B.S. Index van de publicaties van 20 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005023059 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden Het beheerscomité, Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 18, eerste lid; G Gelet op het type wet prom. 11/03/2004 pub. 20/12/2005 numac 2005015159 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Internationale Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures, gedaan te Kyoto op 18 mei 1973, gedaan te Brussel op 26 juni 1999. - Addendum (2) (3) type wet prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005041312 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/12/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005014211 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 03/12/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005023060 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan sommige erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging in het kader van een project ter bevordering van de communicatie tussen zorgverstrekkers betrokken bij de zorg voor oudere afhankelijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 3 december 2005, wordt de heer Philippe Brouwers, referendaris, gemachtigd een opdracht van expert uit te voeren bij de Ministeries van Burkina Faso van 21 tot 25 novem type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005000736 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 3 december 2005, wordt de heer Philippe Brouwers, referendaris bij de Raad van State, gemachtigd om, tijdens het academiejaar 2005-2006, als docent de cursus « Fondeme type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 3 december 2005, wordt de heer Paul Lewalle, Staatsraad, gemachtigd een opdracht uit te voeren bij de Raad van State van de Algerijnse Republiek ter gelegenheid van een type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005007300 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader der reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 5701 van 21 oktober 2005, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op dez type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005000755 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 7 december 2005, wordt de heer Denis Delvax, adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, tijdens de academiejaren 2005-2006 en 2006-2007, ten belope van 30 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005021159 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 13 juni 2005 wordt aan de heer Hannick, Pierre, geboren op 7 december 1940, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van hoofd van een afdeling van het Algemeen Rijksa De betro type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005007301 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Uitgang van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 5702 van 21 oktober 2005, houden op, wegens leeftijdsgrens, deel uit te maken van het reservekader op 31 december 2005 : **** **** **** ****. **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005007302 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit ****. 5703 van 21 oktober 2005, wordt kolonel **** ****. ****, op 12 september 2005, voor de duur van zijn opdracht aangesteld in de graad van brigadegeneraal, om het ambt van Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005007305 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verlening van het brevet van ingenieur van het militaire materieel aan lagere officieren Bij koninklijk besluit ****. 5709 van 31 oktober 2005 : Landmacht Wordt het brevet van ingenieur van het militair materieel verleend Wordt het brevet type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005007303 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van korps **** koninklijk besluit ****. 5705 van 21 oktober 2005, worden de onderluitenants ****. ****, ****. ****, ****. **** De ****, ****. ****, ****. ****, en de luitenant ****. ****, van het korps van het licht **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005003839 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 25 november 2005 wordt eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 oktober 2005 aan de heer Bruno Mennig, eerste attaché van financiën. Het is betrokkene vergund zijn pensioen type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005202793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de D type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005007304 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functies Ontslagen. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 5707 van 21 oktober 2005 : Wordt luitenant-generaal ****.-****. ****, **** van de Koning, op 3 oktober 2005 ontslagen uit het ambt van **** **** **** type koninklijk besluit prom. 13/12/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005014210 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht De Post type koninklijk besluit prom. 13/12/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005014214 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de eerste wijziging van het vierde beheerscontract gesloten tussen De Post en de Staat type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005000793 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen van waardevervo type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005012293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het halftijds brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005012304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar in type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005202614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar voor type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005202789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005202723 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 13/12/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005014213 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het vierde beheerscontract gesloten tussen DE POST en de Staat type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005202784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, met betrekking tot het "Fonds voor bestaanszeke type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005202647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de terugbetaling van de kosten voor dienstreizen met ei type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005202877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005202713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vervoerskosten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005007309 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functies. - Ontslag. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit ****. 86850 van 23 november 2005 : **** brigadegeneraal ****. ****, ontslagen uit het ambt van adjunct-directeur van de militaire coördinatie bij de cel **** **** **** type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005203332 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2005, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 oktober 2005, wordt Mevr. Béatrice Jerouville op 1 februari 2004 in vast verband benoemd tot attaché. Bij ministerieel besluit van 14 Bij ministeri type ministerieel besluit prom. 28/11/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005011481 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van elke afdeling van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005000774 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 7 december 2005 wordt de heer Patrick Ronvaux, auditeur, gemachtigd om deel uit te maken van de examencommissie van een wervingsexamen voor gemeentesecretaris dat g type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005203333 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 17 november 2005 wordt het stedenbouw- en milieubestek goedgekeurd voor de uitvoering van het gebied voor gemengde bedrijfsruimten te Moeskroen (blad 29/5S) van(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/11/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005031452 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 oktober 2000 betreffende de instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde fauna en flora, het besluit van de Brus

