B.S. Index van de publicaties van 23 juni 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/05/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005009489 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 16/03/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005009492 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 16/03/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005009491 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 16/03/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005009490 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/06/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005014104 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005014096 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau A van de ambtenaren in de afzonderlijke personeelsformatie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005000185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties en v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/06/2005 numac 2005002076 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 31 mei 2005, wordt de heer Jean-Marc Descamps, ambtenaar van de klasse A3 , bevorderd tot de klasse A4 (oude graad van informaticus-directeur) i(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de R type ministerieel besluit prom. 08/06/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005035738 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen die hinder ondervinden als gevol

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005035712 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 11, § 1, 13° en § 7, 33 en 33bis van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005035667 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 17, § 4bis, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, tot wijziging van het besluit van 15 maart 2002 van de Vlaa

decreet

type decreet prom. 13/12/2004 pub. 23/06/2005 numac 2005031169 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 13/12/2004 pub. 23/06/2005 numac 2005031167 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2004

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/06/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief inzake het koninklijk besluit van 22 april 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhoud

document

type document prom. -- pub. 23/06/2005 numac 2005201605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor toeristische attracties Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 juni 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 26 mei 2005 : 1. als vertegenwoor

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2005 numac 2005000398 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 13 juni 2005 wordt de heer Vandepitte, Claude, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Ardooie, Lichtervelde, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wingen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2005 numac 2005035711 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 30 mei 2005 : worden benoemd tot Officier in de Kroonorde : - JANSSENS Agnes, adjunct van de directeur ; - VAN HIJFTE Marie-Anne, adjunct van de dire(...) - WEYNS Maria, adjunct type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2005 numac 2005000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 13 juni 2005 wordt de heer Truyens, Patrick, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo, met ingang van 1 maart 200 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2005 numac 2005000397 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 13 juni 2005 wordt de heer Debaets, Roland, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Aalter-Knesselare, met ingang van 21 februari 2005. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2005 numac 2005000395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 13 juni 2005 wordt de heer Ketels, Jean, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Hamme-Waasmunster, met ingang van 12 januari 2005.

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 13/06/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005003527 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten houdende het reglement van de openbare loterijen die door de Nationale Loterij worden georganiseerd onder de naam « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 », « Euro Millions », « Super Lott
^