B.S. Index van de publicaties van 17 maart 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/05/2004 pub. 17/03/2006 numac 2006003158 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de Nederlandse tekst van artikel 10, laatste lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof type wet prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006022275 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het voorontwerp van nationale strategie inzake biodiversiteit 2006-2016 Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma' Artikel 6 v type wet prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006200879 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 184/2005 van 7 december 2005 Rolnummer 3639 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 2 van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van onder Het Arbitr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012709 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewes type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de carenzdag voor de werknemers type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de fietsvergoeding voor bedienden uit de voedings type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de arbeiders van de suikernijverheid en haa type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Ge type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, gesloten met toepassing van de collectiev type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012659 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot oprichting van een "Sectoraal Vormingsf type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, in uitvoering van sommige artikelen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot uitvoering van de sectorale regeling van de flexibele arbeidsweek type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij halftijds vervroegd type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de collecti type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende het nationaal akkoord voor de jaren 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012735 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en de vaststelling type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vaststelling van de aanvullende werkg type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de afschaffing van de carenzdag type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de audiovisuele se type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2004, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, tot oprichting van een "Sociaal Fonds voor de sport" en tot vaststelling van zij type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012684 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uit type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen 2001 type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het vervoer van de werklieden type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het jaar 2005 aan het "Socia type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, inzake vrijstelling van arbeidsprestaties voor oudere werknemers in de type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot bepaling van de loonvoorwaarden voor sommige sectoren van het Pari type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumbarema en de maandwedden type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duit type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de toekenning van de kwalificatiepremie type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de terugbetaling van de bijkomende carenzda type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds der vlasb type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen 2002 type koninklijk besluit prom. 24/01/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006000082 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006007088 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr 5947 van 16 februari 2006 : Neemt luitenant J. Coopman, van het korps van de transmissietroepen, anciënniteitsrang als luitenant op 26 december 2002. Voor verdere Bij koninkl type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006007089 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Wederopname Bij koninklijk besluit nr 5953 van 16 februari 2006 : De wederopname in het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de medische dienst heeft uitgeoefend tot 30 september 2005, gevraagd Voor verde type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006007087 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van **** **** koninklijk besluit **** 5946 van 16 februari 2006 : **** vaandrig-ter-zee tweede klasse technicus ****. **** op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst van het korps **** **** **** type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006007085 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 2005 betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de eindscriptie in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2004-2005 type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006000203 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Aanwijzing voor de betrekkingen van directeur-generaal en van adjunct-directeur-generaal van een algemene directie Bij koninklijke besluiten van 5 maart 2006, die uitwerking hebben met ingang van 21 december 2000, worden aang - de he type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006007092 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 5964 van 22 februari 2006 wordt majoor van het vliegwezen ****. ****, op 20 februari 2006, voor de duur van zijn opdracht, aangesteld in de graad van luitenant-kolonel om type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006011112 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006007093 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van officieren gesproten uit de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 5965 van 22 februari 2006 : Landmacht Worden de kandidaten-beroepsofficieren van de bijzondere werving S. **** **** en ****. ****, op 26 Luchtmacht Wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006009179 bron federale overheidsdienst justitie Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling Erkenning Bij koninklijk besluit van 21 februari 2006 wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk - Archipel », met zetel te 1000 Brussel, Kogelstraat 36, Het bero type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006009160 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 15 februari 2006, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Résilience », met zetel te 70 Het beroep t type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006003164 bron federale overheidsdienst financien Administratie der pensioenen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 2 september 2005 wordt, met ingang van 1 februari 2006, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Talbot, M.P.V.J.E.G., auditeur-generaal van financiën, die aansp type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006003163 bron federale overheidsdienst financien Administratie der pensioenen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 september 2005 wordt, met ingang van 1 februari 2006, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Willems, M.C.C.G., directeur, die aanspraak heeft op rustpensio type koninklijk besluit prom. 09/03/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006200831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat de werkhervattingstoeslag betreft, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006007094 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 5954 van 16 februari 2006 wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de la **** **** op **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006015045 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 9 januari 2006 werd de heer Christiaan Van Driessche, ambtenaar van de derde administratieve klasse, ontheven uit zijn functie van Ambassadeur te Addis-Abeba en toegevoegd aan het Bij de vol type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006007091 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten teneinde bepaalde bedragen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen te koppelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006007086 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit **** 5945 van 16 februari 2006 : Wordt luitenant vlieger ****. **** van het korps van het varend personeel, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korps van het Voor ver type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012723 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende een aanvulling van de collec type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006022188 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006031115 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2005, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als geheel van de voorgevels en bedakingen van de gebouwen gelegen Belliards Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006031116 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2005, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als monument van de voorgevel en bedaking van het gebouw gelegen Belliardstr

