B.S. Index van de publicaties van 23 februari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/02/2004 numac 2004200135 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 4/2004 van 14 januari 2004 Rolnummer 2587 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, ingesteld door de v.z.w. Jurileven en de v.z.w. Pro Vita. Het Arbitragehof, I. Onderwerp v type wet prom. -- pub. 23/02/2004 numac 2004200292 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 20/2004 van 4 februari 2004 Rolnummers 2625 en 2634 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 11 december 2002 « houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk de Het Arbit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 23/02/2004 numac 2004003058 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot coördinatie van het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 ter bevordering van de omloop van financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2004 numac 2004009149 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Protestantse eredienst. - Omvorming van een plaats van predikant in een plaats van eerste predikant Bij koninklijk besluit van 11 februari 2004 wordt de plaats van predikant b type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2004 numac 2004009148 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke eredienst. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van kapelaan en opheffing van twee plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 11 feb type koninklijk besluit prom. 04/02/2004 pub. 23/02/2004 numac 2004003087 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 23/02/2004 numac 2004014030 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2004 numac 2004200480 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 24 november 2003 wordt de heer André Van Reusel, afdelingshoofd, met ingang van 1 januari 2004 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 28 november 2003 wordt de heer Bernard Hanut, met ingang Dit uittreksel type ministerieel besluit prom. 12/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200441 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 10 en programma 05 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 12/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200482 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 12/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200436 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 12/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200427 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 08/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200493 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 11/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200454 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 13/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200502 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 11/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200468 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 12/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200431 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2004 numac 2004200479 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Wegen van het Waalse Gewest Bij ministerieel besluit van 19 januari 2004 wordt het wegvak van de gewestweg nr. N365 "Armentièrestraat" genaamd en liggend tussen de Franse grens en het kruispunt met de "Drie-Bisdommenstraat" type ministerieel besluit prom. 09/02/2004 pub. 23/02/2004 numac 2004014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 september 2002 houdende aanduiding van de leden van de Sectie luchtvaartgeneeskunde en van de Beroepscommissie bedoeld bij het koninklijk besluit van 5 juni 2002 tot regeling van de org type ministerieel besluit prom. 10/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200483 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 10/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200485 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 05/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200488 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 50 en programma 04 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 02/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200494 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 04/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200492 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 17/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200500 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 08 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 10/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200503 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdelingen 13 en 15, en tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 02/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200495 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 04/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200491 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 09/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200489 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 10 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 05/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200486 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200359 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het reglement van de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200505 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de afwijkingen van de vogelbeschermingsmaatregelen type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200506 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende steun aan de biologische landbouw type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2004 pub. 23/02/2004 numac 2004200358 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 houdende organisatie van de milieueffectbeoordeling in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2004 pub. 23/02/2004 numac 2004200364 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van alle leden van de technische comités van de Hoge Raad voor Toerisme

decreet

type decreet prom. 29/01/2004 pub. 23/02/2004 numac 2004200365 bron ministerie van het waalse gewest Decreet waarbij de Regering gemachtigd wordt om de wetgeving over de plaatselijke besturen te codificeren type decreet prom. 21/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/02/2004 numac 2004200484 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 28 november 2003 in zake de n.v. I.N.G. tegen D. Fourny en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingek « Schen type bericht prom. -- pub. 23/02/2004 numac 2004200352 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 december 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 december Die zaa type bericht prom. -- pub. 23/02/2004 numac 2004200351 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 december 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 december Die zaak

document

type document prom. -- pub. 23/02/2004 numac 2004200481 bron ministerie van het waalse gewest "Société wallonne du Logement et Société wallonne du Crédit social" Bij beslissing van 29 januari 2004, bevestigt de Waalse Regering met terugwerkende kracht op 1(...) type document prom. -- pub. 23/02/2004 numac 2004003035 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit. - Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Sector van de BTW. - Mutaties Bij besluit van de Directeur-generaal van de BTW, registratie en dom Voor de type document prom. -- pub. 23/02/2004 numac 2004022095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Vlaams-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninkl Bij hetzel type document prom. -- pub. 23/02/2004 numac 2004022094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Limburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besl Bij hetze

erratum

type erratum prom. 04/05/1999 pub. 23/02/2004 numac 2004014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de inspecteurs en van de adjunct-hoofdinspecteurs van de luchthaveninspectie. - Errata

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/02/2004 numac 2004009147 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 februari 2004 is Mevr. Custers, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar, met ingang va Bij m

lijst

type lijst prom. 03/02/2004 pub. 23/02/2004 numac 2004011073 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 23/02/2004 numac 2004009036 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, gegeven op 26 februari 2003, is ten verzoeke van de Mev

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 23/02/2004 numac 2004200504 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplannen Bij besluit van de Waalse Regering van 4 december 2003 wordt beslist om het gewestplan Waver-Geldenaken-Perwijs aan herziening te onderwerpen met het oog op de opneming van een ontginningsgebied en wordt het voorontwerp van herzie Bij besl

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004031076 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het reglement op de boekhouding van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 23/02/2004 numac 2004003078 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting nr. 444 van 9 januari 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 23/02/2004 numac 2004003080 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 556 van 20 januari 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 23/02/2004 numac 2004003077 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting nr. 271 van 15 januari 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 23/02/2004 numac 2004003079 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting nr. 572 van 20 januari 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^