B.S. Index van de publicaties van 5 januari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/09/2004 pub. 05/01/2005 numac 2004015195 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : 1° het Zesde Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging, 2° het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging, 3° de Wereldpostconventie en het Slotprotocol

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2005 numac 2004015232 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 14 juli 2004 werd benoemd tot : Grootlint Prinses Claire Coombs, Prinses van België . (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2005 numac 2004009898 bron federale overheidsdienst justitie Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarder Zittijd maart 2005 1. In toepassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homol(...) 2. De aanvragen tot inschrijving moeten bij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/12/2004 pub. 05/01/2005 numac 2004203852 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de Commissie voor de erkenning van projectontwerpers voor het jaar 2004 type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2004 pub. 05/01/2005 numac 2004203851 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het "Comité régional du Trésor"

decreet

type decreet prom. 03/05/2004 pub. 05/01/2005 numac 2004033087 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/01/2005 numac 2004203846 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 19 november 2004 in zake J. Galle tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op « Is ar

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/01/2005 numac 2004009911 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 december 2004 is Mevr. Adant, Gh., arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Dinant en te Namen, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteke type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/01/2005 numac 2004009912 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 april 2004, dat in werking treedt op 31 januari 2005, is Mevr. Vanderhoeght, J., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld. Bij koni
^