B.S. Index van de publicaties van 4 juni 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/06/2003 numac 2003200642 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 62/2003 van 14 mei 2003 Rolnummer 2393 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 7 van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting, ingesteld door F. Van Den Broecke en anderen Het Arbitrag type wet prom. 03/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003009497 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. -- pub. 04/06/2003 numac 2003022546 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 28 januari 2003 en in uitvoering van artikel 22, Interpr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003012254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 28/02/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003200220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermi type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003200394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003200389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003200388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de carensdag type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen type koninklijk besluit prom. 12/03/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003200333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 30/01/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003012057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werkli type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige v type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003000025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het eerste semester van het jaar 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verz type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003012253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van de verkiezingen voor de aanwijzing van de afgevaardigden van het personeel bij de ondernemingsraden en bij de comités voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 20/01/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003012018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 23/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003009358 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse II, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 20/01/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003012022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, met betrekking op de verkiezingen tot vernieuwing van de vakbondsafvaardigi type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003000134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 28/02/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003200170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 23/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003009357 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003022444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003012252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningswijze van het gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker worden tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 12/03/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003200328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanv type koninklijk besluit prom. 23/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003009359 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse I, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 02/04/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een haard- of standplaa type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003200386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het halftijds brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003035570 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bepaling van de middelgrote en grote veebedrijven en nadere bepalingen omtrent het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2003

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/06/2003 numac 2003031171 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 januari 2003, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, omwille van zijn historische en esthetische waarde, van de totaliteit van het gebo Afbakeni type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/06/2003 numac 2003031099 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2002, worden beschermd als geheel de totaliteit van het voormalig kasteeltje en van de neogotische kapel, de gevels en bedaking van de twee neogoti Afbaken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/06/2003 numac 2003031169 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2002, wordt beschermd als arc(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/06/2003 numac 2003031101 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2002, worden beschermd als geheel bepaalde delen van de gebouwen gelegen Hoedenmakersstraat 16-24, te Brussel, wegens hun historische en artistieke Afbaken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/06/2003 numac 2003031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002, wordt beschermd als monument de totaliteit van de overblijfselen van de eerste stadsomwalling, gelegen Leopoldstraat 25 en Wolvengracht 39, Afbaken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/06/2003 numac 2003031096 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002, wordt beschermd als monument de totaliteit van de overblijfselen van de eerste stadsomwalling, gelegen Berlaimontlaan 14 en Warmoesberg 41-4 Afbaken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/06/2003 numac 2003031100 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2002, wordt ingesteld de proc(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/06/2003 numac 2003031095 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002, wordt beschermd als monument de totaliteit van de overblijfselen van de eerste stadsomwalling, gelegen Sint-Kristoffelsstraat 4 en Kartuizer Afbaken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/06/2003 numac 2003031098 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2002, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel van de voor-, zij- en achtergevel, de gemeenschappelijke muren, het dak, de kelders e Afbaken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/06/2003 numac 2003031172 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 januari 2003, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, omwille van zijn esthetische en artistieke waarde, van de totaliteit van het gebou Afbakeni

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003035537 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot internationale ratificatie van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Regering en de regering van de Tsjechische Republiek, ondertekend in Praag op 12 februari 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 06/12/2002 pub. 04/06/2003 numac 2003035573 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van een expertencommissie ter voorbereiding van de afstemming van de regelgeving Vlaamse zorgverzekering op de Europese regelgeving

decreet

type decreet prom. 18/11/2002 pub. 04/06/2003 numac 2002033116 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 15/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003031285 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de Zetelovereenkomst tussen het Koninkrijk België en het Internationale Comité van het Rode Kruis type decreet prom. 15/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003031288 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de Europees-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, en met de Slotakte type decreet prom. 15/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003031286 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden type decreet prom. 15/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003031289 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de Stabilisatie- en de Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-staten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, en met de Slotakte type decreet prom. 15/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003031287 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst van de Verenigde Naties ter bestrijding van de transnationale georganiseerde misdaad met het oog op het voorkomen, onderdrukken en bestraffen van de mensenhandel en in het bijzond type decreet prom. 15/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003031291 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de Europees-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand komt tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, en met de Slotakte type decreet prom. 15/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003031292 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, en met de Slotakte type decreet prom. 16/12/2002 pub. 04/06/2003 numac 2003033024 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de toekenning van financiële middelen voor pedagogische doeleinden in het onderwijs type decreet prom. 15/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003031290 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, en met de Slotakte type decreet prom. 18/11/2002 pub. 04/06/2003 numac 2002033113 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/06/2003 numac 2003200654 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 14 februari 2003 in zake het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Walhain tegen het Waalse Gewest, waarvan de expedit « 1. S type bericht prom. -- pub. 04/06/2003 numac 2003200653 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 februari 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 februari Die zaak

document

type document prom. -- pub. 04/06/2003 numac 2003022601 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Namen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk b Bij hetz type document prom. -- pub. 04/06/2003 numac 2003022598 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij hetz

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003029162 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van het pedagogisch programmatie- en begeleidingscomité type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003029179 bron franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering waarbij, in het kader van de aanwending van de winsten 2002 van de Nationale Loterij, de lijst wordt opgesteld van de rechthebbende verenigingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003029185 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering waarbij, in het kader van de aanwending van de winsten 2002 van de Nationale Loterij , de lijst wordt opgesteld van de rechthebbende verenigingen (1e en 2e schijf) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/12/2002 pub. 04/06/2003 numac 2003029130 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie ingesteld bij artikel 4quater van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 22 april 1969 betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/01/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot gelijkstelling met de graad en het diploma industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/01/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/01/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003029132 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot aanwijzing van de leden van het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan en van de commissarissen b type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003029172 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de Gemeenschapsraad voor Hulpverlening aan de Jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/01/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met de graden van kandidaat in de architectuur en architect

erratum

type erratum prom. 17/01/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003014154 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. - Errata type erratum prom. 17/01/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003014153 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2003 numac 2003022602 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor gehoorprothesisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 mei 2003, dat in werking tree Bij het

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/06/2003 numac 2003200638 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 20 februari 2003 in zake de Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter grif « Schen type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/06/2003 numac 2003200655 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 26 maart 2003 in zake C. Delaunois tegen de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, waarvan de expeditie ter griffie van h « Schen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 18/11/2002 pub. 04/06/2003 numac 2002033114 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 18/11/2002 pub. 04/06/2003 numac 2002033109 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 maart 1999 tot vastlegging van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft"

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 04/06/2003 numac 2003200641 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 60/2003 van 14 mei 2003 Rolnummer 2384 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 2001 « houdende de regeling van de erkenning en subsidië Het Arbitr
^