B.S. Index van de publicaties van 7 juli 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/07/2004 numac 2004040212 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 december 2003 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004002065 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201750 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidswerk type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de regeling van de aanvullende werkloosheidsuitkeri type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, waarbij algemeen toepasselijk worden verklaard alle overeenkomsten die nog op type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de verlenging van de toepassing type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de v type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, inzake de anciënniteitstoeslag voor het niet-rijdend personeel tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de anciënniteitsvergoeding van de autobestuurders tewerkgesteld in de s type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de arbeiders van de groenteverwerkende nijver type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvo type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de arbeiders van de suikernijverheid en haar type koninklijk besluit prom. 22/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004022498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004003277 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de inplan type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot vaststelling van de berekeningswijze van de anciënniteit van de werkn type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de premie metaalbouw voor de uitzendkrachten-arbeiders type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201870 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 ju type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201885 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het gewaarborgd minimummaandloon type koninklijk besluit prom. 09/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds v type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende compensatievakantiedagen type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende het bedrag en toekenningsvoorwaarden van de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de officieren ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden ter koopvaard type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201588 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffe type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de sleepdiensten, betreffende de werkgelegenheidsclausule in toepassing van de sociale lastenvermi type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de ondernemingen met als activit type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, inzake toekenning van een eindejaarspremie ter uitvoering van het "Vla type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de vakbondspremie type koninklijk besluit prom. 27/04/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 27/04/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gew type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de carenzdag en de opzeggingstermijnen type koninklijk besluit prom. 27/04/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 27/04/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de vergoedingen uitbetaald aan zeevarenden die een opleiding volgen in type koninklijk besluit prom. 27/04/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden, die onder het Paritair type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de berekening van de aanvullend type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffe type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996 betreffende type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende regeling van afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurteniss type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, bet type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de bedragen van de aanvullende sociale toelage, syndicale premi type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de minimumrusturen van zeelieden en shoregangers type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de sleepdiensten, betreffende de vakbondspremie type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het brugpensioen op 58 jaar in de sector van de dia type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de aanvullende sociale toelage type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende d type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het halftijds brugpensioen voor type koninklijk besluit prom. 26/04/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003 tot

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004000373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1967 houdende, voor de vredestijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de hulpverlening in geval van brand

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/07/2004 numac 2004009470 bron federale overheidsdienst justitie Aartsbisschoppelijk Seminarie van Mechelen Studiebeurzen Schooljaar 2004-2005 Het Bestuur van het Aartsbisschoppelijk Seminarie te Mechelen, bericht de belanghebbenden dat volgende Studiebeurzen voor priester-studenten te begeven zijn op 1 okto Worden g type bericht prom. -- pub. 07/07/2004 numac 2004202097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende de samenstelling van een paritair subcomité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Wetstraat 62, verzoekt, bij toepassing van artikel 42, tweede lid, van de wet van 5 december 1968 betreffende d Voor de

document

type document prom. -- pub. 07/07/2004 numac 2004202055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 11 juni 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 1 j 1. als

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake de wijzigingen aan het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen en het besluit van de Regering van de Franse type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201785 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van bijkomende masters in de gezondheidssector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004202172 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2003 tot vaststelling van de weddeschalen van het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201748 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het vijfjarenplan voor gezondheidspromotie 2004-2008 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201851 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het boekhoudplan, de waarderings- en afschrijvingsregels van het Etnic

arrest

type arrest prom. 29/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004003283 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 15/10/2001 pub. 07/07/2004 numac 2004021092 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Huishoudelijk reglement van het Directiecomité van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
^