B.S. Index van de publicaties van 12 oktober 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004000551 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004202954 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 134/2004 van 22 juli 2004 Rolnummer 2784 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 10, tweede lid, van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeen Het Arbitr type wet prom. 01/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004000550 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004015196 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de Cook-Eilanden type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004003400 bron federale overheidsdienst financien Aanwijzingen Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2004, worden Mevr. Tai, V., eerstaanwezend inspecteur bij de Administratie van Directe Belastingen, en de heer Vilain, J., eerste attaché bij de centrale diensten van de Administratie van Directe Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004014201 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 september 2004, wordt de heer Philippe Colpaert, bevorderd tot de graad van adviseur-generaal bij het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Een ber type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004022786 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/05/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203022 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 13/05/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203018 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 13/04/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203024 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 05 en 10 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 17/05/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203020 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 06/05/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203021 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 17 en programma's 04 en 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 09/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004022741 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 03/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004011390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 21 houdende bevestiging en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 21/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004011419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 120 houdende registratie, bevestiging van erkenning en intrekking van registratie in toepassing van de artikelen 74, 75 en 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 05/05/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203019 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 22/04/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203017 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004036515 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie 00.17 van het programma 24.6 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/04/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004036514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet op programma 24.60, basisallocatie 00.17 m.b.t. het economisch relancebeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004202999 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van "PBE" type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004027243 bron ministerie van het waalse gewest Afdeling van de Natuur en de Wouden Directie Jacht en Visvangst. - Jachtexamen 2005 In toepassing van artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest, zal het jachtex theoretisch type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004202998 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van "SEDILEC" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203002 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van "IEH" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203001 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van "INTEREST" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203005 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van "GASELWEST" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203007 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van "AIESH" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203008 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van "AIEG" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203000 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van "INTERMOSANE" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203003 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van "IDEG" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004202997 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van "SIMOGEL" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203006 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van de "ALE" type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203009 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van de Regie van Waver

decreet

type decreet prom. 30/04/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004036500 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004018135 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State V.Z.W. « Beter Bruggestraat », met zetel te 8755 Ruiselede, Bruggestraat 118, heeft op 1 Deze z

document

type document prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004021126 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Bekendmaking van de rekeningen van 2003 en de begroting 2004 van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, opgemaakt door de bestuurscommissie en goedgekeurd door de Minister van Wetenschapsbeleid, bij toepassing van artikel 6, alinea 3 Koni

erratum

type erratum prom. 13/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004012326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum type erratum prom. 13/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004012325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum

arrest

type arrest prom. 14/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004003383 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. 14/07/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004022769 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004022780 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 september 2004 wordt Mevr. Fransen, Kristel, met ingang van 6 februari 2004, op het Nederlands kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksg De datum type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 29 september 2004, wordt de heer Battle, Eddie, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Rupel, met ingang van 24 augustus 2004. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004022781 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 september 2004, wordt Mevr. Vandermeiren, Karine, assistent , met ingang van 1 november 2003, op het Nederlands kader, bevorderd tot de graad van werkleider (rang B) bij de wetenschappelijke Inste(...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004003395 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 580 van 20 september 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004000461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij konklijk besluit van 21 september 2004. genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004000480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 september 2004 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verl type vergunning prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 september 2004 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij konklijk besluit van 21 september 2004 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij konklijk besluit van 21 september 2004 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004040613 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Maandelijkse schatkisttoestand Toestand op 30 juni 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document - thesaurie prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004040607 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie Maandelijkse schatkisttoestand Toestand op 31 juli 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004009709 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Actueel adres : arbeidsrechtbank Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas, Kazernestraat 12, 9100 Sint-Niklaas type adreswijziging prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004009680 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Vanaf 15 november 2004 zal de rechtbank van koophandel te Hasselt gehuisvest zijn Havermarkt 10, te 3500 Hasselt. Griffie : Huidig adres : Havermarkt 8. Nieuw adres : Havermarkt 10, 3500 Hasselt. Dienst rechtspersonen Huidig adres : Maast

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004202938 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 141/2004 van 22 juli 2004 Rolnummer 2993 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 111 tot 120 van het Wetboek der successierechten, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde. Het samengesteld

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004008199 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** adjunct-adviseurs, medewerker **** & **** (niveau 1) voor alle **** Overheidsinstellingen, instellingen van Openbaar Nut, instellingen van de Sociale Zekerheid, instellingen voor Wetens(...) ****

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004003396 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst der trekking n° 564 van 20 september 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004003394 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 451 van 10 september 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 12/10/2004 numac 2004003393 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 275 van 15 september 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^