B.S. Index van de publicaties van 5 februari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/02/2004 numac 2004200134 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 2/2004 van 14 januari 2004 Rolnummers 2542 en 2546 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelslede Het Arbitr type wet prom. -- pub. 05/02/2004 numac 2004009058 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 8 januari 2004 is machtiging verleend aan : de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, en **** de heer Stink type wet prom. -- pub. 05/02/2004 numac 2004009057 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 9 januari 2004 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij **** type wet prom. -- pub. 05/02/2004 numac 2004009023 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 december 2003 is machtiging verleend aan de genaamde ****-****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van drinkwaters type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2003202220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van appelwijnen, type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden in de mouterijen type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de suikerfabrieken, suikerraffina type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van bijproducten type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2003202229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2003202231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2003202287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2003202223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het recht op halftijdse loopbaanonderbreking van arbeiders die de l type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2003202224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van fruitconserv type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij de ziekte-uitkerin type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereen-komst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in d type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van bijproducten type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de maalderijen en ondernemingen v type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2004 numac 2003014277 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij koninklijk besluit van 21 januari 2004 wordt het Algemeen Reglement voor het Gebruik van de Spoorweginfrastructuur bundel 3.(...) Bij hetzel type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2004 numac 2004200239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2004, is aan de heer Vergauwe, Ivan, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 12 mei 2004, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, Belanghe type koninklijk besluit prom. 21/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2003023129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2004, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, type koninklijk besluit prom. 19/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2004002004 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel en van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 22/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2004022066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten overmaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2004 numac 2004200240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2004 is aan de heer Van Laethem, Christian, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 21 maart 2004, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als we Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2004 numac 2004009093 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 januari 2004, is de heer Calliauw, P., licentiaat in de rechten en in het notariaat, benoemd tot notaris ter standplaats Gent. Bij ministeriële besluiten van 28 januari 2004 : - is het verzoek to De heer Michoel type koninklijk besluit prom. 17/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de koekjesfabrieken en de onderne

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003023142 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli 1997 tot vaststelling voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellin type ministerieel besluit prom. 08/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2004015005 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 30/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2004035231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 29/01/2003 pub. 05/02/2004 numac 2004015004 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot oprichting van een Basisoverlegcomité 500 voor de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 30/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2004035230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 februari 2000 houdende bepalingen wat betreft satellietvolgapparatuur voor Belgische vissersvaartuigen type ministerieel besluit prom. 02/10/2003 pub. 05/02/2004 numac 2004035174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de procedure tot subsidiëring van bedrijventerreinen, wetenschapsparken en bedrijfsgebouwen type ministerieel besluit prom. 20/10/2003 pub. 05/02/2004 numac 2004035158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de g

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2004035146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder b.a, 00.23 programma 24.60 type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2004035176 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vereffening van het Limburgfonds en de toewijzing van de middelen en de opdrachten van het Limburgfonds aan het provinciebestuur Limburg en aan de N.V. Limburgse Reconversiemaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2004035161 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende machtiging aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie tot herschikking van kredieten naar programma 24.20 basisallocatie 41.01 zijnde « Dot type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2004035150 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot overschrijving tussen vastleggingsmachtigingen en ordonnanceringskredieten van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2004035113 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie- en rationalisatienormen in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2004035151 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende overheveling van het krediet ingeschreven onder b.a. 01.01 van het programma 49.9 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003 naar b.a. 33.29 van het programma 42.20 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/11/2003 pub. 05/02/2004 numac 2004035111 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot instelling van een tijdelijk project inzake oprichting van een informatiedienst voor alle onderwijszoekenden type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2004035149 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 11.01. type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2003 pub. 05/02/2004 numac 2004035138 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van bedrijventerreinen, wetenschapsparken en bedrijfsgebouwen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2003 pub. 05/02/2004 numac 2004200210 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een premie voor de installatie van een zonneboiler type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2003 pub. 05/02/2004 numac 2004200212 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenscha

decreet

type decreet prom. -- pub. 05/02/2004 numac 2004200228 bron ministerie van het waalse gewest Ontwerp van milieuovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor fotografische afvalstoffen Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, gewijzigd bij het programmadecre(...)

document

type document prom. -- pub. 05/02/2004 numac 2004000005 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken MFO2-bis - Gehypothekeerde capaciteit - Kredietlijn Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs, Aan Mevrouw de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, Aan de Dames en Heren Burgemeesters, Aan de heer Commissa Ter informatie

arrest

type arrest prom. -- pub. 05/02/2004 numac 2004003059 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Milieutaksen Het arrest nr. 126.158 van 8 december 2003 van de Raad van State vernietigt de artikelen 13 en 19 van het ministerieel besluit van 11 september 1999 betreffende de regeling van producten onde

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2004 numac 2004022048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raad voor advies inzake revalidatie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 31 december 2003, dat in werking Bij hetz

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/02/2004 numac 2004009092 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 januari 2004 : - is de heer Demeester, D., advocaat, plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van Hij wordt

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 05/02/2004 numac 2004095021 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee voorzorgsinstellingen Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst De door de Cont type goedkeuringen prom. -- pub. 05/02/2004 numac 2004095020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee voorzorgsinstellingen Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst voor de Verzekeri De door de Co

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 05/02/2004 numac 2004200200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Artikel 148decies 2.5.9.3.4 Bij ministerieel besluit van 21 januari 2004 is de N.V. Maurice Wanty, route de Charleroi 159, te 7134 Epinois, erkend geworden voor he type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 05/02/2004 numac 2004200201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 21 januari 2004 is het laboratorium van de V.Z.W. IBEVE, Interleuvenlaan 58, bus 2, te 3001 Heverlee, erke - Meting

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 05/02/2004 numac 2004011057 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 04/0009 : ADSB Telecommunications B.V./Belgacom N.V./Belgische Staat Op 26 januari 2004, ontving de Raad voor de Mededinging een a Volgens type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 05/02/2004 numac 2004011055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 04/0006 BNP Paribas en Arma Beheer B.V. Op 23 januari 2004, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde conc Volgens type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 05/02/2004 numac 2004011056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 04/0008 : KBC Investco N.V. e.a./Microtherm International Ltd. Op 26 januari 2004, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmeldi Volgens
^