B.S. Index van de publicaties van 15 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005009261 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** , op ** ***** ****, wonende te ***** ****(...) Bij koninklijk **** type wet prom. 24/02/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005015042 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake de voorrechten en immuniteiten van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te New York op 9 september 2002 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003192 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 november 2001, wordt, met ingang van 1 maart 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van Thienen, type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003198 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2001, wordt, met ingang van 1 april 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Brouwer, E.P., directeur bij een fiscaal bestuur te Br type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003178 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 24 août 2001, wordt, met ingang van 1 november 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Backer, M.O.R., eerstaanwezend inspecteur bij een fisca type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003182 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001, wordt, met ingang van 1 februari 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Detilleux, I.O.J.G., eerstaanwezend inspecteur bij een type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003320 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit van 6 maart 2001 wordt, met ingang van 1 augustus 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van Wezemael, A.M., directeur bij een fiscaal bestuur te Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003173 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 juin 2001, wordt, met ingang van 1 december 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Blondeel, G.J.R., directeur bij een fiscaal bestuur te Bru type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003167 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2001, wordt, met ingang van 1 juni 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Clompen, W.J.D., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal be type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003174 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 juin 2001, wordt, met ingang van 1 december 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Petermanne, P.M.L., directeur bij een fiscaal bestuur te L type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003176 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001, wordt, met ingang van 1 februari 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Peeterman type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003196 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2001, wordt, met ingang van 1 januari 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van Eygen, E., directeur bij een fiscaal bestuur te Has type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003322 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 2 februari 2001, wordt, met ingang van 1 augustus 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Mareschal, C.J.J.G., directeur bij een fiscaal bestuur t type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003188 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2001, wordt, met ingang van1 april 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van Waeyenberge, M.A. eerstaanwezend inspecteur bij een fisca type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003190 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2001, wordt, met ingang van 1 januari 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vanden Bon, R.R.J., gewestelijk directeur bij een fiscaal type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003187 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 12 september 2001, wordt, met ingang van 1 maart 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Decoster, J. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003193 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegd waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 november 2001, wordt, met ingang van 1 april 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Lemayeur, M.C type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003191 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 november 2001, wordt, met ingang van 1 september 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van Der type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003200 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2001, wordt, met ingang van 1 juni 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Awouters, J., type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003172 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 juni 2001, wordt, met ingang van 1 september 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Verbraeken, type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003170 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2001, wordt, met ingang van 1 oktober 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Neyrinck, E.G type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003169 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting overde toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2001, wordt, met ingang van 1 juli 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Doclo, W.A., dire type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003319 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 maart 2001 wordt, met ingang van 1 september 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Christiane, J. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003321 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 2 februari 2001 wordt, met ingang van 1 augustus 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Tallaert, G. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003168 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2001, wordt, met ingang van 1 juli 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Buyl, A.F., eers type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003202 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag2005/03202 Bij koninklijk besluit van 10 december 2001, wordt, met ingang van 1 november 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Lejeune, M.S.J., directeur bij ee type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003177 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001, wordt, met ingang van 1 augustus 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Bergmans, J.T.A.H., eerstaanwezend inspecteur bij een type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003185 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 12 september 2001, wordt, met ingang van 1 maart 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Inghels, C.A., gewestelijk directeur bij een fiscaal bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003180 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douaneen accijnzen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001, wordt, met ingang van 1 februari 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Francken, J.A., eerstaanwezend inspecteur bij een fisca type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003171 bron federale overheidsdienst financien Algemeen Secretariaat. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2001, wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 15 februari 2001, ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Timmermans, P.E.A., adviseur van financiën. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003194 bron federale overheidsdienst financien Algemeen Secretariaat. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 november 2001, wordt, met ingang van 1 mei 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Amant, J.J., vertaler-directeur, die aanspraak heeft op rustpensioen en gem type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003197 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2001, wordt, met ingang van 1 april 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vervliet, U.R., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003166 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2001, wordt, met ingang van 1 augustus 2001, ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Huygens, F.R., hypotheekbe type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005022322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke en experimentele projecten in verband met acute pijn bij kinderen type koninklijk besluit prom. 12/04/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005011194 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie, werking, vergoeding en incompatibiliteitsregels van het Interministerieel Comité voor de Distributie bedoeld bij artikel 11, § 1, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van h type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005000109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. 09/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005000129 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003175 bron federale overheidsdienst financien Hoofdbestuur van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 juli 2001, wordt, met ingang van 1 januari 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Ooms, H.A.A.T., auditeur-generaal, dienstchef, die aanspraak heeft type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003181 bron federale overheidsdienst financien Hoofdbestuur der douane en accijnzen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001, wordt, met ingang van 1 februari 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Brolet, R.L.J.G., directeur, die aanspraak heeft op rus type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003318 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 6 maart 2001 wordt, met ingang van 1 september 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Delodder, R.H., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal b

