B.S. Index van de publicaties van 10 november 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003000429 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 26 november 2001 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003000728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003022915 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming en ontslag bij de Nederlandstalige kamer van de Geneeskundige Commissie van Beroep type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003012774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de koudepremie type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003012668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende tewerkstellings- en vormingsinitiat type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003012729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de omzetting in euro van de bar type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003012761 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de cons type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003012700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de verbetering van de kwaliteit van de arbeid type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003012765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques voor d type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003000634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop en van wettelijke en reglementai type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003000732 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 december 1998 inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van de radioactieve stoffen, en van het koninklijk besluit van 7 type koninklijk besluit prom. 08/09/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003000692 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 24/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003002185 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het statuut van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de openbare instellingen van sociale zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/11/2003 numac 2003022907 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Anesthesiologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 26 september 2003, wordt dokter Lechat, Jean-Paul, van Marcinelle, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend al type ministerieel besluit prom. 13/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201660 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Dottignies type ministerieel besluit prom. 08/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201663 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Waasten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201691 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1998 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de centra voor levens- en gezinsvragen

decreet

type decreet prom. 17/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201693 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/03/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003000303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 35 over de nieuwe ziekteverlofregeling van de geïntegreerde politie. - In aanmerking komende dienstjaren vóór 1 april 2001 voor de leden van de ex-gemeentepolitie. - Nadere regels inzake de indisponibiliteitsstelling en de berekening va type omzendbrief prom. 16/05/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003000487 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende wijzigingen en collectes in het wachtregister type omzendbrief prom. 27/03/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003000541 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 11 : nadere richtlijnen inzake de adviesprocedure voor de evaluatie van de personeelsleden van de politiediensten. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 29/01/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003000254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 32 betreffende de richtlijnen en formaliteiten die moeten gevolgd worden in het raam van de procedure tot statutarisering van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 09/04/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003000627 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 37 betreffende de sportactiviteiten in de politiediensten Duitse vertaling type omzendbrief prom. 04/03/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003000288 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 33 betreffende de verlichte uithangborden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 29/01/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 15quater houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/11/2003 numac 2003000408 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht aan de bevolking nr. 03/03. - Diefstal van identiteitskaarten in gemeentehuizen De hierna vermelde nummers zijn die van identiteitskaarten, welke in een gemeentehuis werden ontvreemd. Gemeente VORST 2 (...) 077-0113632-77 077-0114774-55

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2003 numac 2003022947 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2003 wordt de heer Vanden Eynde, Beert, informaticus bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, met ingang van 1 september 2003, via de vrijwillige mobilitei type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2003 numac 2003022916 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 wordt Mevr. Piette, Véronique, met ingang van 1 augustus 2003, bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan. Met ingang van 1 augustus 2003 wordt Mevr. Piette, Véronique, op het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2003 numac 2003022921 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 wordt Mevr. Hahaut, Annick, adjunct-adviseur bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering, met ingang van 1 juli 2003, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar de F.O. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2003 numac 2003022918 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 wordt Mevr. Foguenne, Marielle, ingenieur bij de F.O.D. Buitenlandse Zaken, met ingang van 1 september 2003, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar de F.O.D. Volks

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/11/2003 numac 2003000832 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vacature voor een mandaat van Franstalige assessor bij de afdeling wetgeving Een mandaat van Franstalige assessor is vacant geworden bij de afdeling wetgeving van de Raad van State. De kandidaten moeten ten minste 37 jaar ou 1° geslaa

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 10/11/2003 numac 2003009800 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 259 10 oktober 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 1747/2003 van de Commissie van 19 september 2003 houdende wijziging(...) L 260 11 okto type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 10/11/2003 numac 2003009799 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 255 8 oktober 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commiss 2003/674/EG : * Beschi

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/11/2003 numac 2003201734 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige koks (niveau D1) voor de verschillende BLOSO-centra in Vlaanderen (ANV03039) Na deze selectie wordt een lijst aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger (...) 2. Vereiste di type bericht van selor prom. -- pub. 10/11/2003 numac 2003201736 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen epidemiologisch coördinator (niveau A1) voor het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV03040) Na deze selectie wordt een lijst aangel(...) Toelaat

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 10/11/2003 numac 2003054155 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Lété, Euphrasie Lété, Euphrasie Mathilde Léopoldine, echtgescheiden in eerste ech Alvorens te
^