B.S. Index van de publicaties van 18 augustus 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/05/2003 pub. 18/08/2004 numac 2004015114 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de hulpverlening, opgemaakt te Londen op 28 april 1989 (2) type wet prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004009537 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 14 juni 2004 is machtiging verleend aan : de heer **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****(...) de genaamde **** **** type wet prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004009459 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 5 juni 2004, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, ****, geboren te Namen **** **** type wet prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004040203 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 maart 2004 (1) ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 MAART 2004 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004202131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bijkomende verlofdagen type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004202042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, inzake de besteding van de middelen voor de aanvullende verlofdagen i type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004022638 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 1976 betreffende de keuring van en de handel in vis type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004014148 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Nationale Orden Beweging van 15 november 2003 Bij koninklijk besluit van 21 juni 2004 wordt navermelde onderscheiding verleend : Orde van Leopold II Commandeur De heer Fourneau, Gilbert, industrieel ingeni Hij neemt op 15 nov type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004014152 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Nationale Orden Beweging van 15 november 2003 Bij koninklijke besluiten van 21 juni 2004 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Ridder De heer Bortels Eddy, hoofdcontroleur Kroonorde Grootofficier De hee type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004014151 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Nationale Orden Beweging van 15 november 2002 Bij koninklijke besluiten van 21 juni 2004 worden navermelde onderscheidingen verleend : Kroonorde Officier De heer Baeyens, Ronny, industrieel ingenieur. R De heer Defraeye, Dirk type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004014153 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en 0rganisatie. - Nationale Orden Beweging van 15 november 2002 Bij koninklijk besluit van 21 juni 2004 worden navemelde onderscheidingen verleend : Ordre van Leopold II Commandeur De heer Noël, Jean-Paul, adjunct-adviseur. Gouden Palmen Mevr type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004014147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Nationale Orden Beweging van 8 april 2003 Bij koninklijke besluiten van 21 juni 2004 worden navermelde onderscheidingen verleend : Kroonorde Officier De heer Otjacques, Jean-Paul, adjunct-adviseur. Gou De heer Blain, Claude, type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 5 juni 2004 wordt aan de heer Baeyens, Ronny, met ingang van 1 januari 2005, eervol ontslag verleend uit zijn functies van industrieel ingenieur. Hij wordt gemachtigd type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004201937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1998 type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004201935 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de loontoeslag voor onregelmatige prestaties type koninklijk besluit prom. 08/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004202031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse bepalingen inzake het opmaken van de arbeidsongevallensteekkaarten type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004014146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Nationale Orden Beweging van 8 april 2002 Bij koninklijke besluiten van 21 juni 2004 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Ridder De heer Goossens, Pierre, informaticus. Kroono Officier De heer Dewit, Ma type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004014150 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personnel en Oganisatie. - Nationale Orden Beweging van 8 april 2003 Bij koninklijke besluiten van 21 juni 2004 worden navermelde onderscheidingen verleend : Kroonorde Gouden Palmen Mevr. Dignef, Lutgarde, administratief medewerker; Mevr. Van Den Berghe type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004201910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1998 type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004014149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Nationale Orden Beweging van 8 april 2002 Bij koninklijke besluiten van 21 juni 2004 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Ridder De heer Blomme, Patrick, adjunct-adviseur (...) Mevr. Vandermeeren, Dorind type koninklijk besluit prom. 13/08/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004003330 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende oprichting van de dienst « voorafgaande beslissingen in fiscale zaken » bij de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004202043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de anciënniteit type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004202004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 200 type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004201963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 200

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/08/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004022686 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verbod van bepaalde tatoeagekleurstoffen type ministerieel besluit prom. 10/08/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004009568 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor de evaluatie van de geschiktheid voor de uitoefening van de functie coördinator bij een Justitiehuis type ministerieel besluit prom. 21/06/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004014141 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 november 1998 betreffende de Commissie Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 21/06/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 maart 2002 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004014172 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004022641 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit inzake de analysemethode voor de bepaling van bestanddelen van dierlijke oorsprong in het kader van de officiële controle van diervoeders

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004027204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Waalse Regering

decreet

type decreet prom. 07/05/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004036306 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de toekenning van dienstencheques voor kinderopvang type decreet prom. 07/05/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004036307 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie bij het Vlaams Parlement type decreet prom. 27/05/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004027200 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie

document

type document prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004015140 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Akkoord betreffende het statuut van de missies en de vertegenwoordigers van Derde Staten bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 14 september 1994 . - Ondertekening door Roemenië Op 8 juli 2004 heeft de heer (...) (1) Z type document prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004015130 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Akkoord betreffende het statuut van de missies en de vertegenwoordigers van Derde Staten bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 14 september 1994 . - Ondertekening door de Republiek Slovenië Op 15 juni 2004,(...) (1) Z type document prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004014154 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Aanstellingen Bij besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 21 juni 2004 wordt de heer Armand Remacle met ingang van 1 juli 2004 aangesteld als tweetalig adjunct bij de directeur-generaal van het directora Bij bes

erratum

type erratum prom. 26/03/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004036331 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur. - Erratum type erratum prom. 25/04/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004015132 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : 1° Eerste Protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004003332 bron federale overheidsdienst financien Oproep tot kandidaten voor de mandaten van leden van het College van leidinggevenden van de dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Bij toepassing van artikel 26 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregelin Overeen

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004022442 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 131.544 van 18 mei 2004 van de Raad van State vernietigt de artikelen 2 en 3 van het ministerieel besluit van 27 december 1995 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 198 type arrest van de raad van state prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004022494 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 132.004 van 3 juni 2004 van de Raad van State vernietigt het koninklijk besluit van 28 oktober 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 houdende vaststelling van de normen type arrest van de raad van state prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004022353 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 130.089 van de Raad van State van 2 april 2004 vernietigt het koninklijk besluit van 16 mei 2003 houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Internationale Overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen betreffende de voorrechten en hypotheken op zeeschepen en Protocol van ondertekening, ondertekend op 10 april 1926, te Brussel . - Opzegging door het Koninkrijk Spanje Op 27 (...) Overee

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004015126 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 30 juni 2004 heeft de heer Serge Mantovani de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Tsjechische Republiek te Luik uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Luik en Luxemb type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004015134 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 30 juni 2004 heeft de heer Sergey Aleksandrovich Karpov de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de Federatie Rusland te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provi I type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 18/08/2004 numac 2004015135 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 6 juli 2004 heeft Mevr. Sylvie Goeminne de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Islamitische Republiek Mauritanië te Gent uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Antwe
^