B.S. Index van de publicaties van 28 september 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/09/2004 numac 2004009651 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 13 september 2004, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004003379 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de invoering van nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de arbeidsduur, de overuren en de arbeidsorg type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2004 numac 2004009628 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 9 januari 2004 : worden bevorderd tot Commandeur in de Orde van Leopold II : De heren Cornez, Jean, apotheker bij de gevangenis te Leblond, Daniel, type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de meldingsplicht contracten van bepaalde duur, uitzendarbeid en ondera type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, inzake de inspanningen voor vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 02/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004007235 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de eindscriptie in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004022700 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004012183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 03/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004011399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004012300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie H type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004012301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brab type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004003380 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 09/07/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004002102 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de onteigening van een onroerend goed voor rekening van de Belgische Staat, waarbij de Regie der Gebouwen in zijn naam optreedt type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het zaterdagwerk type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004003370 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2004 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukke type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004201997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de bijdrage aan het fonds voor bestaansz type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de verlenging van het nationaal akko type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de verlenging van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, bet type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de Vlaam type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 20 type koninklijk besluit prom. 03/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004011398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Glasindustrie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004022720 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/08/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004036444 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 27/07/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004036484 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende hernummering en herlibellering van de programma's van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004009660 bron federale overheidsdienst justitie Circulaire betreffende de aspecten van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht die betrekking hebben op het personeelstatuut

document

type document prom. -- pub. 28/09/2004 numac 2004022746 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations. - Raad van beheer. - Hernieuwing van een mandaa Bij type document prom. -- pub. 28/09/2004 numac 2004202877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het groefbedrijf Vervanging van leden. Bij besluit van de Directeur-generaal van 13 juli 2004, dat in werki worden de heren

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2004 numac 2004015174 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Benoemingen en bevorderingen Hoofdbestuur Bij koninklijk besluit van 5 juni 2004 werden bevorderd : Officier in de Leopoldsorde De heer Errera, Michel, adjunct-adviseur. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen De heer Vanmullem, Johan type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2004 numac 2004009662 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 september 2004 wordt de heer Jean-François Minet, met ingang van 6 mei 2004, in vast verband benoemd in de hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Centraal Be Overeen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2004 numac 2004003385 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 september 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2004, wordt de heer Dirk De Cort tot plaatsvervanger van het directieco

lijst

type lijst prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004011382 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 28/09/2004 numac 2004054215 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Le Grand, Marie Le Grand, Marie Léonore, weduwe van Joseph Vandernoot, geboren te Bru Alvorens te

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 28/09/2004 numac 2004003386 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « 21 » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten « 21 » genaamd, een openbare loterij georganisee - v type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 28/09/2004 numac 2004003387 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « ASTRO » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten « ASTRO » genaamd, een openbare loterij georgani - v type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 28/09/2004 numac 2004003388 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten « BINGO EXPRESS » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten « BINGO EXPRESS » genaamd, een openbare lot - v
^