B.S. Index van de publicaties van 23 april 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003000333 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanvulling van artikel 42 van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, teneinde een leemte te verhelpen inzake het verlof voorafgaand aan de pensionering

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009330 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van sommige bijzondere graden binnen het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003014111 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de dienst Ombudsman voor Telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003014109 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de dienst Ombudsman voor De Post type koninklijk besluit prom. 28/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003022353 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2003 numac 2003012229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 april 2003 is aan de heer Verhasselt, Norbrecht, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 2 augustus 2003, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als we Belanghe type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009332 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van specificiteitstoelage aan sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen, met uitzondering van het bewakings- en technisch personeel type koninklijk besluit prom. 31/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003003235 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende invoering van een elektronisch systeem van notificaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen type koninklijk besluit prom. 31/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003003236 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 210bis van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003014108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de terbeschikkingstelling door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van menselijke middelen aan de ombudsdienst voor telecommunicatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2003 numac 2003040001 bron federale overheidsdienst financien Muntfonds Stand van het Muntfonds op 31 december 2001 gepubliceerd in uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1998 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Muntfonds als Staatsdienst met Voor de type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009331 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009276 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de technische regels aangaande de werking van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003014110 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de dienst Ombudsman voor De Post

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027254 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Aarlen type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027244 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Charleroi type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027242 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Hoei-Borgworm type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027251 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1998 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Aarlen type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027245 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Luik type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027247 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Charleroi type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027250 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Doornik-Moeskroen type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027240 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Bergen-La Louvière type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027239 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Hoei-Borgworm type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027255 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Verviers type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027238 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Nijvel type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027243 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Bergen-La Louvière type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027252 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Verviers type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027249 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Namen type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027248 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Luik type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027241 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Waals-Brabant type ministerieel besluit prom. 01/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027259 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999, zoals gewijzigd bij het besluit van 20 maart 2003, waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van type ministerieel besluit prom. 28/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003021080 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van de Nationale Dienst voor Congressen als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 28/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003021078 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Belgische telematicaonderzoeksnetwerk als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 28/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003022302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027253 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van westelijk Henegouwen type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027246 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Namen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003031234 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de goedkeuring van de aanduiding, door de intercommunale Interelec, van de vennootschap Electrabel Customer Solutions als standaardleverancier van de klanten die vanaf 1 januari 2003 in aanmerking

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027260 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen b type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027258 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Gewest een tegemoetkoming verleent aan jongeren die een hypothecaire lening aangaan om eigenaar van een eers

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027261 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief betreffende de actie « Gemeenten met open armen » Label voor de ontvangst en de kwaliteit van de dienstverlening in de steden en gemeenten van Wallonië

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/04/2003 numac 2003018046 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 26 maart 2003 en 1 april 2003 een vordering tot sc Deze z type bericht prom. -- pub. 23/04/2003 numac 2003200623 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 5 en 6 maart 2003 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 6 e - R. Duc

document

type document prom. -- pub. 23/04/2003 numac 2003014107 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Benoeming Door de Koninklijke besluiten van 7 april 2003 zijn de leden benoemd voor de Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en telecommunicatie. 1. Nederlandse taalrol

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2003 numac 2003022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor de huisartsgeneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 april 2003, worden benoemd tot led Dr. And type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2003 numac 2003012230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 april 2003 is de heer Leyman, Peter, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Casneuf, Hubert, wiens mandaat type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2003 numac 2003022364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 Bij he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/04/2003 numac 2003021088 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Koninklijke Bibliotheek van België. - Te begeven betrekkingen 1.1. Bij de Koninklijke Bibliotheek van België, Keizerslaan 4, 1000 Brussel, zijn drie betrekkinge Deze

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/04/2003 numac 2003200622 bron arbitragehof Arrest nr. 40/2003 van 9 april 2003 Rolnummers 2269 en 2376 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 19 en 20 van de wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 23/04/2003 numac 2003040601 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie Maandelijkse schatkisttoestand Toestand op 31 januari 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 23/04/2003 numac 2003008036 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige operationeel agenten (rang 30) voor de Permanente Eenheid van Liedekerke, Brasschaat of de Grote Wacht van Jabbeke - FOD Binnenlandse Zaken. - Erratum Na deze selectie wordt een lijst met maximum 150 geslaagde(...) Toelaat
^