B.S. Index van de publicaties van 29 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005022334 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 24 maart 2005 en in uitvoering van artikel 22,4°bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voo Interp type wet prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005201172 bron ministerie van het waalse gewest Bekendmaking gedaan ter uitvoering van artikel 2, type wet prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005201171 bron ministerie van het waalse gewest Bekendmaking gedaan ter uitvoering van artikel 2, type wet prom. 07/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005003413 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro type wet prom. 24/02/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005015048 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende uitlevering, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (2) type wet prom. 24/02/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005015045 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003248 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 30 april 2002 wordt, met ingang van 1 november 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Cornelissen, type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005022325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003262 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2002 wordt, met ingang van 1 december 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vandevyver, W. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003263 bron federale overheidsdienst financien Administration van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2002 wordt, met ingang van 1 december 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Hoefman, E.K. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003252 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002, wordt, met ingang van 1 november 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van Pelt, G.A type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003276 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2002, wordt, op haar aanvraag, met ingang van 20 juni 2002, ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Dossche, C type koninklijk besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005014077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003245 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 30 april 2002 wordt, met ingang van 1 november 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van De Maele type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003228 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 januari 2002 wordt, met ingang van 1 februari 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Simal, A.L. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003250 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002 wordt, met ingang van 1 augustus 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Smisdom, J.H.F type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003224 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 januari 2002 wordt, met ingang van 1 juli 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vander Schuere type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003231 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 3 februari 2002 wordt, met ingang van 1 augustus 2002, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Sterckval, J type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003230 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 3 februari 2002 wordt, met ingang van 1 augustus 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Lefebvre, G type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003249 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 30 april 2002 wordt, met ingang van 1 november 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Peeters, J.G type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003247 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 30 april 2002 wordt, met ingang van 1 november 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Renders, R.A type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003221 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 januari 2002 wordt, met ingang van 1 juli 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Spiegelaere type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003281 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt, met ingang van 1 maart 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Rycke, A. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003290 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de tegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2002 wordt, met ingang van 1 april 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Wauters, F.J., h type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005022312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank te Dendermonde. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 28 april 2003, wordt aan de heer H. Joos, wonende te 9100 Sint-Niklaas, die op 28 april 2003 de leeftijdsgrens voor de Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005022309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof te Gent. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 2 augustus 2003, wordt aan de heer N. Verhasselt, wonende te 9900 Eeklo, die op 2 augustus 2003 de leeftijdsgrens voor de uitoefenin Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005022314 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof te Brussel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 juni 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 8 januari 2003, wordt aan de heer G. Fievet, wonende te 6511 Beaumont, die op 8 januari 2003 de leeftijdsgrens voor de uitoefening van Hij word type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005022311 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof te Gent. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, dat in werking treedt op 11 oktober 2003, wordt aan de heer W. Debouver, wonende te 8760 Meulebeke, die op 11 oktober 2003 de leeftijdsgrens voor de uitoefening van zij Hij word type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005022316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank te Bergen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 juni 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 27 september 2002, wordt aan de heer L. Marin, wonende te 7021 Havré, die op 27 september 2002 de leeftijdsgrens voor de uitoefen Hij wo type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005022313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof te Gent. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 juni 2003, dat in werking getreden is op 23 juli 2003, wordt aan de heer J. Dumon, wonende te 8620 Nieuwpoort, die op 23 juli 2003 de leeftijdsgrens voor de uitoefening van zijn ambt h Hij word type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005022310 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof te Brussel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, dat in werking treedt op 4 oktober 2003, wordt aan de heer P. Geurts, wonende te 3078 Meerbeek, die op 4 oktober 2003 de leeftijdsgrens voor de uitoefening van zijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003297 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 november 2002, wordt, met ingang van 1 mei 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Backer, E.L., type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003268 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2002 met ingang van 1 mei 2002, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Rogister, C.A.C.M., eerstaan type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003311 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 december 2002 wordt, met ingang van 1 juni 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Michiels, W.L., type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003298 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt, met ingang van 1 januari 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Hertveldt, M type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003306 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt, met ingang van 1 maart 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Lemaire, G.E.A type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003294 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2002 wordt, met ingang van 1 januari 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Bonheure, L.A. type koninklijk besluit prom. 15/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005003410 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2005 van zilveren herdenkingsmuntstukken van 10 EURO en van gouden herdenkingsmuntstukken van 100 EURO type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003264 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2002 wordt, met ingang van 1 januari 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Corael, L.U., e

