B.S. Index van de publicaties van 4 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005095100 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 22 maart 2005, wordt ingeschreven

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/03/2005 pub. 04/04/2005 numac 2005011154 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 1977 tot bescherming van kweekproducten type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005000172 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Intrekking van de aanstelling2005/00172 Bij koninklijk besluit d.d. 7 maart 2005 wordt het koninklijk besluit van 26 april 2004 waarbij de heer Wietkin, Guy, aangesteld tot korpschef van de lokale p

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005014066 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 14 maart 2005 worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het Gebr - het Algem type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 04/04/2005 numac 2005200862 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 1999 tot goedkeuring van het reglement van leningen die door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" worden toegekend type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005011165 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand maart 2005 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energie N c = 1,3948 NE = 1,3826 type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005014065 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 11 maart 2005 worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het Gebr - het Algem type ministerieel besluit prom. 15/03/2005 pub. 04/04/2005 numac 2005021041 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2000 tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij »

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005200828 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 maart 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 maart 2005, he Die zaa

document

type document prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005031100 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ETTERBEEK. - Bij besluit van 17 maart 2005 wordt goedgekeurd de beslissing van 31 januari 2005 waarbij de gemeenteraad van Etterbeek beslist het tijdelijke kader van stadswachters onder de staat act VORST. - type document prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005009233 bron federale overheidsdienst justitie Adres van de nieuwe zetel van het vredegerecht van Edingen op 4 april 2005 Place Delannoy 50 , 7850 Enghien. De zittingszaal zal zich bevinden Maison Jonathas, rue Montgomery, 7850 Enghien. (...) type document prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005007098 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor Veteranen. - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers. - Verkoop van het Home te Dilbeek Het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogssla De insch type document prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005007097 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor Veteranen. - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers. - Verkoop van het Home te Seny Het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlo(...) De inschri

erratum

type erratum prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005000173 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2005, blz. 13616, dient de titel te worden gelezen : « Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling » in plaats van : « Hoofdcommissaris van po

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005009252 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Nijvel Bij beschikking van 25 januari 2005 werd de heer Somville, R., door de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Nijvel, aangewezen, vanaf 17 april 2005, om het ambt van plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als zelfs type beschikking prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005009253 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Kortrijk Bij beschikking van 1 september 2004 werd de heer Bral, J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk aangewezen, vanaf 12 maart 2005, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelsz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005009254 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief(...) Hij zendt eveneens aangetek type vacante bettreking prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005009255 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 2 ; - te Turnhout : 1 (vanaf 1 januari 2006); - te Brussel : 1. Deze plaats vervangt een va(...) - te Dendermonde : 1. Deze plaats ver

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005009245 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 december 2004 is Mevr. Taelman, Ch., arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Bij koninklijk type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005009244 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 september 2004, dat in werking treedt op 1 mei 2005, is de heer Casteleyn, B., rechter in de politierechtbank te Aarlen, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het Bij konink

lijst

type lijst prom. 18/03/2005 pub. 04/04/2005 numac 2005011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket type lijst prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005011162 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de erkende ondernemingsloketten, gepubliceerd in uitvoering van artikel 50, type lijst prom. 18/03/2005 pub. 04/04/2005 numac 2005011160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005009247 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 23 februari 2005, heeft de heer Jacobs, G., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtba type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005009248 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel De aanwijzing van Mevr. Wagner, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 20 april 2005. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005009249 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde De aanwijzing van de heer Demeyer, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 29 apr type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005009250 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel De aanwijzing van Mevr. Cappellini, L., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 25 april 2005. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005009251 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel De aanwijzing van Mevr. Vantomme, M., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 25 april 2005. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005009246 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel De aanwijzing van de heer Menestret, M., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 19 april 2005.

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 04/04/2005 numac 2005011164 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand maart 2005 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand maart 2005 respectievelijk vastgesteld o Iga = 0,
^