B.S. Index van de publicaties van 24 november 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201438 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 Rolnummer 2704 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1, 3 o, eerste lid, van artikel III, overgangsbepalingen, van de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rech Het Arbitragehof, sa type wet prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201731 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 107/2003 van 22 juli 2003 Rolnummer 2711 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 40, 67 en 68, eerste lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals aangevuld respectievelijk bij de artikel Het Arbitra type wet prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201730 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 108/2003 van 22 juli 2003 Rolnummer 2727 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 16 van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, Het Arbitra type wet prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201534 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 104/2003 van 22 juli 2003 Rolnummer 2703 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 67ter van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gesteld door de Politierechtbank te Hoei. Het Arbitragehof, wijst na beraad

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003000844 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Interventierichtwaarden voor radiologische noodsituaties In uitvoering van artikel 20.2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gev 1. Besc type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 september 2003, is aan de heer Marin, Louis, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 27 september 2002, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 september 2003, is aan de heer Mantopoulos, Antigone, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank v type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 is aan de heer Mabille, Guy, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Brussel type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 is aan de heer Jespers, Jacques, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 7 maart 2003, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkge Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 is aan de heer De Visscher, Benoît, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003007282 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Veranderingen van de anciënniteit **** koninklijk besluit ****. 4679 van 2 oktober 2003, neemt kapitein ****. ****, **** als kapitein-commandant op 26 augustus 2001. Voor verdere bevordering wordt zij na kapitein ***** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003007274 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Verandering van anciënniteit. - Vervangen bepalingen **** koninklijk besluit ****. 4663 van 28 september 2003, neemt onderluitenant ****. ****, **** als onderluitenant op 27 juni 2002. Voor verdere bevordering wordt hij na Bij **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003007281 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 4675 van 2 oktober 2003, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 september 2003, is aan de heer Bracke, Edmond, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 is aan de heer Renard, Guy, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 2 juli 2003, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, b Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2003 is aan de heer Zevenne, André, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Luik. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 september 2003, is aan de heer Schroeders, Auguste, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidsh Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 is aan de heer Jamar, René, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 19 mei 2003, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer- type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 is aan de heer Lainez, Robert, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 20 januari 2001, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werk Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 september 2003, is aan de heer Derycke, Marcel, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 5 juli 2000, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkn type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 september 2003, is aan de heer Degey, Jean-Marie, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 is aan Mevr. Senterre-Dubrowski, Josée, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 25 mei 2003, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 september 2003, is aan de heer Deville, Julien, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 23 augustus 2002, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als we Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 is aan de heer Christiaens, Gérard, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrecht type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003007271 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 4650 van 20 september 2003 : Landmacht Wordt onderluitenant kandidaat beroepsofficier ****. **** de **** , op 1 oktober 2003, ten definitieve titel op ****(...) Luchtmacht Word type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003007275 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie Bij koninklijk besluit ****. 4668 van 28 september 2003, wordt kapitein-commandant vlieger ****. ****, op 1 oktober 2003 aangewezen voor het ambt van ordonnansofficier van **** ****. type koninklijk besluit prom. 22/06/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003012462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, in uitvoering van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001 type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 30 OKTOBER 2003 - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, type koninklijk besluit prom. 13/11/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003007297 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 1 maar type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003000726 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht en van het konin type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003012771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de stat type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003201018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende maatre type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 11 juli 2003 wordt aan de voorzorgsinstelling « Institution de Prévoyance - Caisse des Pensions et de Secours du Personnel de la Dit type koninklijk besluit prom. 02/06/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003000427 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot bepaling van de loonschalen die van toepassing zijn op de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediens type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003007280 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling in de graad van onderluitenant Bij koninklijk besluit ****. 4674 van 2 oktober 2003 : Landmacht De leerlingen van de 156 **** «*****» promotie aan de **** Militaire ****, van wie de namen ****. ****; ****. **** type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003201133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de tew type koninklijk besluit prom. 28/09/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 houdende aanstelling van de commissarissen van politie, houders van een mandaat van categorie 1 of 2, in de graad van hoofdcommissaris va type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 maart 2003 tot aanvulling van artikel 42 van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de poli type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003000214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 januari 2002 houdende overgangsbepalingen betreffende het verlof voorafgaand aan de pensionering voor de personeelsleden van de lokale politie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003011554 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 3 november 2003 is het verdelingsreglement van 4 oktober 2002 van het deel « prod Dit b type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003011553 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 3 november 2003 is het verdelingsreglement van 9 mei 2003 van het deel « producen Dit type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003011555 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 3 november 2003 is het verdelingsreglement van 7 mei 2003 van het deel « auteurs Dit type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 3 november 2003 is het verdelingsreglement van 21 januari 2003 van het deel « aut Dit b type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003011560 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor het Verbruik. - Ontslagen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 6 november 2003 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - het ontslag aangeboden door Mevr. Diane Struyven, vice-voorzitster, wordt aanvaard; - - wordt benoe type ministerieel besluit prom. 13/11/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003007298 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 24 september 1984 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1977 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen en de met militairen gelijkge

