B.S. Index van de publicaties van 3 mei 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005009312 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het strafrecht en de strafrechtspleging, teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005009300 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel Bij koninklijk besluit van 18 maart 2005 is Mevr. Ellen Baten, psycholoog bij het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, in vast verband benoemd en zi Bij konin type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003291 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2002 wordt, met ingang van 1 juli 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Storms, R.A., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestu type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003288 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2002 wordt, met ingang van 1 april 2003, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Collart, C.L., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestu type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003284 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt, met ingang van 1 januari 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Valck, P.L., eerstaanwezend inspecteur bij een fisca type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003283 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2002, wordt, met ingang van 1 augustus 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Dekens, N.E.M.S., gewestelijk directeur bij een fisca type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003285 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt, met ingang van 1 maart 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van Overloop, E.E.C.M., directeur bij een fiscaal bestuur type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003265 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2002, wordt, met ingang van 1 januari 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Lestrade, M.C.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003261 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2002, wordt, met ingang van 1 november 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Decorte, J.M.J., gewestelijk directeur bij een fiscaal bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003251 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002, wordt, met ingang van 1 april 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Wulf, R.I.A., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuu type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003260 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2002, wordt, met ingang van 1 november 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Groote, J.H.A., eerstaanwezend inspecteur bij een fisca type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003259 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2002, wordt, met ingang van 1 juli 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Gielen, M.G.P., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003257 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2002, wordt, met ingang van 1 januari 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vermassen, G.N., directeur bij een fiscaal bestuur te Bruss type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003258 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2002, wordt, met ingang van 1 januari 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Dekens, N.E.M.S., gewestelijk directeur bij een fiscaal bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003254 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002, wordt, met ingang van 1 december 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Debrulle, W.A.C.G., gewestelijk directeur bij een fiscaal type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003299 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt, met ingang van 1 september 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Verbruggen, W.F.L., eerstaanwezend inspecteur bij een f type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003305 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt, met ingang van 1 maart 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Lemaire, M.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal be type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003310 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 december 2002 wordt, met ingang van 1 mei 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Rick, M.G.A., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal be type koninklijk besluit prom. 15/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005011206 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003238 bron federale overheidsdienst financien Administratie van fiscale zaken. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 6 maart 2002, wordt, met ingang van 1 juni 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Clercq, E.A., auditeur-generaal van financiën, die aanspraak heef type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003246 bron federale overheidsdienst financien Administratie van fiscale zaken. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 30 april 2002, wordt, met ingang van 1 november 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aand de heer Salien, V.K.S., auditeur-generaal van financiën, die aanspraak type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003279 bron federale overheidsdienst financien Administratie der pensioenen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 september 2002, wordt, met ingang van 1 april 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Cabay, M.A.M.A., attaché van financiën, die aanspraak heeft op rus type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005012108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2005 wordt aan de heer Dirix, Maurice, op het einde van de maand februari 2005, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003313 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 december 2002 wordt, met ingang van 1 augustus 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vauthier, M.P.M.G., adjunct-adviseu type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003223 bron federale overheidsdienst financien Administratie van fiscale zaken Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 januari 2002 wordt, met ingang van 1 juni 2002, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Bellin, A.J.R., eerste attaché van financiën, die aanspraak heeft op type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003280 bron federale overheidsdienst financien Administratie der pensioenen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2002, wordt, op haar aanvraag, met ingang van 1 augustus 2002, ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Sokolowski, C., attaché van financiën. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003256 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002, wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 30 oktober 2001, ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Catrice, P.B.R.M.M., eerstaanwezend inspecteur bij een type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003300 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 november 2002, wordt met ingang van 1 april 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van den Brande, F., gewestelijk directeur bij een fiscaal be type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003301 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 november 2002, wordt, met ingang van 1 mei 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Smet, O., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuu type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003307 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 december 2002 wordt, met ingang van 1 juni 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Desiron, F.F., directeur bij een fiscaal bestuur te Leuven type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003303 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 november 2002, wordt, met ingang van 1 mei 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Flaba, G.F.O.G., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuu type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003234 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 3 februari 2002 wordt, met ingang van 1 juni 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Coenen, R.J., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003232 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 3 februari 2002, wordt, met ingang van 1 april 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Brouwer, E.P., directeur bij een fiscaal bestuur te Bru type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003220 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 januari 2002 wordt, met ingang van 1 juli 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jacobs, F.A.A., directeur bij een fiscaal bestuur te Antwerp type koninklijk besluit prom. 14/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005022348 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 EUR aan « Inter-Environnement Bruxelles v.z.w. » type koninklijk besluit prom. 14/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005022349 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 45.000 EUR aan « Inter-Environnement Wallonie v.z.w. » type koninklijk besluit prom. 14/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005022347 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 45.000 EUR aan « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen v.z.w. » type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005000661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij r type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005200892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die gesoldeerde buizen vervaardigen, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005200685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1998 type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige o type koninklijk besluit prom. 18/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005003414 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met het oog op de omzetting, inzake roerende voorheffing, van de richtlijn van 22 december 2003 tot wijziging van de richtlijn van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moed type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005200689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot vaststelling van de toekenning van een eindejaarstoelage aan het p type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005200697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997 type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005200698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2 type koninklijk besluit prom. 09/03/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005000128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee koninklijke besluiten van 5 december 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke i type koninklijk besluit prom. 09/03/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005000132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen, zoals bepaald in artikel 119bis, § 6, type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005021059 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de, naar de Vlaamse Gemeenschap overgedragen, Staatsgoederen met betrekking tot de Universiteit Antwerpen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003241 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 8 april 2002 wordt, met ingang van 1 februari 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vantyghem, R.M., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003222 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 januari 2002 wordt, met ingang van 1 maart 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Willems, E.R.T., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003235 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 3 februari 2002, wordt, met ingang van 1 juli 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vangelder, W.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005200778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003278 bron federale overheidsdienst financien Algemeen Secretariaat. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2002, wordt, op haar aanvraag, met ingang van 18 maart 2002, ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Reckinger, N.M., vertaler-revisor. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005003239 bron federale overheidsdienst financien Hoofdbestuur der directe belastingen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 8 april 2002, wordt, met ingang van 1 oktober 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Lamy, M.C.E., auditeur-generaal, diensthoofd, die aanspraak hee type koninklijk besluit prom. 09/03/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon type koninklijk besluit prom. 14/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005022350 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 EUR aan « Brusselse Raad voor het Leefmilieu v.z.w. »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005000224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, gemachtigd om toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en tot het gebruik van het identificatienummer van dat registe type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005201199 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 11 april 2005 wordt de heer Michel Di Silvestro vanaf 11 april 2005 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de binnen de « S.C.R.L. Ipalle » uitgevoerde handelingen tot verwijdering van ziekenhui Bij m type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005201181 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 23 maart 2005 wordt de heer Quentin Mouligneau, woonachtig rue du Luxembourg 26, te 6900 Marche-en-Famenne, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning wordt verleend voor een verleng(...) Bij ministerieel b