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005203348 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van artikel 259/3 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005023058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dienst « Contractueel Onderzoek », deelt mede dat zij een openbare oproep lanceert voor het indienen van toelage-aanvragen inzake voedselveiligheid, sanitair Bij

document

type document prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005023044 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Akkoord tussen de bevoegde autoriteiten van het Koninkrijk België en de Republiek der Filippijnen betreffende de toepasselijke wetgeving voor personen die tewerkgesteld zijn aan boord van een schip dat vaart onder de vlag van een van beide Staten type document prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005000745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Voorzitterschap Op 8 november 2005, heeft de algemene vergadering van de Raad van State de heer Voorzitter Robert Andersen tot Eerste Voorzitter verkozen. Op 22 november 2005 heeft de heer Eerste Voorzitter Robert Andersen

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005007298 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. Bevorderingen in de catégorie van lagere officieren van het reservekader. - Erratum In het Belgisch **** ****. 344 van 9 november 2005, bladzijde 48095, 2de paragraaf, dient men te lezen : « In de graad van kapitein in he type erratum prom. 26/09/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005003832 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het statuut van de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005007299 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van hoofdofficieren in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 5699 van 21 oktober 2005 wordt brigadegeneraal van het vliegwezen ****. ****, benoemd in de graad van generaal-majoor van he Bij **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005029315 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 november 2005 wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde de heer Vermandel, Pierre François Léon, pseud. Hij zal ra type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005021158 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Benoemingen in de Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 14 november 2005 werden : Leopoldsorde Commandeur - De heer De Meyer, Christian Paul, werkend lid van de Koninklijke Ac - Mevr. Nahavandi, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005029313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 november 2005 wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : de heer Marlier, Marcel Albert, ber Hij zal rang type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005029314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 november 2005 wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II Mevr. Schoovaerts, Danielle Marie Jac Zij zal rang

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005012711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Robert Boulboulle De betrokken organi De voor

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005002141 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 18 november 2005, wordt de heer Yf Fierens, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Juridische Dienst van de Regie der Gebouwe, met ingang van 1 oktober 2005. Overeenkomstig de ge type benoemingen prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005014201 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2005 wordt de heer Pierre Pirson, in vast verband benoemd tot graad van attaché op 1 september 2005.

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005042012 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005009967 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging vredegerechten van het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde en zevende kanton van Antwerpen Vanaf 1 januari 2006 zullen de diensten van de vredegerechten van het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde en zevende Bolivarplaat

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005012710 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Nijvel Op 1 december 2005, werd de heer Lacroix, Jean, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Nijvel, door de Eerste Voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervang

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005015170 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 23 november 2005 heeft de heer Dominique Moorkens de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Korea te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Antwerpe type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005015169 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 23 november 2005 heeft de heer Sadi Emmanuel Claeys de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Korea te Gent uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Oost-Vlaand type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005015171 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 23 november 2005 heeft de heer Abdelmadjid Naamoune de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-generaal van de Algerijnse Democratische Volksrepubliek te Brussel uit te oefenen, met als consulair

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/12/2005 numac 2005203347 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen **** van **** medewerker externe communicatie (niveau ****) voor **** (****05020). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. ****, ****, 8810 LICHT(...) 2. ****, ****
^