 juli 2002. Hij is er verbonden aan de leerstoel « Bij koni

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2002000810 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Nietigverklaring (...) Bij arrest van de Raad van State nr. 111.500 van 15 oktober 2002, afdeling administratie, VIII (...)

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2003011009 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0081 : Van Nieuwpoort Belgium N.V., De Hoop Terneuzen B.V. en Satic N.V./Readymix Belgium N.V. Op 19 december 2002 ontving de Ra Volgens type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 15/01/2003 numac 2003011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0083 : Metaldyne Corporation /VCST Industrial Products N.V. Op 24 december 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmeldi Volgens
^