B.S. Index van de publicaties van 13 november 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/11/2003 numac 2003021219 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Openstaande functie van directeur Oproep tot kandidaatstelling Het publiek wordt ingelicht over de openstaande functie van directeur(trice) van het Centrum voor gelijkheid van k(...) Artikel type wet prom. 10/08/1998 pub. 13/11/2003 numac 2003015175 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Statuten van de Internationale Studiegroep inzake Koper en Bijlage, aangenomen op 24 februari 1989 . - Addendum type wet prom. 13/05/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003015108 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende Internationale Akten :

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000684 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 3 maart 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap type koninklijk besluit prom. 08/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de gemeenten moeten voldoen om type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003012652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de afwezigheden type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003012778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003012779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende een aanvullende vergoeding boven de werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003012766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999 type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van boek I van het Burgerlijk Wetboek type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2003 numac 2003201866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2003 is aan Mevr. Uytterhaegen, Sanny, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003200919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de vijfdagenweek type koninklijk besluit prom. 20/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003200848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de beroepsclassificatie en de lonen in de bakkerijen en banket type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2003 numac 2003201871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2003 is aan de heer Da Costa, Jacques, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 21 december 2003, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als w Belanghe type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003200923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de opdrachten van het "Instituut voor Professionele Vorming" i type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2003 numac 2003002186 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2003, wordt Mevr. Duprez, Delphine, inspecteur bij de Federale Overheidsdienst Financiën overgeplaatst in een betrekking van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Comm Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2003 numac 2003201867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2003 is aan de heer Haesevoets, Robert, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 3 januari 2004, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als we Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2003 numac 2003201869 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2003 is aan de heer Verfaillie, Marcel, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 9 januari 2004, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werk Belanghe type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000639 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juni 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000638 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juni 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1999 tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten v type koninklijk besluit prom. 19/06/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000519 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de Adviesraad van burgemeesters type koninklijk besluit prom. 28/03/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000251 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 18 december 2002 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000631 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wetgeving inzake de verkiezing van het Europees Parlement type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000633 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 oktober 2002 tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Franse kiescollege en het Nederlandse kiescollege voor de verkiezing va type koninklijk besluit prom. 08/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 07/07/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000553 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 april 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 februari 2000 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor het personeel type koninklijk besluit prom. 08/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 oktober 1996 tot vaststelling van het model van het bericht van beslag, het bericht van delegatie en het bericht van overdracht van loon en van het ko type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000632 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 28 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor d type koninklijk besluit prom. 17/03/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra type koninklijk besluit prom. 18/06/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000514 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportco type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 juni 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentscha type koninklijk besluit prom. 08/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000677 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 april 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit i

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003031512 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003201694 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeent type besluit van de vlaamse regering prom. 12/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003201708 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het tijdelijk project ter stimulering van het verschaffen van onderwijs aan kleuters van binnenschippers type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036096 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie

decreet

type decreet prom. 22/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003201713 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

document

type document prom. -- pub. 13/11/2003 numac 2003020164 bron brusselse hoofdstedelijke raad Openbare commissievergaderingen Agenda Donderdag 13 november 2003, om 13 u. 30 m. (*) Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zake(...) - Interpellatie van de heer Benoît Cerexhe (F) tot de heer Daniel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003201614 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 augustus 2003 tot benoeming van de leden van de adviescommissie bedoeld in artikel 12 van het decreet van 3 juli 2003 tot

erratum

type erratum prom. 23/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003003515 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorwaarden en wijze waarop de vermindering voor het lange termijnsparen wordt toegepast met betrekking tot betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van hypotheekleningen. - E

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2003 numac 2003022973 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 oktober 200 1° in d

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/06/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000483 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instel

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/11/2003 numac 2003201865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank van Oudenaarde ter vervanging van Mevr. Sanny Uytterhaegen De betrok De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 13/11/2003 numac 2003201861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van de heer Marcel Verfaillie, vanaf De b type vacante bettreking prom. -- pub. 13/11/2003 numac 2003201862 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Robert Haesevoets, vanaf 3 januari 2004 type vacante bettreking prom. -- pub. 13/11/2003 numac 2003201864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Jacques Da Costa, vanaf 21 december 2003

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/11/2003 numac 2003009847 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 oktober 2003 : - is aan Mevr. Vander Bracht, A., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Ninove; - is aan de Het is hem v

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/11/2003 numac 2003003498 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) type lijst prom. -- pub. 13/11/2003 numac 2003003499 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 4 februari 2003 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 14 oktober 2003. De Voorzitter, E. WYMEERSCH.

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 13/11/2003 numac 2003201868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst
^