B.S. Index van de publicaties van 4 mei 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/04/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006015071 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van Nieuw-Zeeland inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 23 april 200

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006200478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 18 juni 2001 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 2 juli 2001 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2006 numac 2006012110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen. - Benoemingen Zilveren Penning voor een lange en vruchtbare beroepsactiviteit Koninklijk besluit van 19 december 2003, de heer PAULET Jacques, Les Bons Villers. Bronzen Penning voor een lange en vruchtbare beroepsactiviteit Koninklijk be type koninklijk besluit prom. 17/03/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006000206 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen van het tweede semester van het jaar 2005 tot wijziging inzonderheid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van het Wetboek van de belasting over type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006000280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 november 2001 betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten en houdende diverse overgangsbe type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006011189 bron federale overheidsdienst economie, k.mo., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006000275 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de programmawet van 27 december 2005 type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006200558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 18 juni 2001 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 2 juli 2001 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2006 numac 2006000339 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 19 april 2006 wordt de aanwijzing van de heer Malysse, Hans, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Dentergem - Ingelmunster - Meulebeke - Oo type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2006 numac 2006000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 19 april 2006 wordt de aanwijzing van de heer Neyens, Jozef, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Bocholt - Bree - Kinrooi - Meeuwen-Gruitr type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006000263 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het tweede semester van het jaar 2005 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2006 numac 2006000337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 19 april 2006 wordt de aanwijzing van de heer Vervoort, Marc, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Bornem - Puurs - Sint-Amands, met ingang type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006200555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 18 juni 2001 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 2 juli 2001 type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006201154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende he type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2006 numac 2006000334 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 19 april 2006 wordt aan de heer Gauwloos, Leo, op zijn verzoek, met ingang van 1 mei 2006, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het poli Hij word type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2006 numac 2006002054 bron regie der gebouwen Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 5 en 18 juli 2005 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Colot, Paul M.M.J., ambtenaar van de klasse A3. De heer De Bock, André F., ambtenaar van de klasse A2. De h De heer De Voogdt, Luc type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2006 numac 2006012111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 19 december 2003. De heer Aerts Jan, Maasmechelen. De heer Aerts Joseph, Oupeye. De heer Alen Willy, Seraing. De heer Antoine Richard, Thuin. De heer Arens Freddi, E De heer Arnone Ignazio, type koninklijk besluit prom. 29/04/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006003255 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2006 type koninklijk besluit prom. 17/03/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006000211 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 26 september 2005 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap type koninklijk besluit prom. 17/03/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006000208 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 30 september 2005 tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2006 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brand type koninklijk besluit prom. 17/03/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de programmawet van 11 juli 2005 type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 04/05/2006 numac 2005012685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de vorming en de bevorderin type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006000328 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot regeling van de samenstelling en bevoegdheden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/04/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006002058 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+ type ministerieel besluit prom. 18/04/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006035664 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de procedure voor de behandeling van de aanvraag tot toestemming wegens therapeutische noodzaak door de expertencommissie Medisch Verantwoord Sporten type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/05/2006 numac 2006002061 bron regie der gebouwen Personeel. - Opruststellingen Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2005, is aan Mevr. Closson, Jeannine, ambtenaar van de klasse A2, bij de Waalse Diensten 2 - Directie te Luik, eervol ontslag uit haar functies verleend met ingang van 1 mei Zij mag type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/05/2006 numac 2006009334 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 25 april 2006 is het verzoek tot associatie van de heer Boels, L., notaris ter standplaats Sint-Gillis, en van Mevr. Rutten, A., kandidaat-notaris, om de associatie « Anne RUTTEN & Lucas BOELS », ter s Mevr. Rut type ministerieel besluit prom. 14/04/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006000320 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp en tot vaststelling van de modaliteiten om een overeenkomst af te sluiten betreffende de preventie van druggerelateerde maatschappelijke overlast en de lokale coördinatie van initiatieven inzake dr type ministerieel besluit prom. 03/05/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 03/05/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006000330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag van een lid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 14/04/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006000321 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp en tot vaststelling van de modaliteiten om de veiligheids- en preventiecontracten af te sluiten type ministerieel besluit prom. 11/04/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006022350 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van nieuwe erkenningen van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 27/03/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006031196 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende oprichting van een Overlegcomité justitieel welzijnswerk type ministerieel besluit prom. 03/05/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006000331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanduiding van ereleden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/05/2006 numac 2006031202 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 februari 2006, wordt beschermd als monument wegens zijn historische en artistieke waarde, de totaliteit van het gebouw gelegen Kemmelberglaan 5, te Vorst. Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/05/2006 numac 2006031203 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 februari 2006, wordt beschermd als monument, wegens zijn artistieke en esthetische waarde, de totaliteit van het gebouw gelegen aan de Pantheonlaan 59, te Voor de

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/05/2006 numac 2006003160 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Directe belastingen. - Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard INLEIDING 1. Krac type bericht prom. -- pub. 04/05/2006 numac 2006201475 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 23 maart 2006 in zake D. Neyt tegen J. Denie en G. De Roover, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen o « Schen

document

type document prom. -- pub. 04/05/2006 numac 2006022340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Klimaatcommissie. - Aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Waalse Gewestregering. - Wijziging In bijlage aan het Belgisch Staatsblad « FEDER type document prom. -- pub. 04/05/2006 numac 2006000340 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk belsuit d.d. 19 april 2006 wordt de aanwijzing van de heer Hamaekers, Hubertus, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Beringen - Ham - Tessenderlo, met i

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2005 pub. 04/05/2006 numac 2006201396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de erkenning van een beroepsbekendheid aan een lid van het onderwijzend personeel van een hogere kunstschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006201397 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de erkenning van een beroepsbekendheid aan een lid van het onderwijzend personeel van een hogere kunstschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006201486 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van somm type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006201398 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de gemeente Rouvroy ertoe gemachtigd wordt bij onteigening ten algemenen nutte en volgens de procedure van hoogdringendheid het terrein opgenomen in het kadaster van Rouvroy - 1ste afdeling - Dampi

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2006 numac 2006000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 19 april 2006 wordt de heer De Laender, Alain benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Diksmuide - Houthulst - Koekelare - Kortemark, met ingang Het kon

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/05/2006 numac 2006201476 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 22 maart 2006 in zake het openbaar ministerie tegen E. Flament, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « Schen

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 04/05/2006 numac 2006022363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 156.354 van de Raad van State van 14 maart 2006 vernietigt het artikel 33 van het ministerieel besluit van 4 oktober 2001 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 hou
^