B.S. Index van de publicaties van 22 september 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot berekening van de aanvullende vergoeding in geval van conventioneel brug type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van d type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werkst type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werkst type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de minimumuurlonen in de handel in bier en drinkwater type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de arbeidsduur-invoering van de 38 uren-week type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004201866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de betaling van een carenzdag type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004201853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de ploegenpremies en de namiddagpremie (1) type koninklijk besluit prom. 19/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004000397 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004201876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de organisatie van de waarborg en de faciliteiten van vereffe type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en de financiering van de vakopleiding type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 1997 b type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004000541 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2004 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004000539 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2004 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europes type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2004 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europes type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2004 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europes type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële tussenkomst aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest teneinde de uitgaven gekoppeld aan de preventie van de criminaliteit in het kader van de Europese toppen en andere initiatieven die g type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004000542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp teneinde de last verbonden aan de organisatie van de Europese toppen te dekken en meer in het bijzonder de gepresteerde uren in het kader van deze toppen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004000540 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp teneinde investeringen inzake infrastructuur en veiligheidsmaterieel in verband met de veiligheid in Brussel te dekken in het kader van de organisatie van de Europese toppen type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004201923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de vaststelling van sommige loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004201587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004201860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de loonsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004201924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202878 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende modaliteiten voor de toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw worden verleend

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004036470 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot uitvoering van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004036485 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van de zitting 2004 van het Vlaams Parlement

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202839 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/09/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Omzendbrief betreffende de voorlopige arbeidsvergunningen voor de Afghaanse onderdanen die in België een asielaanvraag hebben ingediend voor 1 januari 2003

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/09/2004 numac 2004018123 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De V.Z.W. Belgische Vereniging voor Pneumologie, met zetel te 1000 Brussel, Egmontstr Deze zaken type bericht prom. -- pub. 22/09/2004 numac 2004018125 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Guy Jamar en Christine Demeersseman, beiden wonende te 2490 Balen, Berkensingel 24, Marc Deze za type bericht prom. -- pub. 22/09/2004 numac 2004000531 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingen van het Europees Parlement en van de Gewest- en Gemeenschapsraden van 13 juni 2004. - Geldigverklaring en vernietiging van de stembiljetten. - Bericht In de openbare vergadering van 1 juli 2004 van de Kamer van volksvertegenwoordige In de o

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202622 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de inrichting en de werking van de Commissie voor de programma's van het gespecialiseerd secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004029285 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages van de lestijdenpakketten die voor het schooljaar 2004-2005 uitgedeeld kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004029284 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages van de lestijdenpakketten die voor het schooljaar 2004-2005 uitgedeeld kunnen worden in de instituten voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en in de o

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/09/2004 numac 2004022727 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Eervol ontslag van een financieel inspecteur-generaal. - Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van het koninklijk besluit van 7 juni 2004, houdende het eervol type erratum prom. 25/08/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004003369 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van een pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen. Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 22/09/2004 numac 2004009646 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Leuven Bij beschikking van 6 september 2004 werd de heer Hermans, F., door de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Leuven, aangewezen, vanaf 20 september 2004, om het ambt van plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als z

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/09/2004 numac 2004018122 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekkingen De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : - verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; - verleent machtigingen voor de verwerking of de mededeling van - controleer

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/09/2004 numac 2004009643 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 1 en 13 september 2004 worden bevorderd of benoemd tot : - Officier in de Leopoldsorde : Caron Gerda, hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Antwerpen 8.04.03 Schoet De heer Van Der type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/09/2004 numac 2004009647 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 13 september 2004 is Mevr. Barla, B., kandidaat-gerechtsdeurwaarder, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Zij zal in het gerechtelijk arrondissement Luik haar ambt uitoefenen en Het beroep type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/09/2004 numac 2004009648 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 september 2004 : - is aan Mevr. Bernaert, G., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Gent; - is aan M - dat uitwer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/09/2004 numac 2004009645 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 13 september 2004 : - zijn benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : de heren : De Jaegere, Ph., advocaat bij de balie te Kortrijk, oud-stafhouder; Joris, F., ere-adv Leysen, C., advocaa

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 22/09/2004 numac 2004022721 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 133.270 uitgesproken door de Raad van State op 29 juni 2004 vernietigt het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, type arrest van de raad van state prom. -- pub. 22/09/2004 numac 2004022722 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 133.269 uitgesproken door de Raad van State op 29 juni 2004 vernietigt het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot vaststelling, voor de periode van 1 april 1992 tot 31 maart 1994, van de tegemoetk type arrest van de raad van state prom. -- pub. 22/09/2004 numac 2004022723 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 132.989 uitgesproken door de Raad van State op 24 juni 2004 vernietigt de artikel 2, 3 en 4 van het koninklijk besluit van 11 januari 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 198 type arrest van de raad van state prom. -- pub. 22/09/2004 numac 2004022724 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 133.339 uitgesproken door de Raad van State op 29 juni 2004 vernietigt het koninklijk besluit van 10 januari 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de type arrest van de raad van state prom. -- pub. 22/09/2004 numac 2004022726 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 133.275 uitgesproken door de Raad van State op 29 juni 2004 vernietigt het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van
^