B.S. Index van de publicaties van 5 september 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/05/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003015104 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X, met d

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003022843 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 02/07/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003012536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, houdende actualisatie van de functieclassificatie voor de ar type koninklijk besluit prom. 10/03/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003022844 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de bestuursovereenkomst voor de periode 2002-2004 tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003012180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/09/2003 numac 2003011471 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt Aanduiding van afgevaardigde ambtenaren Bij ministerieel besluit van 20 augustus 2003 worden de hierna vermelde ambtenaren van de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Mark - de Dire

decreet

type decreet prom. 18/07/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003035911 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Europees Landschapsverdrag, ondertekend in Firenze op 20 oktober 2000 type decreet prom. 18/07/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003035919 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Financieel Protocol en de bijlagen 1 en 2 van 4 oktober 2002 bij het samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het i

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029454 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole d'Enseignement supérieur de Namur » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029453 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole namuroise catholique » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029465 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole provinciale du Hainaut occidental » vanaf het academiejaar 2003-2004 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029462 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Albert JACQUARD » vanaf het academiejaar 2003-2004 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029459 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » vanaf het academiejaar 2003-2004 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029448 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole libre du Hainaut occidental » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole provinciale MONS-BORINAGE-CENTRE » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029466 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole provinciale de CHARLEROI - UT » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029449 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole catholique CHARLEROI-EUROPE » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole ROI BAUDOUIN » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029461 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française R. SCHUMAN » vanaf het academiejaar 2003-2004 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029452 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole catholique du Luxembourg - Blaise PASCAL » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029441 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Province de Namur » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Mosane d'Enseignement supérieur » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029457 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2003-2004 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Lucia DE BROUCKERE » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole EPHEC » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole GALILEE » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole FRANCISCO FERRER de la ville de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029451 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole ISELL » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029455 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya PRIGOGINE » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Léonard de VINCI » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029460 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole CHARLEMAGNE » vanaf het academiejaar 2003-2004 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029458 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri SPAAK » vanaf het academiejaar 2003-2004 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Province de Liège RENNEQUIN SUALEM » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029456 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole HEC-LIEGE » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029440 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Province de Liège LEON-ELI TROCLET » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003029438 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Province de Liège André VESALE » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen

erratum

type erratum prom. 17/07/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003027752 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de sociale insluiting. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/09/2003 numac 2003012789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne, ter vervanging van de heer Roland Dumarey, De b

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/09/2003 numac 2003009702 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 juni 2003, dat in werking treedt op 30 september 2003, is de heer Defourny, T., rechter in de arbeidsrechtbank te Charleroi, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensio Het beroep t

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 05/09/2003 numac 2003009622 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 169 8 juli 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Beschikking nr. 1209/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2003 betreffe * Verordening (EG

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 05/09/2003 numac 2003011473 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch instituut voor normalisatie . - Publicaties ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar bij het Belgisch instituu(...) Opmerkinge

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/09/2003 numac 2003009703 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De aanwijzing van de heer Boudolf, P., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 22 september 2003.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/09/2003 numac 2003008153 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige elektriciens (rang 20) voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika te Tervuren Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. Indien er voor de (...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 05/09/2003 numac 2003008151 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs « Scheepvaartveiligheid » (rang 10) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. Indien er voor de to(...) Toela type bericht van selor prom. -- pub. 05/09/2003 numac 2003008152 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technische experten « Wegvoertuigen » (rang BT1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning v(...) Toela type bericht van selor prom. -- pub. 05/09/2003 numac 2003008150 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs « Vervoer van Gevaarlijke Goederen » (rang 10) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. Indien er(...) Toela
^