B.S. Index van de publicaties van 5 mei 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/04/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003009338 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoeging van een artikel 328bis en tot wijziging van de artikelen 328 en 331bis van het Strafwetboek type wet prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003040701 bron federale overheidsdienst financien Nationale Kas voor Rampenschade Financiële toestand van het jaar 2002 Gepubliceerd krachtens de bepalingen van artikel 40 van de wet van 12 juli 1976 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Mij bekend e type wet prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003009328 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 18 maart 2003 is het koninklijk besluit van 7 juli 2002 waarbij machtiging verleend is aan ****. **** ****, ****, geboren te **** **** koninklijk **** type wet prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003009244 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 maart 2003, is machtiging verleend aan : de heer ****, ****-**** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****; de **** om, behoudens type wet prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003009247 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 maart 2003, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te **** ****, onbekende plaats, op 14 juni 1994, wonende te *****, om,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003012106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 11 mei 2001. De heer ABEN Achilles, KRUIBEKE De heer ABRATH Jan, SCHOTEN De heer ADRIAENSSENS Geeraard, BRASSCHAAT De heer ADRIAENSSENS Josephus, SCHOTEN De heer AEL De heer AERNOUTS Frans, type koninklijk besluit prom. 05/05/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003021134 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 8 april 2000 tot benoeming van de Regeringscommissaris, toegevoegd aan de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, en tot bepaling van zijn opdracht type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003009391 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 22 april 2003 is de heer Degrave, J., vrederechter van het eerste kanton Brussel, bevorderd tot commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003000308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003012127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 7 juni 2002 wordt, met ingang van 1 mei 2003, eervol ontslag verleend uit zijn functies aan de heer Jacques Fiefvet, sociaal inspecteur bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003200229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Penningen voor een lange en vruchtbare beroepsactiviteit Benoemingen Zilveren huldepenning Koninklijk besluit van 14 mei 2001. De heer LALIEUX, Jacques, Fleurus. Bronzen huldepenning Koninklijk besluit van 14 mei 2001. De hee De heer DICKENS Willy, Kape type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003000111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 december 2002 tot wijziging van het Kieswetboek evenals zijn bijlage type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanduiding Bij koninklijk besluit van 3 april 2003, wordt de heer Vanneste, Luc, m.i.v. 1 april 2003 aangeduid als directeur-generaal van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. type koninklijk besluit prom. 05/05/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003021136 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 mei 2003 tot vaststelling van de ministeriële bevoegdheden inzake luchtvervoer type koninklijk besluit prom. 05/05/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering Ontslagen. - Benoemingen type koninklijk besluit prom. 05/05/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003021135 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 oktober 2000 tot benoeming van de Regeringscommissaris, toegevoegd aan de Minister van Financiën, en tot bepaling van zijn opdracht type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003000321 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003000337 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Addendum type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003012174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003000042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en van reglementaire bepalingen tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003000103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 december 2002 houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten en twee Supraprovinciale Opleidingsraden voor de openbare brandweerdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003012044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van een organisme als externe dienst voor technische controles op de werkplaats Bij ministerieel besluit van 20 december 2002 wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Onafhankelijk Controle Bureau », met zetel Koningin Astri(...) - de per type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003012111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Voorlopige erkenningen van externe diensten voor technische controles op de werkplaats Bij ministerieel besluit van 24 februari 2003 wordt, in toepassing van artikel 7, type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003012043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van een aanvullende vormingscursus opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 15 januari 2003 wordt de cursus van niveau II, ingericht door de b.v.b.a. COSETECH te Theux als aanvullende vormingscursus opgelegd aan type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003002104 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Regie der Gebouwen. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 31 maart 2003, wordt de heer Dhert, Guido, ingenieur, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van ingenieur-directeur bij de Vlaamse Buitendiensten - Directie te Hasselt van Bij mi type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003002105 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Regie der Gebouwen. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 18 maart 2003, wordt de heer Bollaerts, Marcel, ingenieur, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van ingenieur-directeur bij de Brusselse Buitendiensten 1 van de Regie de Bij min type ministerieel besluit prom. 01/02/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 april 1997 tot oprichting van de stuurgroep inzake informatica in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031134 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002, worden beschermd als m(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031122 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 wordt beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031123 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 wordt beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031121 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 wordt beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031115 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 wordt beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031120 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 wordt beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031119 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 wordt beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031116 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2002, wordt beschermd als monu(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031231 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2002, worden beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031228 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 november 2002, worden beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031230 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2002, wordt beschermd als monu(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031229 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2002, worden beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2002, worden beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031226 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2002, worden beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031138 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2002, wordt beschermd als monu(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031118 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 oktober 2002, wordt ingesteld de proce(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2002, worden beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031137 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002, wordt beschermd als mo(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031225 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2002, worden beschermd als mon(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031066 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juli 2002, wordt ingesteld de procedur(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2002, worden beschermd als ar(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031133 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juli 2002 wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031067 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juli 2002, wordt ingesteld de procedur(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/02/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003031143 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlening van een dotatie aan de MIVB voor de dekking van prestaties van de Bijzondere Studiedienst voor het jaar 2003 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003031117 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2002, worden beschermd als mon(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003027278 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 november 2000 tot vaststelling van de grenzen van de houtvesterijen, de brigades en de bosgebieden van de Directie Namen binnen de Afdeling Natuur en Bossen type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003027280 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 1999 tot vaststelling van de grenzen van de directies van de buitendiensten van de Afdeling Natuur en Bossen type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003027276 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de afschaffing van een bosgebied binnen de houtvesterij Verviers van de Directie Luik van de Afdeling Natuur en Bossen type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003027279 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de grenzen van de houtvesterijen van Bergen, Thuin en Nijvel van de Directie Bergen van de Afdeling Natuur en Bossen, alsook van de grenzen van de brigades en bosgebieden daarvan type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003027277 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de afschaffing van een bosgebied binnen de houtvesterij Spa van de Directie Luik van de Afdeling Natuur en Bossen

