B.S. Index van de publicaties van 25 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005009299 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 7 april 2005, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en Mevr. ****, ****, geboren **** **** **** type wet prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005009297 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 april 2005 is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** **** ****, **** type wet prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005009296 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 april 2005, is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** **** ****, **** type wet prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005009221 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 4 maart 2005 is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005002050 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 7 april 2005 wordt de heer Maes Peter, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaat Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005021055 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Aanduidingen Bij koninklijk besluit van 26 maar 2005 dat uitwerking heeft met ingang van 1 mai 2005, wordt de heer Velle, Karel, geboren op 25 januari 1959, aangeduid als houder van een managementfuncti Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005002049 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie **** eretekens Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2004 wordt het burgerlijk ereteken aan de **** ambtenaren toegekend : Voor 35 jaar dienst Het Kruis 1**** klasse : Mevr. DE ****, **** ****. ****., administratief **** ****. ****, type koninklijk besluit prom. 18/02/2005 pub. 25/04/2005 numac 2005022213 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de gewone en plaatsvervangende secretaris in de Nederlandstalige raad van beroep van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005021056 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 26 maart 2005 worden de hiernavermelde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister benoemd, met ranginneming op 15 november 2004 : Leopoldsorde Ridder Mevr. Zij zal het bur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005021058 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Aanstellingen Bij ministerieel besluit van 4 april 2005 wordt de heer De Smedt, Raphaël, hoofd van een departement bij de Koninklijke Bibliotheek van België, belast met de uitoefening van het hoger amb De uit type ministerieel besluit prom. 14/04/2005 pub. 25/04/2005 numac 2005009295 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 33 en 54 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005022216 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Orthopedie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 25 februari 2005, wordt Dokter BURSSENS Peter, uit Gent, erkend als geneesheer-specialist in de Orthopedie, benoemd tot lid v type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005022207 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Gynaecologie-verloskunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 24 februari 2005, wordt Dokter STEVENS, Karolien, uit Antwerpen, erkend als geneesheer-specialist in de Gynaeco type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005022218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Anesthesiologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 25 februari 2005, wordt Dokter Herregods, Luc, uit Kluisbergen, erkend als geneesheer-specialist in de Anesthesiologie, type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005022206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Klinische biologie. - Benoeming van drie leden Bij ministerieel besluit van 24 februari 2005, worden Dokter DE MOERLOOSE, Kaat, uit Zingem, Dokter LEMMENS, Ann uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver en type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005022205 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Orthopedie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 24 februari 2005, wordt Dokter DEREYMAEKER, Greta, uit Oud-Heverlee, erkend als geneesheer-specialist in de Orthopedie, benoe type ministerieel besluit prom. 16/04/2005 pub. 25/04/2005 numac 2005022335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag van een revisor bij de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005022217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de intensieve zorg. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 25 februari 2005, wordt Dokter Laterre, Pierre-François, uit Schaarbeek

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005031128 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2003, wordt de heer Llabret, Christobal, attache bij de dienst van het Bestuur Uitrusting en Vervoer / Directie Huivesting, gemachtigd aanspraak te maken op het (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005031127 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 mei 2004, wordt de heer Tarpataki, Paul, geneesheer bij de dienst van de Secretaris-generaal / Directie Human Ressources Management en Vorming, gemachtigd aanspraak t(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2005 pub. 25/04/2005 numac 2005035455 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 2 april 2004 betreffende de erkenning en financiële ondersteuning van toeristisch-recreatieve projecten en strategische plannen

document

type document prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005011186 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de distributienetbeheerders voor aardgas goed, geldig voor de hierna aangeduide periode Tarieven distributie aardgas (opgelegd doo(...) GASELWE

erratum

type erratum prom. 07/11/2003 pub. 25/04/2005 numac 2005031142 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de erkenning en de toekenning van subsidies aan de diensten voor opdrachten inzake bijstand aan de slachtoffers en aan hun naasten, enerzijds, en aan de verdachten en in vrijheid gestelde veroordeelden en aan ex-gedetineerden en aan hu

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 11 april 2005 wordt de heer Rondas, Herman, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee, met ingang van 28 december type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005000228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 11 april 2005 wordt de heer Crispel, Marc, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Sint-Pieters-Leeuw, met ingang van 1 oktober 2004. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005000226 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 11 april 2005 wordt de heer Vanhauwere, Jan, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Herent/Kortenberg, met ingang van 14 december 2004.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005018044 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van één Nederlandstalig adjunct-auditeur tolk Belangrijk bericht Deze oproep tot de kandidaten annuleert en vervangt de oproep tot de kandidaten die bekengemaakt werd in het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2005. Aan de geïn(...) De Hoge

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005009321 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 15 april 2005 is aan Mevr. Georges, M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Namen. Het is haar vergund Het beroe type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005009320 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 april 2005, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel voor een termijn van vijf jaar : de her - Bleiman, C

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005000150 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 11 april 2005, genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de mutualiteit "Landsbond der Christelijke Mutualiteiten" te Brussel om in het g Bij koninklijk b

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005011205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 05/0019 : Media Communication SAS/Librairies du Savoir S.A. Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Volgens de

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005054281 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Colin, Maurice Colin, Maurice, geboren te Templeuve op 18 februari 1922, wonende te D Alvorens te b

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 25/04/2005 numac 2005011188 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch instituut voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig
^