B.S. Index van de publicaties van 14 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/12/2005 numac 2005024003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fusie van ziekenfondsen en goedkeuring van statuten In toepassing van de artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controledienst de fusie, op 1 januari 2006, goe Deze fu

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005012358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeids- overeenkomst van 12 j type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005202706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werkgevers en de werknemers van de type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005203122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1999 type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005203112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duit type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2005 numac 2005012690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 november 2005, wordt de heer Groeninckx, Paul, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof van Brussel. type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005203124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen vanaf type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005203101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de validatieprocedure beveiligde ruimte/zone met betrekking tot he type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005011468 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het typecontract voor huwelijksbemiddeling type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005011467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Havenarbeid type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005011466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Ledernijverheid type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005203123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het derde en vierde kwart type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005203100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toepassingen van de individuele beroepsopleiding in de onderneming type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005202761 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brugpensioen vanaf 5 type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005000753 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de rechtspleging voor de Raad van State inzake de tuchtregeling van toepassing op de vaste leden van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005012322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de uurlonen van de werklieden die technische slagerij, s type koninklijk besluit prom. 01/09/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005012354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002, tot type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005012357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005202701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005012301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005000754 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1993 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005202700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de vaststelling van de methodes van voorafgaande informatie en van type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005202642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende het bijkomend pensioen type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005202490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/12/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005023077 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2005 numac 2005203304 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 15 november 2005, dat op 15 november 2005 in werking treedt, wordt de b.v.b.a. Atlantae voor een periode van twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening werving en selectie. Deze erk

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005203340 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, voor het jachtseizoen 2005-2006, van het besluit van de Waalse Regering van 17 mei 2001 tot vaststelling van de openings-, sluitings- en schorsingsdatums van de jacht, van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2006

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/12/2005 numac 2005203309 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 november 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 novemb b. Bij v type bericht prom. -- pub. 14/12/2005 numac 2005203308 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 november 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 novem b. Bij type bericht prom. -- pub. 14/12/2005 numac 2005203310 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 november 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 november Die zaak

erratum

type erratum prom. 31/08/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005012688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Erratum type erratum prom. 15/05/2003 pub. 14/12/2005 numac 2005023019 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2005 numac 2005011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 25 mei 2005 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer Jacques Schyns, adviseur bij Officier De here type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2005 numac 2005023041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Raad voor implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 november 2005, dat in werking t Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2005 numac 2005023045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 november 2005, dat Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/12/2005 numac 2005012689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Paul Groeninckx De betrokken organisaties word De voor

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 14/12/2005 numac 2005012654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
^