B.S. Index van de publicaties van 25 januari 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/01/2006 numac 2006041301 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/01/2006 pub. 25/01/2006 numac 2006022027 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 25/01/2006 numac 2006000061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005011521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/01/2006 numac 2006200163 bron ministerie van het waalse gewest "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" Bij ministerieel besluit van 20 december 2005 worden de heer Philippe Lebrun en Mevr. Joëlle Huysecom respectievelijk benoemd tot voorz(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/01/2006 numac 2006200103 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening KOMEN-WAASTEN. - Bij ministerieel besluit van 1 december 2005 wordt beslist dat de bedrijfsruimte nr. SAE/MC71, "Atelier Bricoltout" genaamd, te Komen-Waasten, bevattende de percelen gekadastreerd te Komen-Waasten Het plan ligt ter type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/01/2006 numac 2006200126 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 25 november 2005 worden de heren Alphonse Poncelet, eerste assiseant, Gerhard Krings, adjunct en Norbert Schlembach, adjunct, op eigen verzoek overgedragen naar de "Société wallonne des Eaux" type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/01/2006 numac 2006200138 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 13 december 2005, dat uitwerking heeft op 1 oktober 2005, worden Mevr. Bernadette Toussaint alsook de heren Jean-Claude Audier, Danny Baerts, Sylvano Ciscato, Erick Clignet, Francis Collin, Philippe Combli

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006200150 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage XXVI bij het Waterwetboek

decreet

type decreet prom. 15/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006200143 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende invoering van het begrip "lichte vrachtauto" in Titel II van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type decreet prom. 15/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006200144 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van het begrip "lichte vrachtauto" in Titel II van het Wetboek van de met de inkomstenbel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029263 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het "Fonds Ecureuil" van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafb type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafb type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het "Fonds Ecureuil" van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029259 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafb type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029284 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafb type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029262 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het "Fonds Ecureuil" van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029264 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het "Fonds Ecureuil" van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029278 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafb type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafb type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005029260 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 14 van het programmadecreet van 21 december 2004 houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap en de schuldafb

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 25/01/2006 numac 2006020006 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 25 januari 2006, om 9 u. 30 m. Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing - Ontwerp van ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbe(...) Rapporteur : Mevr. Isabelle Emmery. Bespreking van het deel Stadsvern

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 25/01/2006 numac 2006043001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) Voor de raadpleging van

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 25/01/2006 numac 2006003073 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting nr. 463 van 9 december 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 25/01/2006 numac 2006003072 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 579 van 20 december 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 25/01/2006 numac 2006003071 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting nr. 595 van 20 december 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^