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201177 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005015063 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdrac type ministerieel besluit prom. 15/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201176 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 15/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201174 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 10/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201157 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 27/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005003418 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 15/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201175 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 15/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201173 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 13 van organisatieafdeling 11 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 30/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005014083 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van sommige documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals gewijzigd bij het koninklijk b type ministerieel besluit prom. 03/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005000269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot oprichting van de Commissie beveiligd vervoer ter vervanging van het ministerieel besluit van 3 juli 2001 tot oprichting van de Commissie betreffende het waardevervoer type ministerieel besluit prom. 14/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201179 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 15/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005003409 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de gedenkmunten van 10 EURO ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de Derby der Lage Landen en van de 60e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog en van 100 EURO ter gelegenhei

decreet

type decreet prom. 22/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005035508 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005201164 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 30 maart 2004 in zake het openbaar ministerie en de c.v.b.a. P & V Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen « Schendt a type bericht prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005201165 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 april 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 april 2005, he Die zaak

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005000247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 14 april 2005 wordt de heer Van Thienen, Jean-Pierre, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Zaventem, met ingang van 17 december 2004. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 14 april 2005 wordt de heer Van Asch, Jan, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Berlaar/Nijlen, met ingang van 1 maart 2005. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005000246 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 14 april 2005 wordt de heer De Maesschalck, Wim, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Buggenhout/Lebbeke, met ingang van 1 oktober 2004. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005000254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 14 april 2005 wordt de heer Lanssens, Willy, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Evergem/Assenede, met ingang van 19 december 2004.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005009337 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de federale bemiddelingscommissie Er zal worden overgegaan tot de aanwijzing van de leden van de federale bemiddelingscommissie, ingesteld bij artikel 1727 van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd b De fed type vacante bettreking prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005009342 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : 1; - adjunct-griffier : - bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne : 1; - bij het vredegerecht : - van he - van het kanton Thui

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005009340 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 april 2005 is Mevr. Nackaerts, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar, met ingang van Bij m type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005009343 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het twaalfde kanton Antwerpen, Mevr. Roos, N., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton. Dit besluit treedt Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005201163 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 15 maart 2005 in zake het openbaar ministerie tegen S. D'Herde, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « Schen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/01/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005033032 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot instelling van een Adviesraad voor Gezondheidspromotie

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005041704 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 318e AANVULLING Bijwerking op 11 april 2005 BERICHT De Federale Overheidsdienst Financiën geeft bij het begin van ieder jaar een bijgewerkte lijst uit van de geregistreerde aannemers. Daarenbo 1. nieuw geregistreer

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005015062 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 20 april 2005 hebben H.E. de Heer Armando Ortuno Yanez, de Heer Saeed Khalid, de Heer Kakadjan Mommadov en de Heer Pablo Garido Arauz, de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te H.E.

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005201192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005009341 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Leuven De aanwijzing van de heer Debrye, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 29 april 2005.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005201191 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-deskundigen-programmeurs (niveau B) voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en het M(...) Na d type bericht van selor prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005201189 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatici-projectleiders (niveau A) voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en het Min(...) Na d type bericht van selor prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005201190 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-deskundigen-helpdesk (niveau B) voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en het Minis(...) Na d type bericht van selor prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005201188 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatici-functioneel analisten (niveau A) voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en (...) Na d type bericht van selor prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005201187 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatici-systeembeheerders (niveau A) voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en het (...) Na d

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003277 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2002, wordt, met ingang van 1 oktober 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Preaux, M.J.C., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal best type document - kadaster prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003226 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 januari 2002, wordt, met ingang van 1 juli 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Cornet, J.-M.JB, eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur type document - kadaster prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003287 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2002 wordt, met ingang van 1 december 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Dreze, J.M.E.J.G., directeur bij een fiscaal bestuur te Luik, di type document - kadaster prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003304 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt, met ingang van 1 mei 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Burnonville, G.M.E.J., gewestelijk directeur bij een fiscaal best type document - kadaster prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003229 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 januari 2002, wordt, met ingang van 1 april 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Guebs, F.J.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur type document - kadaster prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003282 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2002, wordt, met ingang van 1 juli 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Deferm, R.L.A., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuu type document - kadaster prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003286 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt, met ingang van 1 maart 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Sauviller, G.M.O.K.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal type document - kadaster prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003227 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 januari 2002, wordt, met ingang van 1 juli 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Wiame, H.A.E.J.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestu type document - kadaster prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005003309 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 december 2002 wordt, met ingang van 1 november 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Wouters, E.E.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal best

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 29/04/2005 numac 2005040304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2005 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 2005, 117,68 punten bedraagt, tegenover Het gezo
^