document

type document prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003041405 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 mei 2002 1. Uitvoering van de begroting tijdens het jaar 2002. Ontvangsten op aanrekeningsbasis. Uitgaven (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie type document prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003041401 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 januari 2002 1. Uitvoering van de begroting tijdens het jaar 2002. Ontvangsten op aanrekeningsbasis. Uitg(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie type document prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003003247 bron federale overheidsdienst financien Koninklijke Schenking. - Verplaatsing zetel Bij besluit van de beheerraad van 25 maart 2003 wordt de zetel van de Koninklijke Schenking, met ingang van 1 april 2003, overgebracht naar het adres Brederodestraat 14, 1000 Brussel. type document prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003200507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. - Benoeming van een gewoon geassocieerd lid en van een plaatsvervangend geassocieerd lid, vertegenwoordigers van de meest representatieve werkgeversorganisaties uit de niet-commerciële sector type document prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003041406 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 juni 2002 1. Uitvoering van de begroting tijdens het jaar 2002. Ontvangsten op aanrekeningsbasis. Uitgaven(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie type document prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003041402 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 28 februari 2002 1. Uitvoering van de begroting tijdens het jaar 2002. Ontvangsten op aanrekeningsbasis. Uit(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie type document prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003041403 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 maart 2002 1. Uitvoering van de begroting tijdens het jaar 2002. Ontvangsten op aanrekeningsbasis. Uitgave(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie type document prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003041404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Situation au 30 avril 2002 Toestand op 30 april 2002 1. Uitvoering van de begroting tijdens het jaar 2002. Ontvangsten op(...) Uitgaven op ordonnanceringsbasis. Voo

