B.S. Index van de publicaties van 21 april 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/04/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet houdende wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 type wet prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006200697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 13 juli 2005, betreffende de inspann type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006200630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de carenzdag type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006200460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen van de vijfdagenweek type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006200593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot wijziging van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006200628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité van de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006200595 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité en de handel in voedingswaren, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006200568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 13 juli 2005, betreffende de toekenn type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006200683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 1987, geslote type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006200711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 13 juli 2005, tot wijziging van de c type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006200542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de niet-toepassing van de carenzdag type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006200488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006200463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende tewerkstelling en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/09/2005 pub. 21/04/2006 numac 2005202213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2004, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 ju type koninklijk besluit prom. 11/09/2005 pub. 21/04/2006 numac 2005202212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006200417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regularisati type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006200511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, en dagbladbedrijf, tot wijziging van de statuten van het "Bijzonder type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006200470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 19 type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006200462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenh type koninklijk besluit prom. 08/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006003147 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op zondag 14 mei 2006 type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006200493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging, in uitvoering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006035584 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de zoogkoeienpremie type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/04/2006 numac 2006201297 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 1 februari 2006 wordt de erkenning van het O.C.M.W. van Welkenraedt als instelling voor schuldbemiddeling vanaf 1 januari 2006 voor zes jaar verlengd, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 houdend De erke type ministerieel besluit prom. 03/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006035583 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de slachtpremie voor kalveren type ministerieel besluit prom. 19/04/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006003245 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 21 februari 2006 betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/04/2006 numac 2006201289 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 13 januari 2006 wordt op 1 mei 2006 eervol ontslag uit zijn functies van directeur verleend aan de heer Jacques Heuschling. Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn graad te dragen. Bij minis Bij ministeriee

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 21/04/2006 numac 2006201302 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Vervoer Bij besluit van de Waalse Regering van 22 december 2005, dat in werking treedt op 22 december 2005, wordt de heer Frédéric Piraux als bestuurder binnen de raad van bestuur van de "TEC Charleroi"

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/04/2006 numac 2006201305 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 20 februari 2006 in zake de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten tegen T. « In we

document

type document prom. -- pub. 21/04/2006 numac 2006201290 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij besluiten van de secretaris-generaal van 28 maart 2006 worden Mevr. Rose-Marie Buys en de heer Philippe Duriau op 1 april 2006 tot de proeftijd toegelaten als attaché. Bij besluiten van de secretaris-generaal van 28 maart 2

erratum

type erratum prom. 10/08/2005 pub. 21/04/2006 numac 2005201976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2004, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 21/04/2006 numac 2006009315 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 15 maart 2006 werd de heer Bribosia, D., door de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Brussel aangewezen, vanaf 25 april 2006, om het ambt van plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als werkge type beschikking prom. -- pub. 21/04/2006 numac 2006009314 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Brussel Bij beschikking van 14 maart 2006 werd de heer Walckiers, Ch., door de eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel aangewezen, vanaf 15 april 2006, om het ambt van plaatsvervangend raadsheer in sociale zaken, als werkge

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/04/2006 numac 2006201306 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 151.297 van 14 november 2005 in zake J. de Ghellinck tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageh « Schen

lijst

type lijst prom. 03/04/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011167 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 21/04/2006 numac 2006012109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/04/2006 numac 2006201364 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisoren (m/v) (niveau A) voor het Fonds van de Beroepsziekten (AFG06005) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Naast deze lijst van de la type bericht van selor prom. -- pub. 21/04/2006 numac 2006201354 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige projectmedewerkers productinnovatie (niveau A) voor SELOR (ANG06002). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. DAEMS, CHRISTINE, 2400 MOL 2. SCHOLLAERT, (...) 3. POUSSET, GEERT type bericht van selor prom. -- pub. 21/04/2006 numac 2006201353 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** **** (niveau ****) bij het Directoraat-generaal Maritiem **** voor de **** **** en **** (****05025). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten ****(...) 1. ****
^