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 17/03/2006 numac 2006035418 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 tot vaststelling en indeling van de ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006035335 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006035394 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 1997 tot bepaling van de voorwaarden en vorm van het conformiteitsattest voor wervingsambten in het onderwijs ter uitvoering van de Europese Richtlijnen 89/ type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006035400 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de delegatie van bevoegdheden aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, inzake het toestaan van afwijkingen van de programmatie- en rationalisatienormen aan scholen van het basisonderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006018033 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De N.V. Lunatim, met zetel te 8400 Oostende, Karperstraat 10, heeft op 20 februari 2006 e Deze za

document

type document prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006015054 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - ministeriële besluiten van 5 december 2005 : Mevr. Nicole De Clippele, Adjunct-Kanselier te de heren : Pau type document prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006015055 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : de heren : Theofiel Baert, Attaché te Kigali; Dick D Lieven de la Ma type document prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006031114 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brussele Hoofdstedelijke Reering van 22 december 2005, worden beschermd als monument de gevels, het dakwerk en binnenin de inkomhall, het trappenhuis, de deuren van de overlopen, de voorgevelruimte Voor de

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006200896 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de korte opleidingsstage van schoolartsen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006029054 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2006-2007 prioritair tijdelijke te worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006200895 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1970 tot vaststelling van de schalen verbonden aan de ambten der leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006200843 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van het « Centre hospitalier universitaire de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006200842 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de ondervoorzitter van de Commissie voor de selectie van de radioprojecten die tot het Steunfonds voor creatie op radio toegang hebben. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006200841 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van twee plaatsvervangende leden binnen de Commissie voor de selectie van de radioprojecten die tot het Steunfonds voor creatie op radio toegang hebben type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006200839 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de benaming van een onderwijsinrichting van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006200840 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vervanging van een plaatsvervangend lid van de Commissie voor de selectie van de radioprojecten die tot het Steunfonds voor creatie op radio toegang hebben

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006007090 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk Gesticht van Mesen Benoeming van leden van de Commissie tot beheer Benoemingen. - Verlenging van mandaat Bij koninklijk besluit nr 5958 van 16 februari 2006, wordt de heer G. Van Walleghem benoemd als lid van de Commissie tot Bij koninklijk

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006009211 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven : 2, waarvan 1 vanaf 1 augustus 2006; - bij het vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele : 1; - opsteller bij de griffie - beambte bij de g type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006009210 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2006, bladzijde 14625 : - regel 29, is de vacante plaats van griffier bij het vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele geannuleerd; - regel 32

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006009212 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 maart 2006 : - is Mevr. Eeckeleers, H., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Mechelen, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen Zij wordt type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006009209 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 april 2005, in werking tredend op 31 maart 2006 's avonds, is de heer Van de Broeck, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag Bij konink

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006022230 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 154.359, uitgesproken door de Raad van State op 31 januari 2006, vernietigt artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 december 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 to

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 09/03/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006200906 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging, voor het jaar 2006, van het aan het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn toe te kennen bedrag dat bestemd is voor de O.C.M.W.'s van de gemeenten van het Waalse Gewest, met uitzondering van de O.C.M.W

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006200965 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen - toezichter baggerwerken (m/v) (niveau B) voor de afdeling Maritieme Toegang van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (ANV06024) Na deze se(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u type bericht van selor prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006200967 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige architecten (niveau A) voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en sommige Vlaamse openbare instellingen (ANV06028) Na deze selectie wordt een li(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006200964 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beleidsmedewerkers Milieu & Gezondheid (m/v) (niveau A) voor de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur (ministerie van de Vlaams(...) Na deze sel type bericht van selor prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006200966 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijke ingenieurs - havenbeleid (niveau A) voor de afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit, departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (ANV06027) N(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 17/03/2006 numac 2006200946 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige attachés (m/v) (niveau A) voor het Ministerie en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ANB06801) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 150 geslaagde(...) Toelaatbaarheidsvereiste
^