B.S. Index van de publicaties van 5 augustus 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003009620 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 30 juni 2003 is machtiging verleend aan : de heer **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ****. **** **** Bij **** type wet prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003022780 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 15 mei 2003 en in uitvoering van artikel 22, 4°bi Interp

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de verlenging van sommige bijdragen voor type koninklijk besluit prom. 12/05/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003011316 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003002079 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende sommige maatregelen inzake organisatie van de arbeidstijd in de openbare ondernemingen voor radio- en televisieuitzendingen type koninklijk besluit prom. 10/07/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor het koetswerk ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003002118 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige geldelijke bepalingen voor het wetenschappelijk personeel van de Staat type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003002117 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 1999 houdende bezoldigingsregeling van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de toepassing van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandink type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de koppeling van de lonen aan het in type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van het nationaal akkoord 1995-1996 van type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 1997 en 12 januari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de uitbreiding van de type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot uitbreiding van het begrip "risicogroepen" type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende mobiliteit type koninklijk besluit prom. 05/06/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, inzake toekenning van conventionele extra v type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de inning van een bijdrage voor type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de werkgeversbijdrage aan het "Fonds type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003011248 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/07/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003011412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 14 tot erkenning en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 23/07/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verbod tot het in de handel brengen van olijfoliespray van de merken Belolive en Reddy

decreet

type decreet prom. 17/07/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003027695 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van een « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » (1) type decreet prom. 14/02/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003035689 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2000

document

type document prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003012709 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Aanpassing op 1 september 2003 van het bedrag van het normale loon dat in aanmerking komt voor de toepassing van de wetgeving inzake betaald educatief verlof, aan het indexcijfer van de conventionele lonen van bedienden Gezien de evolutie van het index

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003022796 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening en benoeming Bij koninklijk besluit van 8 juli 2003, dat in werking t Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003022797 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 juli 2003, dat in werking treedt Bij het

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003022514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoemingen tot de graad van geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 22 april 2003, wordt Dr. Bockaert, Rudi, stagedoend g Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003022567 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Benoeming van een stagedoend sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 11 mei 2003, wordt de heer Verdonck, Tom, met ingang van 1 december 2002, benoemd in de graad van Het beroep type benoemingen prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003022548 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Benoemingen tot de graad van geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003, wordt Dr. Delfosse Geneviève, stagedoend ge Bij k type benoemingen prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003022566 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Benoeming van een stagedoend sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003, wordt de heer Eraly, Luc, met ingang van 1 november 2002, benoemd in de graad van sta Het beroep

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003000591 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijziging Bij ministerieel besluit **** **** type vergunning prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003000592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijziging Bij ministerieel besluit **** **** type vergunning prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003000593 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijziging Bij ministerieel besluit **** **** type vergunning prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003000567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Niet-vernieuwing Bij ministerieel De he type vergunning prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003000568 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel **** **** mi type vergunning prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003000566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen **** ministerieel **** **** **** type vergunning prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003000590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijziging Bij ministerieel besluit **** **** type vergunning prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003000589 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 19 juni type vergunning prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003000584 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 15 april type vergunning prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003000583 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 8 april type vergunning prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 1 august type vergunning prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003000564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 4 april 2 type vergunning prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003000585 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 15 april type vergunning prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijziging Bij ministerieel besluit **** **** type vergunning prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 23 april type vergunning prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 13 mei 2 type vergunning prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003000588 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 27 mei 2

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003008113 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige functioneel ontwerper ICT (m/v) voor het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV03006). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende(...) 1. Dejonckh type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003008112 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen elektriciteit en mechanica (m/v) voor de afdeling Elektriciteit en Mechanica - standplaats Antwerpen of Gent - administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten - departement Leefmilieu en Infras(...) Rangschi type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003008118 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technici elektriciteit en mechanica voor de afdeling Elektriciteit en Mechanica, departement Leefmilieu en Infrastructuur ((...) Rangschikking van de geslaagde **** type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003008109 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technici geotechniek voor de afdeling Geotechniek, departement Leefmilieu en Infrastructuur (****03020). - **** ****(...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003008117 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technici topografie (rang C1) voor de afdeling Algemene Technische Ondersteuning (standplaats Brussel) - administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten - departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie v(...) 1. type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003008111 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige bouwtechnisch deskundige tekenaar (m/v) voor de afdeling Beton- en Metaalstructuren - standplaats Brussel, Gent en Hasselt - administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten - departement Leefmilieu en Infr(...) Rangschi type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003008110 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technici bouwkunde (rang C1) voor de afdeling Betonstructuren (standplaats Brussel of Gent) en de afdeling Metaalstructuren (standplaats Brussel of Hasselt) - administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten - (...) 1. D type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003008125 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** ingenieurs voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de **** ****) (****02062). - Uitslagen Rang(...) 1. ****, ****, Wichelen 2. **** type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003008121 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige onderhoudstechnici voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Centrum voor Onderzoek, in Diergeneeskunde en Agrochemie (ANG03011). - Uitslagen (...) Rangs type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003008114 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adjunct-adviseurs bij het departement « Morele Actie » (rang A) voor het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (AFG03005). - Uitslagen Rangschikking van de ge(...) 1. Ca type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003008108 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** penitentiaire beambten (rang 30) voor de gevangenissen te **** en **** (****02814). - Uitslagen. - Vervolg Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen (...) 308. **** type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003008115 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige inspecteurs bij een fiscaal bestuur voor de FOD Financiën (rang 10). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. Gonsette, Sidonie, (...) 2. Bauters, Dimi type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003008104 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatici systeembeheerders (rang 10) voor de Federale Overheidsdiensten (ANG02826). - Uitslagen Rangschikking van de laureaten van deze selectie. 1. Bulcke, Johan, 2800 Mechelen. 2. Gee(...) 3. Roefs, Diet type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003008123 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige financieel deskundigen/verificateurs voor de Federale Overheidsdienst Financiën (AFG03802) (rang 26). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage :(...) 1. Baut type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003008116 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige adjunct-adviseur ter beschikking van de gouverneur in het kader van het specifieke toezicht op de politie voor de FOD Binnenlandse Zaken . - Uitslagen Rangschikking van(...) 1. Vanwinckel type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003008122 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige verantwoordelijke communicatie voor de FOD Informatie- en Communicatietechnologie FEDICT . - Uitslagen Rangschikking van de laureaten van de selectie voor toelating tot(...) 1. Blancquaer type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003008119 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (rang 10) voor de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (ANG03806). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Vandermael, Pascale(...) 2. Dombrecht type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003008124 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van een Nederlandstalige technicien voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie . - Uitslagen Rangschikking van de laureaten van de selectie voor toelating tot de proef(...) 1. Noach, Mi type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2003 numac 2003008120 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-adviseurs (rang 10) voor de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (AFG03806). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. Bonami, Caroline, 1030 S(...) 2. Jennes, S
^