B.S. Index van de publicaties van 11 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2003200259 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 182/2002 van 11 december 2002 Rolnummers 2300 en 2405 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 30 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Het Arbitra type wet prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2003011116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen, gewijzigd door de wet van 19 april 2002 - Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Sc De D

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003022190 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van de 3 februari 1999 betreffende de bescherming van de atmosfeer tegen de uitstoot van gassen en deeltjes door niet voor de weg bestemde mobiele machines type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003022180 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003021034 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van overdracht en tot overdracht van de personeelsleden van het Vermogen met rechtspersoonlijkheid opgericht bij het Centrum voor Landbouweconomie aan het Vlaamse Gewest

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003012090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1998 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003012089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2003200237 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 23 januari 2003 wordt Mevr. Anne-Thérèse Papart met ingang van 1 december 2001 in vast verband benoemd tot attaché. Bij besluiten van de Secretaris-generaal van 3 februari 2003 worden Mevr. Valérie type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2002031635 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 16 december 2002, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Dynamic Interi Die toe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003035272 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 2001-2002 en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003035274 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel inzake de uitvoer type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003035273 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaamse personeelsstatuut van 15 juli 2002 inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 2001-2002 en andere bepalingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003200316 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik bij de winning van steenkool, bruinkool, houtskool, grafiet en koolstof en de vervaardiging van agglomeraten daarvan type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003200320 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik bij de vervaardiging van zuivelproducten type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003200306 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik i.v.m. petrochemie type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003200313 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik i.v.m. mechanica, koudverwerking en oppervlaktebehandeling type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003200317 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik bij de vervaardiging van suiker type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003200310 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik bij de industriële reiniging van voertuigen voor het vervoer van vloeistoffen en van schepen type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003200322 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik in de farmaceutische nijverheid type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003200307 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik in de visnijverheid type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003200309 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik bij de vervaardiging van zeep, detergenten, onderhoudsproducten, parfums en cosmetica type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003200311 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik i.v.m. de vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten en de vervaardiging van verf, vernis en drukinkt die niet opgenomen zijn in een andere rubriek , mastiek, plamuur, orga type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2003200241 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Vervoer Bij besluit van de Waalse Regering van 23 januari 2003 wordt de heer Gérard Monseux benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de « Société de transport en commun de Charleroi » , waar hij(...) type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003200312 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik bij de reiniging van vaten type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003200314 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik in stokerijen en gistfabrieken type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003200305 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik bij de bereiding van vleeswaren en -conserven type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003027133 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik i.v.m. de productie van gechloreerde C1-, C2-, C3-koolwaterstoffen en de polymeren ervan type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003200321 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik in opslagplaatsen voor vloeibare koolwaterstoffen type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003200308 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik i.v.m. olieraffinage type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003200319 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik bij de verwerking en conservering van groenten en fruit type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003200324 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik bij de vervaardiging van warmgewalste ijzeren en stalen producten type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003200323 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik bij de vervaardiging van oliën en vetten type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003200315 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik bij de vervaardiging van kunstmeststoffen type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003200325 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik bij de vervaardiging van vlakglas, het vormen en bewerken van vlakglas, de vervaardiging van holglas, van glasvezels en de vervaardiging en bewerking van overig glas

decreet

type decreet prom. 21/02/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003035279 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de onroerende voorheffing

protocol

type protocol prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2003022118 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de preventie van, en in het bijzonder de vaccinatie tegen infecties door meningkokken van groep C Gelet op de res Gelet o

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2003095022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht v Deze overdrach

document

type document prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2003020062 bron belgische senaat Commissievergaderingen. - Bijeenroepingen Week van maandag 10 tot vrijdag 14 maart 2003 Overzicht van de commissievergaderingen Dinsdag 11 maart 2003 : 10 uur : Sociale Aangelegenheden. 10 u. 15 m. : Binnenlandse Zaken en Administrat 12 u. 15 m. : Advie type document prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2002031610 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 21 november 2002 wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Anderlecht, van 11 oktober 2002, betreffende het storten van afval in sorteercent ANDERLEC type document prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2003031079 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ELSENE. - Bij besluit van 20 januari 2003 wordt goedgekeurd de beslissing van 28 november 2002 waarbij de gemeenteraad van Elsene de wijze van gunning en het bijzonder bestek betreffende de jaarlijk SINT-JAN

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2003011114 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Erratum In het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2002, 2 e editie, bladzijde 49131, dient men te lezen bij het vermelde materieel : PR/002-0128-01 : « Vast aangeb

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2003020065 bron verenigde vergadering gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Woensdag 12 maart 2003, om 9 h 30 m * Commissie voor de Sociale Zaken Ontwerp van ordonnantie betreffende het administratief toezicht en de financiël(...) - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Evelyne Huytebroeck en de heer

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2003022188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 februari 2003 wordt de heer Brochier, Bernard, deskundige, met ingang van 1 januari 2003, op het Frans kader, benoemd tot de graad van Hoofd van een Afdeling van de Afdeling Virologie bij de Wetenschappeli Het ber

verslag

type verslag prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2003020064 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 11 maart 2003, om 9 u. 30 m. (*) Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing - Achtste Rapport over de staat van de armoede in het (...) - Rapporteurs : Mevrn. Isabelle Emmery, Brigitte Grouwels en Fatiha Sa

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2003031065 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 20 december 2002 wordt goedgekeurd de gemeenteraadsbeslissing van Anderlecht van 21 november 2002 betreffende een opdracht van leningen voor de financiering van de buit BRUSSEL. type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2002031640 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten OUDERGEM. - Bij besluit van 27 november 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 17 oktober 2002 waarbij de gemeenteraad van Oudergem beslist het kader van het dienstpersoneel te wijzigen. OUD BRUSSEL. - Bi type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2003031089 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 14 januari 2003 wordt goedgekeurd de beslissing van 4 november 2002 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel beslist de formatie van het in het kader van het Grootstede BRUSSEL. type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2003031093 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 29 januari 2003 wordt vernietigd de beslissing van 9 december 2002 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel een belastingreglement op de gewone danspartijen vestigd, voo BRUSSEL type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2002031587 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 4 november 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 20 juni 2002 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de wijze van gunning en het bijzonder bestek betreffende de aanl BRUSSEL.

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2003020063 bron belgische senaat Plenaire vergaderingen Agenda Donderdag 13 maart 2003 's Ochtends, om 10 uur : 1. Evocatieprocedure. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. 2. Evocatieprocedure. Wetsontwer 3. a) Wetsontwerp tot r

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 11/03/2003 numac 2003054102 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Scourneau, Arthur Scourneau, Arthur Fernand Ghislain, weduwnaar van Slambrouck, Madel Alvorens te b
^