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003014092 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg . - Bijlagen De Nederlandse tekst is verschenen in het Belgisch Staatsblad nr. 42 van 10 februari 2003, eerste uitgave. Het erratum is verschenen(...) Voor de

arrest

type arrest prom. 05/12/2002 pub. 05/05/2003 numac 2003031001 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College betreffende de diensten voor thuiszorg voor het jaar 2002

beschikking

type beschikking prom. 21/06/2001 pub. 05/05/2003 numac 2003031163 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Tsjechi type beschikking prom. 13/02/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003031107 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Aanvullend Protocol tussen het Koninkrijk België en de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie, ondertekend te Brussel op 6 juli 2001 type beschikking prom. 21/06/2001 pub. 05/05/2003 numac 2003031162 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, met de Protocollen 1 en 2 en met de Slotakte, opgemaakt type beschikking prom. 13/02/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003031105 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de toekenning van bijzondere subsidies aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 13/02/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003031108 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : De Europese Conventie inzake landschappen, gedaan te Firenze op 20 oktober 2000

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003200226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 mei 2001 wordt de heer Lalieux, Jacques, te Fleurus, tot Ridder in de Kroonorde benoemd. Zilveren Palmen Koninklijk besluit van 14 mei 2001. De heer Ferket, Willy. Zij nemen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003200228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Leopoldsorde. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 mei 2001 wordt de heer Mahieu, Lucien, te Bredene, tot Ridder in de Leopoldsorde benoemd. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Hij neemt vanaf 15 november 2000 zijn rang in de Or type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003200508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk Benoeming van een permanent deskundige Bij koninklijk besluit van 9 maart 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2003, wordt de heer Briké Carl, vertegenwoordiger van de Verenig type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003012069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kabinet. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 januari 2003 wordt de heer Marc Vinck, ambassadesecretaris bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, benoemd tot adjunct-kabinetschef Een bero type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003002012 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 december 2002, wordt Mevr. Quintard, Sylvie, bestuursassistent bij het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid, door overgang naar het hoger niveau, bevorderd tot de graad van adjunct-a Overeen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003200227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Orde van Leopold II. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 mei 2001 wordt de heer Petitjean, José, te Wanze, tot Ridder in de Orde van Leopold II benoemd. Hij neemt vanaf 15 november 2000 zijn rang in de Orde in.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003009398 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Doornik : 1. In toepassing van artikel 43,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003009392 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 november 2002 is de heer Degrave, J., vrederechter van het eerste kanton Brussel, in ruste gesteld op datum van 27 mei 2003. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel v Hij wordt,

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003000237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 maart 2003 wordt de heer Christian Deneve, met ingang van 1 april 2003, aangeduid als titularis van een managementfunctie n-1 van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Soci Bij koni

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003012139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde Bij ministerieel besluit van 17 maart 2003 worden volgende geneesheren opgenomen op de lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde : 1. Cottenie, Hendrik te 2 Territoria

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003012171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 31 maart 2003 wordt de C.V. Medoh, Sparrenstraat 55, te 9820 Merelbeke, gemachtigd het in het artikel 177 van het Algemeen Reglement voor type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003012172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 31 maart 2003 wordt KaHo Sint-Lieven, Dienst Voortgezette Opleidingen, Gebroeders Desmetstraat 1, te 9000 Gent, gemachtigd het in het a

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2002010164 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 332 9 december 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 200(...) L 333 10 dece type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003009051 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 8 14 januari 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 54/2003 van de Commissie van 13 januari 2003 tot vaststelling van forfa(...) * Verordening (E type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003009080 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 14 21 januari 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 91/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 b(...) Verordening (EG

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/11/2002 pub. 05/05/2003 numac 2002031631 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van artikel 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor ma

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/05/2003 numac 2003002107 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een « Afdelingshoofd Expertisedomeinen » bij de FOD Personeel & Organisatie Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn of burger van de staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. 2. Op 19 mei 2003 een(...) 3. Vereiste dip
^