B.S. Index van de publicaties van 7 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/01/2003 pub. 07/02/2003 numac 2003003063 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. -- pub. 07/02/2003 numac 2003009067 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 13 januari 2003 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, behoudens tijdig **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/12/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003007028 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het ambt van sommige opperofficieren type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2003 numac 2003009081 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 januari 2003 wordt aan de heer Philippe De Ridder, op datum van 1 augustus 2002, ontslag verleend uit zijn functie van adjunct-adviseur bij het Centraal Bestuur van de Federale Overheidsd type koninklijk besluit prom. 11/12/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003011014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 08/10/2002 pub. 07/02/2003 numac 2002000695 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 11/12/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003011013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Metaalverwerkende, machinebouw, elektro-technische, elektronische en kunstst type koninklijk besluit prom. 11/12/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003011012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 30/01/2003 pub. 07/02/2003 numac 2002013466 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden van oudere werknem type koninklijk besluit prom. 22/01/2003 pub. 07/02/2003 numac 2003000078 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot indeling van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers over de kieskringen type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 07/02/2003 numac 2002000883 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 ter uitvoering van artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 16/01/2003 pub. 07/02/2003 numac 2003007032 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende onteigening ten algemenen nutte met rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden voor het leggen van een pijpleiding tussen Sankt Vith en de Duitse grens door Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 30/12/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 27/12/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003007029 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren type koninklijk besluit prom. 23/12/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de organisatie van het CARNEGIE HERO FUND

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/12/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027077 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 20/12/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003007027 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het ambt van sommige opperofficieren type ministerieel besluit prom. 19/12/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027079 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 en 09 van organisatieafdelingen 02, 09, 10 en 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 19/12/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027082 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 11/12/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027078 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 03/12/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027070 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 05 van organisatieafdelingen 50 en 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 19/12/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027083 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 05 en 07 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 31/01/2003 pub. 07/02/2003 numac 2003035193 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure voor dopingcontrole van de Women's Tennis Association en van een controlelaboratorium in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 22/11/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027072 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 22/11/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027073 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 21/11/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027076 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 19/11/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027075 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 27/11/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027069 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 22/11/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027074 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 02/12/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027080 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 11/12/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027081 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 20/11/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027071 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/01/2003 pub. 07/02/2003 numac 2003000054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 32L betreffende de richtlijnen en formaliteiten die moeten gevolgd worden in het raam van de procedure tot statutarisering van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten

erratum

type erratum prom. 24/12/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003021024 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet . - Errata type erratum prom. 13/01/2003 pub. 07/02/2003 numac 2003007038 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de korpsen en specialiteiten in dewelke de onderofficieren van de krijgsmacht worden ingedeeld. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 07/02/2003 numac 2003009104 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 18 oktober 2002 werd de heer de Clippele, L., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, door de voorzitter van deze rechtbanken aangewezen, vanaf 28 februari 20 Bij bes

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2003 numac 2003007049 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 4253 van 18 december 2002, in het korps van de infanterie van de landmacht, worden de luitenant-kolonels ****. **** en ****. **** **** kon

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/2003 numac 2003009106 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Ordre. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2003, bladzijde 2340, regel 24, is de vacante plaats van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, geannuleerd.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/02/2003 numac 2003009105 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 april 2002, in werking tredend op 28 februari 2003, is de heer Nolf, H., griffier-hoofd van dienst bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag zijn aanspr Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/02/2003 numac 2003009103 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 januari 2003 : - is Mevr. De Raeymaeker, G., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent. Dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Zijn benoemd

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 07/02/2003 numac 2003011038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch instituut voor normalisatie Publicaties ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek de hiernavolgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar bij het Belgisch instituut vo(...) Opmerkinge

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/02/2003 numac 2003200084 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige informatici functioneel analysten (rang 10) voor de Federale Overheidsdiensten Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Bu(...) 2. Vereiste dipl type bericht van selor prom. -- pub. 07/02/2003 numac 2003200083 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige informatici projectleiders (rang 10) voor de Federale Overheidsdiensten Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger va(...) 2. Vereiste dipl type bericht van selor prom. -- pub. 07/02/2003 numac 2003200082 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige informatici systeembeheerders (rang 10) voor de Federale Overheidsdiensten Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger(...) 2. Vereiste dipl

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 07/02/2003 numac 2003054097 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Van Pelt, Maria Josepha Maria Josepha Van Pelt, ongehuwd, geboren te Antwerpen op Alvorens te besl

beslissing

type beslissing prom. -- pub. 07/02/2003 numac 2003003025 bron federale overheidsdienst financien Beslissingen Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 2 januari 2003, wordt Mevr. Coessens, H., directeur-generaal, met ingang van 1 januari 2003, voorlopig belast met de algemene leiding van de directie van de Thesaurie en Op Bij b
^