B.S. Index van de publicaties van 5 januari 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/12/2003 pub. 05/01/2004 numac 2003003583 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van de kosteloze Staatswaarborg voor verbintenissen van de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke terugbetaling door de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen van door het A type koninklijk besluit prom. 17/11/2003 pub. 05/01/2004 numac 2003014286 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen gelegen op het grondgebied van de gemeenten Welkenraedt, Limbourg, Baelen, Lontzen en Raeren van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 17/11/2003 pub. 05/01/2004 numac 2003014285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Brussel, van de gemeente Elsene en van de gemeente Watermaal-Bosvoorde van algemeen nut wordt verklaard

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2003 pub. 05/01/2004 numac 2003036201 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat de harmonisatie van vergoedingen en toelagen betreft

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2003 pub. 05/01/2004 numac 2003027789 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/01/2004 numac 2003031650 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Evere. - Speciale regelen van openbaarmaking. - Bericht van openbaar onderzoek Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen : opheffingsprocedure van het BBP 100 « Oud Eve Deze vo

document

type document prom. -- pub. 05/01/2004 numac 2003023069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Bevordering tot de graad van financieel inspecteur-directeur Bij koninklijk van 30 november 2003, wordt de heer Verschoren, Robert, financieel inspecteur, m Het ber

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2003 pub. 05/01/2004 numac 2003202118 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2002 tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair

erratum

type erratum prom. 10/09/2003 pub. 05/01/2004 numac 2003202206 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het organiek reglement van de internaten en opvangtehuizen van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap. - Errata

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 05/01/2004 numac 2003020192 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 6 januari 2004, om 9 u. 30 m. (*) Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing - Ontwerp van ordonnantie tot aanvulling van de ordon(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heren Philippe Debry, Michel Lemaire,

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/10/2003 pub. 05/01/2004 numac 2003031614 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2003/351 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 april 2000 betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de diensten voor thuis

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/01/2004 numac 2003009970 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2003 is de heer De Brouwer, A., vrederechter van het kanton Menen, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Het beroep tot type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/01/2004 numac 2003009971 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, dat in werking treedt op 31 januari 2004, is de heer De Brouwer, A., vrederechter van het kanton Menen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen late Bij konink

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 17/07/2003 pub. 05/01/2004 numac 2003036115 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 03/357 van houdende bekrachtiging van verordening nr. 03/02 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2003

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 05/01/2004 numac 2003009906 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 312 27 november 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commi 2003/803/EG : * Beschi type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 05/01/2004 numac 2003009928 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 317 2 december 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 2109/2003 van de Commissie van 1 december 2003 tot vaststelling van f(...) Verordening (EG)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 05/01/2004 numac 2003023083 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Huishoudelijk reglement van het Directiecomité Artikel 1. De Voorzitter van het Directiecomité staat in voor de goede werking van het Comité, doet het reglement naleven, opent, leidt en sluit de besprekingen. Ingeval de Voorzitter verhinderd Art. 2.
^