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005021048 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 23/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005021047 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 14/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005022289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 2003 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de type ministerieel besluit prom. 16/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005035405 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van verenigingen voor de paardenfokkerij type ministerieel besluit prom. 23/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005021049 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vastelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 06/04/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een bijzondere en een afzonderlijke vergoeding in geval van opzettelijke gewelddaden tegen leden van de politie- en hulpdiensten type ministerieel besluit prom. 31/01/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005035403 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 december 1999 houdende het reglement van de lenings-, verkoop- en huurhulpverrichtingen van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen in het kader van het fonds B2 type ministerieel besluit prom. 16/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005035406 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning en subsidiëring van verenigingen van varkensfokkers

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 15/04/2005 numac 2005035418 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2000 betreffende de organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005200948 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 tot benoeming van de leden van de "Conseil wallon des établissements de soins" type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005200950 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 februari 2005 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Adviescommissie inzake verslavingen type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005200945 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 oktober 2002 tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van het Begeleidingscomité van de centra voor levens- en gezinsvragen, gewijzigd bij de besluiten van de type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005200949 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon du troisième âge" type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005200942 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 oktober 2002 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de "Commission consultative wallonne de l'aide sociale aux justiciables" , gewijzi type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005200943 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en de secretaris van het Begeleidingscomité van de gewestelijke centra voor de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005200947 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 oktober 2002 tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de « Conseil régional des services de santé mentale » type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005200941 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de kamer van beroep van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005200944 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 mei 2004 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Erkennings- en Adviescommissie van de diensten voor sociale insluiting

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/04/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wijziging van de omzendbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt van 8 februari 1989 betreffende de toekenningsmodaliteiten van de bijzondere vergoedingen in geval van opzettelijke gewelddaden tegen leden van de politie- en hulpdien

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003328 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 420,

document

type document prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003186 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk van 12 september 2001, wordt, met ingang van 1 maart 2002, eervol ontslag uitzijn ambt verleend aan de heer Barremaeker A.C., hy

erratum

type erratum prom. 30/12/2004 pub. 15/04/2005 numac 2005035428 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005. - Erratum type erratum prom. 24/12/2004 pub. 15/04/2005 numac 2005035427 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005035423 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 maart 2005 wordt Mevr. Hilda Bertrand, Provinciegouverneur van Limburg, benoemd tot Grootofficier in de Kroonorde . Zij neemt de rang in de Orde in op de datum verme(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005009284 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1, vanaf 1 januari 2006 ; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Binche : 1; - hoofdsecretaris van het parket : - v(...) - van het arbe

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005009283 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 april 2005, dat in werking treedt op 30 april 2005, is aan de heer Gonthier, W., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Kontich. Het is hem Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005009285 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 mei 2004, in werking tredend op 30 april 2004, is de heer Gilliams, R., griffier bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen la Bij konink

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003199 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2001, wordt, met ingang van 1 juni 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van Overberghe, J.K., directeur-generaal, die aanspraak heeft op rus type document - thesaurie prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003184 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 12 september 2001, wordt, met ingang van 1 januari 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Bodart, G.H.J.C.G., directeur, die aanspraak heeft op rustpensio type document - thesaurie prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003203 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2001, wordt, op haar aanvraag, met ingang van 1 april 2001, ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Chabot, C.C.G., attaché van financiën.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005200972 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** sociaal controleur voor de Rijksdienst voor Sociale **** (****04830). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. ****, ****, 4590 ****. 2. ****, ****(...) 3. ****, type bericht van selor prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005200991 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch assistenten (niveau C) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG05015) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twe(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005200993 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs van Financiën (niveau A) voor de Studie- en Documentatiedienst van de FOD Financiën (ANG05807) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldi(...) Toelaa type bericht van selor prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005200992 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige paramedici (niveau B) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (AFG05007) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bl(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005200973 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** sociaal controleur voor de Rijksdienst voor Sociale **** (****04830) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. ****, ****, 8560 **** 2. OOMS, ****(...) 3. ****, KRIS

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005020034 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 15 april 2005 en om 14 u. 30 m. (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel (...) - Voorstel van ordonnantie (van de heren Olivier de Clippele, Alain Destexhe en Mevr. type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005020033 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 15 april 2005, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Voorstellen van aanbevelingen. - Voorstellen van aanbevelingen betreffende het negende versl(...) - Rapporteurs : Mevr. Nadia El Yousfi en de heer Jan Béghin. - Herv

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003215 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting nr. 586 van 18 maart 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003216 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 570 van 18 maart 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003214 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting nr. 456 van 10 maart 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003213 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting nr. 278 van 15 maart 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003189 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2001, wordt, met ingang van 1 september 2001, eervol ontslag uit zij ambt verleend aan de heer Joye, J.L.A., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur type document - kadaster prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003201 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2001, wordt, met ingang van 1 juni 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Richard, J.E.C., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur te type document - kadaster prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003195 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 november 2001, wordt, met ingang van 1 mei 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Grosjean, H.L.P.G., eerstaanwezend inspecteur bij het fiscaal best type document - kadaster prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003183 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag2005/03183 Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2004, wordt, met ingang van 1 februari 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Morain, A.C.H., directeur bij een fiscaa type document - kadaster prom. -- pub. 15/04/2005 numac 2005003179 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001, wordt, met ingang van 1 november 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Zwisselberger, L.A., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaa
^