B.S. Index van de publicaties van 29 september 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de koppeling van de wedden type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en de financiering van vakopleiding voor de ondernemin type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de voorwaarden voor uitsluiting uit het toepassingsgeb type koninklijk besluit prom. 02/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004012288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werkst type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitk type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkerin type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werkst type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2004 numac 2004000452 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 13 september 2004, wordt mevr. Anne Vagman, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om gedurende de academiejaren 2004-2005 en 2005-2006, het ambt van assistent, te type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004011377 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende opheffing van het koninklijk besluit van 27 mei 2002 houdende ontslag en benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Benelux-Merkenbureau en de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004012313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2004 numac 2004000451 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 13 september 2004, wordt de heer Luc Detroux, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om het deeltijds ambt van assistent uit te oefenen, aan de Rechtsfaculteit van type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoo type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de inrichting en de financiering van vakopleiding type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de initiatieven ten gunste type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004012200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, tot invoering van een recht op outplacem type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, tot wijziging van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende het stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de omzetting van de richtli type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004012303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging in artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 decem type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004012295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 13 en 14 van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004012204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de flexibiliteit in uitvoering van artikel 12 van het nationaal akkoord type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004012206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot bepaling van de bijdragen voor het sociaal sectoraal aanvullend pensioe type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de initiatieven ten gunste

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004022745 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2004-2005 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202935 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot instelling van een premie voor zuivelproducten en van extrabetalingen ten gunste van de zuivelproducenten

document

type document prom. -- pub. 29/09/2004 numac 2004202920 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij besluiten van de secretaris-generaal van 11 augustus 2004 worden de dames Hélène Cornet en Bernadette Van der Rest en de heren Laurent Leroy en Erich Suplis op 16 juli 2004 tot de stage toegelaten in de hoedanigheid van attaché. type document prom. -- pub. 29/09/2004 numac 2004202922 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 7 juli 2004 wordt de heer Fabrice Forti op 1 augustus 2004 tot de stage toegelaten in de hoedanigheid van attaché. Bij besluiten van de secretaris-generaal van 5 augustus 2004 worden d type document prom. -- pub. 29/09/2004 numac 2004018131 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de transmissienetbeheerder voor elektriciteit goed, geldig voor de hierna aangeduide periode Tarieven distributie elektriciteit g(...) Elia Sys

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2004 numac 2004000479 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 13 september 2004 wordt de heer Imre Kovalovszky, eerste auditeur afdelingshoofd bij de Raad van State, tot Staatsraad benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/09/2004 numac 2004009667 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Beringen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan Mevr. de Minister van Ju De kandida

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/09/2004 numac 2004009668 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 september 2004 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het arbeidshof te Antwerpen, Mevr. Colla, L., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Beringen. Het

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/12/2003 pub. 29/09/2004 numac 2004022689 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Verordening tot wijziging van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^