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005031144 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 maart 2005, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap, omwille van zijn wetenschappelijke esthetische waarde, de es Voor de raa type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005031147 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 maart 2005, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap, omwille van zijn wetenschappelijke en esthetische waarde, van de Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005031146 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 maart 2005, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap, omwille van zijn wetenschappelijke en esthetische waarde, van de Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005031145 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 maart 2005, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap, omwille van zijn wetenschappelijke en esthetische waarde, de es Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005031150 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels H type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005031151 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openba

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005035480 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 08/10/2004 pub. 03/05/2005 numac 2005035482 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten inzake ontwikkelingseducatie type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005035477 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005035475 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot inhouding van een gedeelte van de werkingsuitkeringen van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 07/01/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005035376 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, 18 maart 1997 houdende vaststelling van de modaliteiten voor aangifte van de opgepompte

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005000219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het vermoeden van illegaal verblijf bij afwezigheid van inreisstempel in het reisdocument van een niet-EU-onderdaan

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005200984 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 maart 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 maart 2005, Die zaak

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005201169 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 73/2005 van 20 april 2005 Rolnummer 3034 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 379 van de programmawet van 22 december 2003, ingesteld door F. Erdal. Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitt wijst na beraad

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005035476 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 : worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan : - de heer BOGAERTS Gaspar, Albert, Jozef , Spelend lid van de Koninklijke Harmonie 'Leo XIII' te (...) worden de Zilveren Palm

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005000209 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vacante betrekking van adviseur-generaal bij de FOD Binnnenlandse Zaken. - Oproep tot kandidaten Er wordt ter kennis van de belanghebbende ambtenaren-generaal gebracht dat één betrekking van adviseur-generaal bij de FOD Binnenlandse Za(...) De benoem type vacante bettreking prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005012107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Maurice Dirix De betrokken organisatie De voord

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005000194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 9 april 2002, wordt de erkenning als beveiligingso Bij mini

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005201203 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalig assistent binnenhuisinrichting (niveau C) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG05002). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage (...) 1. Laerm

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 03/05/2005 numac 2005042404 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand april 2005 Voor de ra
^