B.S. Index van de publicaties van 13 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/02/2003 numac 2003009071 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 16 januari 2003 is machtiging verleend aan : ****. ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ****. **** ****. ****, type wet prom. -- pub. 13/02/2003 numac 2003009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 2 december 2002 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, behoudens (...) Bij **** type wet prom. -- pub. 13/02/2003 numac 2003009097 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 28 januari 2003, is machtiging verleend aan : de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ****. **** ****, **** ****(...) beiden wonende type wet prom. -- pub. 13/02/2003 numac 2003009037 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987. - betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 3 december 2002, is machtiging verleend aan de ***** geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij kon

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2003 numac 2003015024 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bevorderingen ambtenaren Buitenlandse Dienst, Kanselarijcarrière en carrière van de attachés voor internationale samenwerking Buitenlandse dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 18 november 2002 werden de volgende ambtenaren op 1 de heren type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2003 numac 2003000088 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus Aanwijzing van de voorzitter van de tuchtraad van de politiediensten Bij koninklijk besluit nr. 927 van 30 januari 2003 wordt de heer W. Mahieu, werkende magistraat van de tuchtraad van de po Voormel type koninklijk besluit prom. 23/01/2003 pub. 13/02/2003 numac 2003011037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 15/01/2003 pub. 13/02/2003 numac 2003000074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone type koninklijk besluit prom. 16/01/2003 pub. 13/02/2003 numac 2003000079 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een Copernicuspremie aan bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 04/02/2003 pub. 13/02/2003 numac 2003022127 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 13/02/2003 numac 2002010174 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 houdende instelling van een Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum met het statuut van Wetenschappelijke inrichting van de Staat type koninklijk besluit prom. 31/01/2003 pub. 13/02/2003 numac 2003022125 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003027099 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 13 van organisatieafdeling 11 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003027098 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 10/01/2003 pub. 13/02/2003 numac 2003200062 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 2001 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het vaste platform voor geïntegreerd waterbeheer type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/02/2003 numac 2003014019 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 21 januari 2003 worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het Ge - het regle type ministerieel besluit prom. 19/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003027090 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 52 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 17/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003027102 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003027088 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 02/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003027094 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 16/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003027096 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 02/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003027093 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 11/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003027089 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 02 en programma 02 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 16/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003027097 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003027092 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 06 van organisatieafdeling 10 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 17/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003027100 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 16/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003027095 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 04 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 17/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003027101 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 19/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003027091 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 13/02/2003 numac 2003200057 bron ministerie van het waalse gewest Vervoer Bij besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002, dat op 19 december 2002 in werking treedt, wordt de heer Michel Lebrun benoemd tot bestuurder van de « Société de transport en commun de Namur-Luxembourg » Bij besluit van de Waalse

decreet

type decreet prom. 18/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003035183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage type decreet prom. 31/01/2003 pub. 13/02/2003 numac 2003035217 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissariaat en van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/01/2003 pub. 13/02/2003 numac 2003000082 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 15quater houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

document

type document prom. -- pub. 13/02/2003 numac 2003095016 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Afstand van toelating door een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst voor de Verzekeringen van 23 januari 2003 wordt de afstand van de toelating vastgesteld d - « Ongev type document prom. -- pub. 13/02/2003 numac 2003021030 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Te begeven leidinggevende functies 1. Bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Deze

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/02/2003 numac 2003002013 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Regie der Gebouwen. - Bevorderingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2003, 2 de uitgave, bladzijde 1361, gelieve in de Nederlandse en Franse tekst 1 ste alinea « bij de afdeling Personeel en Organisatie Overeenkomstig de gecoördi

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 13/02/2003 numac 2003012073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arb De teks

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 16/01/2003 pub. 13/02/2003 numac 2003027086 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Samenwerkingscommissie bedoeld in het samenwerkingsakkoord van 10 april 1995 tussen de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de overname van de kosten voor de sociale inte
^