B.S. Index van de publicaties van 16 mei 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/05/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006022353 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende herziening van de farmaceutische wetgeving

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de col type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de vorming en tewerkstelling van werknemers uit risicogroepen type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijz type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende een aanvulling van de collec type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : a) wordt ingetrokken het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en he type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende h type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de aanvullende vergoeding ten voordele van oudere, ontslagen werknem type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten die type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van vier bijko type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekennin type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekennin type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van bijproduct type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet voor bedienden in de voedingsnij type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de voe type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot vaststell type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende compensatievakantiedagen type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de bevordering van werkgelegenheid van werkzoekenden uit de risicogr type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot instelling van een gewaarborgd gemiddeld minimu type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomt van 18 maart 200 type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de uitsluiting van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de regeling van de aanvullende werkloosheidsuitkering type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200552 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200559 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de verlenging van de toepassing type koninklijk besluit prom. 17/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de col type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, inzake managementondersteun type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, betre type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de eindejaarspremie in uitvoering van artikel 20 van het nationaal ak type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende het tijdskrediet, loopbaanvermindering en verminder type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 13 juli 2005, betreffende een bijzon type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 13 juli 2005, tot wijziging van de c type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2003 i type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen onder type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de instelling van een fonds voor bestaanszekerh type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen a type koninklijk besluit prom. 17/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende het bedrag en toekenningsvoorwaarden van de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, inzake vorming op het nivea type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 16/05/2006 numac 2005012788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, in uitvoering van artikel 27 van de wet van 5 december 1968 betreffende d type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor bedienden in de voedingsnij type koninklijk besluit prom. 12/05/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Nationale Raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006201295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 1985 houdende oprichting van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen en tot vaststelling van zijn bevoegdheid en zijn aantal leden type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging de statuten van het fonds voor bes type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot aanpassing van de collectieve arbeidsoveree type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2006 numac 2006021079 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel Bij koninklijk besluit van 29 maart 2006 wordt aan Mevr. Moens, Nadina, geboren op 18 februari 1954, adviseur bij de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, eervol ontslag verleend uit haar ambt met ingang van 1 De betro type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006022394 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor bepaalde verzorgingsproducten voor de verzorging ten huize van rechtheb type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006002064 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de OESO type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006201498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het havenbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/04/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006022386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter van de Federale Raad voor de Huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. 03/05/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006022387 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Federale Raad voor de Huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/05/2006 numac 2006201600 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 21 maart 2006 wordt de heer Alain Montel op 1 januari 2006 door verhoging in graad bevorderd tot eerste attaché. Bij besluit van de secretaris-generaal van 24 april 2006 wordt de heer Botela-Lipo Bu type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/05/2006 numac 2006201564 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 5 april 2006 wordt de NV Ago Personeelkeuze met ingang van 5 april 2006 voor twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening werving en selectie. Deze erkenning heeft het num Bij ministe type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/05/2006 numac 2006201599 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 14 april 2006 wordt Mevr. Emmanuelle Bousson op 1 december 2004 in vast verband benoemd tot attaché. Bij ministerieel besluit van 14 april 2006 worden de Mevrn. Murielle Beugnies en Françoise Weylan Bij ministeri

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/03/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006031215 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de stad Brussel tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 50-70/71 "Trassersweg", goedgekeurd bij koninklijk besluit van 14 oktober 1986. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/05/2006 numac 2006031209 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 maart 2006, wordt beschermd als landschap de « Kattebroeck », gelegen te Sint-Agatha-Berchem, bekend ten kadaster te Sint-Agatha-Berchem, 1e divisie, afdeli Voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/03/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006031216 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de stad Brussel tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Wijk Résidence Palace », goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/05/2006 numac 2006031218 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Etterbeek. - Bijzonder bestemmingsplan « Blok 533 » Ontwerp-plan. - Goedkeuring Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 maart 2006 wordt het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan « Blok 533 » van de geme Dit ont type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006031214 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de weigering van erkenning van de VZW « PC pour tous » als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/05/2006 numac 2006031211 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2005, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de zilverlinde gelegen René Comhairelaan 69, te Sint-Agatha-Berchem, b(...) Voor de raadpleging type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/05/2006 numac 2006031210 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2005, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de witte paardekastanje gelegen Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan 6,(...) Voor de raadpleging van de t

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006035730 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de Raad van Bestuur van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006035712 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidi type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006035746 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse betrokkenheid type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006035735 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.26. - Begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006035728 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/05/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006201626 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 augustus 2005 tot goedkeuring van het reglement van de leningen van de "Societé wallonne du Crédit social" type besluit van de waalse regering prom. 27/04/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006201616 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" ertoe gemachtigd wordt een lening van 57.015.510 euro met de garantie van het Gewest aan te gaan type besluit van de waalse regering prom. 04/05/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006201625 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 1999 betreffende de opdracht van bevoegdheden eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest

decreet

type decreet prom. 31/03/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006035727 bron vlaamse overheid Decreet tot overname van personeelsleden van VZW Info-Toerisme door het Intern Verzelfstandigd Agentschap Toerisme Vlaanderen type decreet prom. 17/03/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006035711 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/05/2006 numac 2006018062 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Dominique De Clerck, Isabelle De Clerck, Sylvie De Clerck, Benoît De Clerck en Gilles De Deze z

document

type document prom. -- pub. 16/05/2006 numac 2006018063 bron federale kamers Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers Wijzigingen I. Artikel 111, derde lid, van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt vervangen als volgt : « De beleidsnota's bevatten een toelichting bij de wijze waar II. In artike type document prom. -- pub. 16/05/2006 numac 2006018061 bron studiebeurzen Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Limburg Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Limburg brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de volgende beurzen te begeven zijn met ingang van 1 oktober 2006 : Voor de raa type document prom. -- pub. 16/05/2006 numac 2006019292 bron studiebeurzen Provinciale Commissie der Studiebeurzenstichtingen van de Provincie Namen. - Schooljaar 2006-2007 De Provinciale Commissie der studiebeurzenstichtingen van de Provincie Namen, place Saint-Aubain, 2 te 5000 Namen, brengt de belanghebbenden te Stichting O

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/05/2006 numac 2006009368 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/05/2006 numac 2006009367 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 In de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling werden aangewezen, overeenkomstig de artikelen Rechtsgebied v

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/05/2006 numac 2006031213 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Mededeling van een beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 april 2006. - Lijst van de erkende knelpuntberoepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vrij verkeer van de werknemers van de nieuwe Lidstaten van de Europese Unie. Ve Bena

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 16/05/2006 numac 2006012153 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Charleroi Op 18 april 2006 werd de heer Warichet, Jean, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsverv

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 16/05/2006 numac 2006015075 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 3 mei 2006 heeft de heer Daniel Bacquelaine de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Litouwen te Chaudfontaine uit te oefenen, met als consulair ressort het Waalse Gewest. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 16/05/2006 numac 2006015074 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 24 april 2006 heeft de heer Francis Clotuche de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Guatemala te Luik uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Luik. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 16/05/2006 numac 2006015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 24 april 2006 heeft de heer Ramon Leonel Perez Sanchez de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Vice-consul van de Dominikaanse Republiek te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort gans Bel
^