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003201876 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003201907 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel inzake de reis- en maaltijdverg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003201953 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van het mandaat van de bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « La Maison liégeoise s.c. »

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201073 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 105/2003 van 22 juli 2003 Rolnummers : 2420 tot 2428, 2435, 2436 tot 2439, 2441, 2442 en 2444 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 131 van de programmawet van 30 december 2001 Het Arbitragehof, samengesteld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003007272 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4649 van 20 september 2003, wordt reservemajoor R. Verdonck, op 26 september 2002 benoemd in de graad van reserveluitenant-kolonel in het korps van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003007276 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit **** 4669 van 28 september 2003 : Landmacht Hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren : Op 26 september 2003 : Tot de graad van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003202024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 november 2003, is Mevr. Fox-Schneyders, Jeannine, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Haulet, Charle type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2003 is Mevr. Werrie, Pascaline, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Magnette, Yves, wiens type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2003 is de heer Baronheid, Jules, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Deville, Juli type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2003 is de heer Di Ferdinando, Bernardo, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Bergen ter vervanging van de heer Luyck type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2003 is Mevr. Martin, Jeannine, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Verviers-Eupen ter vervanging van de heer Cher, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2003 is de heer Gillieaux, Marc, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Doornik, ter vervanging van de heer Losfeld, Jean, wi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201637 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2003 is de heer Haulet, Charles, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Hermans, Paul, wiens manda

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003200904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer Gérard Christiaens De betrokken De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003200928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Guy Mabille De betrokken organisaties wo De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer André Zevenne De betrokken organisaties wor De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003200903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Antigone Mantopoulos De betrokken organisat De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003200927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Bergen ter vervanging van de heer Louis Marin De betrokken organisaties wor De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003200905 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Edmond Bracke De betrokken orga De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003200926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Julien Deville De betrokken organi De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003200897 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Guy Renard De betrokken organisaties wor De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003200914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Marcel Derycke De betrokken organis De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003200918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Benoît De Visscher De betrokken organisa De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003200901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Auguste Schroeders De betrokken organ De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003200899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Jean-Marie Degey De betrokken organis De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003200924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Jacques Jespers De betrokken organisatie De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003200925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer René Jamar De betrokken organisaties De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003200898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Robert Lainez De betrokken organisa De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003200906 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Nijvel ter vervanging van Mevr. Josée Senterre-Dubrowski De betrok De voor

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201745 bron arbitragehof Arrest nr. 142/2003 van 29 oktober 2003 Rolnummer 2778 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen Het Arbitra type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201917 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arresten van 18 en 25 september 2003 in zake, enerzijds, de Belgische Staat tegen M. Ainar en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzi 1. « Sc

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003011564 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Levering van elektriciteit Individuele vergunning Bij ministerieel besluit van 6 november 2003 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan de N.V. Nuon Belgium, die gevestigd is Medialaan 3(...) type vergunning prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003011563 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Levering van elektriciteit Individuele vergunning Bij ministerieel besluit van 12 november 2003 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan de N.V. RWE Solutions A.G., die gevestigd is Guio(...) type vergunning prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003011562 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Levering van elektriciteit. Individuele vergunning Bij ministerieel besluit van 12 november 2003 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan de N.V. S.P.E., die gevestigd is Koningsstraat 5(...)

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003201531 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 101/2003 van 17 juli 2003 Rolnummer 2685 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 53,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003202020 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische deskundigen (niveau B1) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en sommige Vlaamse openbare instellingen (ANV03042) Na deze selectie (...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2003 numac 2003202019 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen (niveau B1) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en sommige Vlaamse openbare instellingen (ANV03041) Na deze selectie wordt een l(...) Toelaatb
^