B.S. Index van de publicaties van 24 januari 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 24/01/2005 numac 2004203688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 24/01/2005 numac 2005021002 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 2002 tot overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de voorlopige cellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselkete type koninklijk besluit prom. 28/10/2004 pub. 24/01/2005 numac 2005021004 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 2002 tot overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 24/01/2005 numac 2005022038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van de Raden van de Orde der Dierenartsen en de dierenartsen die er zetelen type koninklijk besluit prom. 20/01/2005 pub. 24/01/2005 numac 2005011037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de werking en financiering van een Sociaal Stookoliefonds type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 24/01/2005 numac 2004203052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot invoering van een sectoraal pensioenstelsel in het Paritair Comité voor het ga type koninklijk besluit prom. 09/01/2005 pub. 24/01/2005 numac 2005022039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1967 houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/01/2005 pub. 24/01/2005 numac 2005009041 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken type ministerieel besluit prom. 03/12/2004 pub. 24/01/2005 numac 2005200093 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 01/12/2004 pub. 24/01/2005 numac 2005200092 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 30/11/2004 pub. 24/01/2005 numac 2005200079 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 03/12/2004 pub. 24/01/2005 numac 2005200078 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 03/12/2004 pub. 24/01/2005 numac 2005200083 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 03/12/2004 pub. 24/01/2005 numac 2005200086 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2005 numac 2005000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 22 december 2004, wordt de heer Mortier, Paul, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Gistel-Ichtegem-Jabbeke-Oudenburg-Torhout met ingang va

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/01/2005 numac 2005018006 bron federale kamers Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat Oproep tot kandidaten voor een mandaat van plaatsvervangend extern lid niet-notaris Omdat Mevr. Kristine Kloeck, ontslag heeft genomen als effectief « extern » lid van de Nederlandstalig Hierdoor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/01/2005 numac 2005009042 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 januari 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is de heer Bodson, V., licentiaat in de rech De stan type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/01/2005 numac 2005009043 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 januari 2005 is de vrijstelling zoals bedoeld in artikel 301 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan : - Mevr. Bosteels, M., rechter in sociale zaken, als bediende, in de arbeidsrechtbank t - de heer

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 24/01/2005 numac 2005012005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 4 januari 2005 is het ministerieel besluit van 12 september 2002 houdende erkenning van de N.V. Riva(...) « In artikel 3 van het ministerieel

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/01/2005 numac 2005200070 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanwerving. - Uitslag Selectie van Franstalige artsen (niveau A) voor de cel Audit « Minimale Klinische Gegevens » voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG04817) Uitslag. - Erratum In het Belgisch (...) 1. REDIVO
^