B.S. Index van de publicaties van 2 juni 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005040202 bron algemene staat der kredietinstellingen per 28 februari 2005 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikelen 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005003364 bron federale overheidsdienst financien Hoofdbestuur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 16 mei 2003 wordt, met ingang van 1 november 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Sucaet, R.E.J., type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005003376 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 22 juni 2003 wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 1 mei 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Roelants, L., inspecteur-generaal van financiën, die gemachtigd wordt de titel van zijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005003335 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 januari 2003 wordt, met ingang van 1 juli 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van Der Haegen, type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005003332 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 januari 2003 wordt, met ingang van 1 juli 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Deboutte, F.H., type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005003334 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 janauri 2003 wordt, met ingang van 1 mei 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vergote, B.J.J., type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005003348 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 maart 2003 wordt, met ingang van 1 september 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Werbrouck, R type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005003342 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 12 februari 2003 wordt, met ingang van 1 juli 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van Bever, E.O type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005003340 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 januari 2003 wordt, met ingang van 1 juli 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Derclaye, V.F.G type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005003390 bron federale overheidsdienst financien Hoofdbestuur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 september 2003 wordt, op haar aanvraag, met ingang van 1 juni 2001, ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Destrée, A.-F type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005003354 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 1 april 2003 wordt, met ingang van 1 oktober 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Budin, R.M.H.C. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005003362 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 mei 2003 wordt, met ingang van 1 november 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Peeters, R.M.L. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005003349 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervool ontslag Bij koninklijk besluit van 10 maart 2003 wordt, op haar aanvraag, met ingang van 1 maart 2003, ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Bonte, type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005003367 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 16 mei 2003 wordt, met ingang van 1 maart 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Graux, C.L.A.G., d type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005003353 bron federale overheidsdienst financien Administratie van belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 1 april 2003, wordt, met ingang van 1 oktober 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van Vaerenbergh, type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005003339 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 januari 2003 wordt, met ingang van 1 juli 2003, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Rogister, M.E.J., type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005000313 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005000345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Politiediensten. - Loonschaal Bij koninklijk besluit van 22 april 2005 wordt de loonschaal 07 toegekend aan vijftien hogere officieren van de politiediensten voor het toetsingsjaar 2001. De loonschaalverhoging naar de schaal 07 wordt verleen Eric Cobut, type koninklijk besluit prom. 04/05/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005022404 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005000277 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd type koninklijk besluit prom. 07/04/2004 pub. 02/06/2005 numac 2005200768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging type koninklijk besluit prom. 24/05/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005003514 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005009445 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 24 mei 2005 is de heer Vandenbergh, J., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Dendermonde, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005000296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 juni 2004 betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005003399 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 december 2003 wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 1 september 2003, ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Verco type koninklijk besluit prom. 24/05/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005003515 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel heeft, voor de toepassing van artikel 104, 3°, j , van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005031180 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 4 mei 2005 werd het ministerieel besluit van 13 januari 1999 gewijzigd ten gevolge van een bijkomende erkenning als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen toegekend aan de firma Ro type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005031178 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 3 mei 2005 werd de N.V. Kalis erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 5 jaar. type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005022406 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations. - Raad van beheer. - Ontslag en benoeming van e Bij type ministerieel besluit prom. 12/04/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005200382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair Leercomité voor de landbouw type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005031182 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 18 april 2005, werd de B.V.B.A. Wallonie Assainissement Surveillance et Controles erkend als adviesbureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van 15 jaar die loopt vana(...) De erkenn type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 14 oktober 2003 houdende de lijst van ambtenaren belast met de adviezen inzake technopreventie erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 24/05/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005201385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2005 tot oprichting van het Paritair leercomité voor de houtnijverheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005031177 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 5 april 2005, werd de B.V.B.A. Environmental Stratical Advice erkend als adviesbureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de ke(...) De erkenni

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005031184 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/05/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005031190 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Gemeente Oudergem tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 17 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 20 mei 1960 en gewijzigd bij koninkli

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005035613 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005201481 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 mei 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 mei 2005, is ber Die zaa

bijakte

type bijakte prom. 22/04/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005014091 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijakte nr. 9 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen

document

type document prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005022408 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations. - Raad van beheer. - Hernieuwing van sommige ma Bij type document prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005201389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Bij besluit van de 1. als type document prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005201388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Antwerpen Bij besluit van de Directeur-generaal van 11 mei 2005, dat in werking treedt de dag waarop h worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005201408 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de vormingseenheid "Wireless netwerk" gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005201398 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van twee afgevaardigden van de Regering bij het Nationaal Fonds voor wetenschappelijk onderzoek en het Beheerscomité van de fondsen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005201409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Opleider in de alfabetisering" gerangschikt op het niveau van het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale p type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 02/06/2005 numac 2005201362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005201435 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Behanger-stoffeerder » gerangschikt op het niveau van het lager secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005201406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 januari 2004 houdende aanwijzing van de leden van de GPBHO-Commissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005201405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van de graden van kandidaat in de architectuur en architect type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005201384 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor de erkenning van de arbeidsgeneeskundige diensten. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 april 2005, artikel 1, 2°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 mei 2004 tot

arrest

type arrest prom. 12/04/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005003508 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005009446 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 22 december 2004 werd de heer Godin, H.-P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik aangewezen, vanaf 1 juli 2005, om het ambt van plaatsv

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005022407 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch Comité voor de zeelieden ter koopvaardij, ingesteld bij het Fonds voor arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 april 2005 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan de Bij h

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005009448 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 december 2004 is de heer Godin, H., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, in ruste gesteld op datum van 30 juni 2005. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel Hij wordt, type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005009447 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 24 mei 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 12 mei 2005, zijn volgende verenigingen van licentiaten in het notariaat erkend voor een termijn van drie jaar : Vereniging Nederlandst « Associ

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/03/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005033048 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende aanwijzing van vastleggingscontroleurs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/03/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005033047 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende aanwijzing van bijkomende rekenplichtigen van de uitgaven van de thesaurie van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/04/2004 pub. 02/06/2005 numac 2005033046 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende vastlegging van de criteria voor het uitbrengen van een advies m.b.t. de aanvragen inzake ontwikkelingssamenwerking

document

type document prom. 10/03/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005033045 bron ministerie van de duitstalige gemeenscha Besluit van de Regering houdende vastlegging van de werkwijze van de jury's voor taalexamens en van de organisatie van de examens afgelegd vóór deze examencommissies

registratie

type registratie prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005031179 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 10 mei 2005 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « Kouki Recup B.V.B.A. » » gelegen te Welzijnstraat 9, te 1070 Brussel, geregistreerd onder het nummer ENRVHU

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005020054 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 3 juni 2005, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingneming. - Voorstel van resolutie (van de heren Joël Riguelle, Hervé Doyen, Mahfo(...) 2. Voorstel van ordonnantie, voorstel van resolutie en voorstel tot type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005020055 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 3 juni 2005 (Zaal van de plenaire vergaderingenn Lombardstraat 69) 1. Ontwerpen van ordonnantie en voorstel tot wijziging van het reglement.(...) - Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Kaderovereenkom

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 02/06/2005 numac 2005011242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE C/C - 05/0029 : De Persgroep N.V./Rossel & Cie S.A./Uitgeversbedrijf Tijd Op 25 mei 2005 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmel Volgens de
^