B.S. Index van de publicaties van 3 februari 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2004 numac 2004000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 9 januari 2004 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : **** **** **** heer ****, ****, Griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met **** **** De **** type koninklijk besluit prom. 21/01/2004 pub. 03/02/2004 numac 2004200096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de hoofdstukken 1, 2, 3 en 7 van titel II van de programmawet van 22 december 2003 type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2004 numac 2004000018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Commandeur De heer BOUVIER, Philippe L.M.G., Adjunct-auditeur-generaal van de Raad van State, met in Mevr. CRAHAY, F type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2004 numac 2004022041 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 december 2003, wordt de heer Vrydaghs, Christian, adjunct-rechtskundig adviseur (rang 10), met ingang van 1 november 2003, in het Frans taalkader, bevorderd t(...) Een beroep tot nietigverklaring

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/01/2004 pub. 03/02/2004 numac 2004009080 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie type ministerieel besluit prom. 27/01/2004 pub. 03/02/2004 numac 2004003043 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004200174 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het toekennen van afwijkingen van de beschermingsmaatregelen voor dier- en plantensoorten, vogels uitgezonderd type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004200206 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende het statuut van de ambtenaren van de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi » type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004200197 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende zoötechnische erkenning van de runderspermaverdeelcentra

decreet

type decreet prom. 16/01/2004 pub. 03/02/2004 numac 2004035121 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen betreft type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/02/2004 numac 2004009084 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luik : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief t(...) Hij zendt eveneens aangeteke type vacante bettreking prom. -- pub. 03/02/2004 numac 2004009082 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 1 ; - te Mechelen : 1 (vanaf 1 oktober 2004); - te Turnhout : 1; - te Tongeren : 1 (voor een te(...) - te Brussel : 25; (waarvan : 1 voo

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/02/2004 numac 2004009083 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 mei 2003, dat in werking treedt op 28 februari 2004, is de heer Proumen, T., eerste substituut-krijgsauditeur, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden Bij konink
^