B.S. Index van de publicaties van 6 april 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/04/2006 numac 2006201136 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 34/2006 van 1 maart 2006 Rolnummer 3707 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 71, derde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gesteld door de Het Arbitr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 okto type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen in uitvoering van artikel 1 type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de weddenverhoging op 1 oktober 2004 vo type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2003 type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de verlenging van het sectorale brugpensioenakkoord voor type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag van de werklieden die bewakingsdien type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de eindejaarspremie voor de werkgevers e type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het sectorieel halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de verlenging van een aantal bepalingen van type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 06/04/2006 numac 2005012743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de kaderovereenkomst voor de jaren 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, inzake de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk brugpensioenstelsel op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk brugpensioenstelsel op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende storting voor wat het Gentse havengebied betreft, van de bijzondere bi type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van de personen die b type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de opname non-discriminatie clausule in het type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag en het halftijds brugpensioen vanaf type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het programmatieakkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de D type koninklijk besluit prom. 24/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 24/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1 type koninklijk besluit prom. 24/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de eindejaarspremie, in uitvoering van artikel 16 van het type koninklijk besluit prom. 24/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1 type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, de bevordering type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, houdende invoering van een "communautair type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012776 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2004 tot o type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de uitsluitingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende vrijwillige deeltijdse arbeid 2005/ type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1 type koninklijk besluit prom. 24/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het soci type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006012056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling, gelegen in het Antwerps havengebied, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waarond type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006200823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die stalen buizen vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Flémalle en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006200825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 23/03/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006003225 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 20056 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van de heropening van het Atomium type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de berekening van de aanvullend type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2006 numac 2006014075 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mandaat van gerechtelijke politie Door het koninklijk besluit van 1 februari 2006, is gemachtigd tot het opsporen en vaststellen van de overtredingen van artikelen 48, 59.5 en 59.7 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen De heer type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006200822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor het faience- en het porseleinbedrijf, de sanitaire artikelen en de schuurproducten en het ceramisch aardewerk ress type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2006 numac 2006014074 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mandaten van gerechtelijke politie Door het koninklijk besluit van 1 februari 2006, worden belast met het opsporen en het vaststellen van de inbreuken op de bepalingen van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voert De here type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 06/04/2006 numac 2005012742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen tot vaststelling, voor 2005, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de sy type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de werkgevers type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 06/04/2006 numac 2005012715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 06/04/2006 numac 2005012736 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2005, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 jul

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland en betreffende de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (coördinatiecel van het DICa type ministerieel besluit prom. 13/03/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006201233 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de vorm en de inhoud van de voorafgaande stedenbouwkundige verklaring bedoeld in artikel 263, § 2, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006035497 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de visserij- en aquicultuursector type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006035503 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding "bachelor in de bouw" als nieuwe opleiding van de XIOS Hogeschool Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006035504 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van de onafhankelijke commissie, belast met de bepaling, actualisering en voortgangsbewaking van de minimumkwaliteitseisen voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 06/04/2006 numac 2006035480 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van 23 maart 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006035502 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding "bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie" als nieuwe opleiding van de Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006035479 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de samenwerkings- en overlegstructuur voor de erkende huurdiensten

decreet

type decreet prom. 16/03/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006201234 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek inzake het recht van toegang van het publiek tot milieu-informatie

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/04/2006 numac 2006018047 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Jan Louagie, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Moeistraat 12; Francis Meert, wonende t Deze zaa type bericht prom. -- pub. 06/04/2006 numac 2006018048 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Denis Nevejans, wonende te 9052 Gent , Krekelstraat 27, en Pablo Janssen, wo(...) Deze zaken zij type bericht prom. -- pub. 06/04/2006 numac 2006201206 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 maart 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 maart 2006, Die zaa type bericht prom. 05/04/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006022320 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de bepaling van de migratieperiode van trekvogels. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

document

type document prom. -- pub. 06/04/2006 numac 2006021069 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie per satelliet « STEREO II » dat deel uitmaakt van het ruimtevaartprogramma I. Inleiding De Ministerraad heeft op 3 februari 2006 de uitvoering goedgekeurd van het programma « STE(...) Het on

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/04/2006 numac 2006009285 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 19 oktober 2005 werd de heer Restiau, R., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aangewezen, vanaf 16 april 2006, om het ambt van plaatsvervangend rechter in hand

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2006 numac 2006022290 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 maart 2006 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek aan de heer Bachely, B. eervol onts Bij hetze

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 06/04/2006 numac 2006201134 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 28/2006 van 1 maart 2006 Rolnummer 3685 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 203 en 205 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de vrederechter van het kanton Sint-Pieters-Woluwe. Het Arbitr samengesteld

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/04/2006 numac 2006009279 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 december 2005, dat in werking treedt op 30 april 2006, is aan de heer Tuerlinckx, D., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Haacht. Het i Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/04/2006 numac 2006201215 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 9 februari 2006 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen de b.v.b.a. in vereffening « Belgian tax and accounting servic « Sche type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/04/2006 numac 2006201205 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 23 februari 2006 in zake A. Tytgadt tegen B. Vancanneyt en N. Nihonmatsu, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is « Schen

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 06/04/2006 numac 2006201133 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 38/2006 van 1 maart 2006 Rolnummer 3825 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 804, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de vrederechter van het kanton Sint-Pieters-Woluwe. Het Arb samengesteld

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 06/04/2006 numac 2006012094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huishoudelijk reglement van de Directieraad van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. De Directieraad wordt voorgezeten door de Administrateur-generaal of in geval van zijn afwezigheid door Art. 2. De D

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/04/2006 numac 2006009283 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Leuven De aanwijzing van Mevr. Verellen, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 22 april 2006. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/04/2006 numac 2006009280 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De aanwijzing van Mevr. Frey, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 11 april 2006. D type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/04/2006 numac 2006012095 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel Op 15 maart 2006, werd de heer Bribosia, Didier, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend m type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/04/2006 numac 2006009284 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Gent De aanwijzing van de heer Bloch, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 28 april 2006. De a

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 06/04/2006 numac 2006201135 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 29/2006 van 1 maart 2006 Rolnummer 3690 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 187 van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door de Politierechtbank te Charleroi. Het Arbitragehof, samengestel wijst na beraad
^